Apple News ddim yn llwytho? Dyma'r ateb!No Se Cargan Las Noticias De Apple News

Mae gan Apple News fwy nag 1 25 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol misol , gan ei wneud yr ap newyddion mwyaf poblogaidd yn y byd. Pan nad yw'r ap yn gweithio, mae llawer o bobl yn cael eu gadael yn y tywyllwch am ddigwyddiadau cyfredol. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro sut i ddatrys y broblem pan nad yw Apple News yn llwytho !Caewch ac ailagor Apple News

Mae cau ac ailagor cais yn ffordd gyflym o gywiro unrhyw fygiau meddalwedd rydych chi'n eu profi. Os oes botwm Cartref ar eich iPhone, pwyswch arno ddwywaith i agor lansiwr yr ap. Os nad oes botwm Cartref ar eich iPhone, codwch o'r gwaelod i ganol y sgrin.

Swipe Apple News i fyny ac oddi ar ben y sgrin o'r lansiwr app. Ailagor yr ap i weld a oedd hynny'n datrys y broblem!Gwiriwch dudalen statws system Apple

Pryd bynnag y bydd digwyddiadau pwysig, fel etholiadau neu bencampwriaethau chwaraeon, mae degau o filiynau o bobl yn ceisio defnyddio Apple News ar yr un pryd. Gall nifer mor fawr o ddefnyddwyr cydamserol chwalu gweinyddwyr Apple.

Mae'r tudalen statws system Mae Apple yn darparu diweddariadau ar fethiannau gweinydd neu unrhyw ddiffygion eraill yr adroddwyd amdanynt. Os yw'r dot wrth ymyl News yn wyrdd, nid gweinyddwyr Apple yw'r broblem. Os yw'r pwynt hwnnw'n lliw gwahanol, mae'n debyg nad yw'r gweinydd yn gweithio yw'r rheswm pam mae'r broblem hon gennych

Ailgychwyn eich iPhone

Yn yr un modd ag y gall cau ac ailagor yr ap drwsio mân broblemau meddalwedd, gall troi eich iPhone i ffwrdd ac ymlaen eto hefyd. Gall ailgychwyn eich iPhone drwsio mân fylchau meddalwedd, gan fod gan eich holl raglenni gweithredol gyfle i gau i lawr ac ailgychwyn eto.Os oes botwm Cartref ar eich iPhone - Pwyswch a dal y botwm pŵer nes iddo ymddangos ar y sgrin swipe i ddiffodd . Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer eto i ailgychwyn eich iPhone.

Os nad oes botwm Cartref ar eich iPhone - Pwyswch a dal y botwm ochr ac unrhyw un o'r botymau cyfaint ar yr un pryd. Llithro'r eicon pŵer o'r chwith i'r dde ar hyd y llithrydd. Pwyswch a dal y botwm ochr eto i droi eich iPhone ymlaen eto.

diffoddwch eich iphone

Gwiriwch eich cysylltiad rhyngrwyd

Mae Apple News yn diweddaru yn awtomatig, ond ni fydd yn rhoi gwybodaeth newydd i chi os nad yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â'r Rhyngrwyd.

Gallwch chi brofi'ch cysylltiad Rhyngrwyd yn gyflym trwy agor Safari a cheisio llwytho tudalen we. Os yw'r dudalen we yn llwytho, mae'ch iPhone wedi'i gysylltu â'r Rhyngrwyd. Os nad yw'r dudalen we yn llwytho, efallai y bydd problem gyda chysylltiad eich iPhone â Wi-Fi neu ddata symudol.

I gadarnhau eich bod wedi'ch cysylltu â Wi-Fi, agorwch Gosodiadau a chyffwrdd Wi-Fi . Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl Wi-Fi ymlaen a bod marc gwirio wrth ymyl enw eich rhwydwaith Wi-Fi. Edrychwch ar ein herthygl arall os mae gan eich iPhone broblem Wi-Fi .

gwnewch yn siŵr bod y wifi ymlaen

Os ydych chi'n ceisio defnyddio'ch data symudol, agorwch Gosodiadau a thapio Data symudol . Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl Data symudol ymlaen ac mae gan eich iPhone wasanaeth. Darllenwch ein herthygl arall i ddarganfod beth i'w wneud pryd nid yw data symudol yn gweithio ar eich iPhone !

gwnewch yn siŵr bod data symudol iphone ymlaen

Gwiriwch am ddiweddariad iOS

Mae Apple yn aml yn rhyddhau diweddariadau iOS sy'n cyflwyno nodweddion newydd, yn gwella apiau brodorol fel Apple News, ac yn trwsio chwilod sy'n bodoli eisoes. Bydd cadw iOS yn gyfredol yn helpu i sicrhau bod Apple News yn rhedeg mor effeithlon â phosibl.

I wirio am ddiweddariad iOS, agorwch Gosodiadau a chyffwrdd Cyffredinol> Diweddariad meddalwedd . Cyffwrdd Dadlwythwch a gosod os oes fersiwn newydd o iOS ar gael.

Tynnu ac ailosod Apple News

Gall dileu ac ailosod cymhwysiad drwsio problem feddalwedd ddyfnach yn y rhaglen. Pwyswch a dal eicon Apple News nes bod y ddewislen yn ymddangos. Cyffwrdd Dileu app , yna cyffwrdd Dileu app .

Agorwch yr Apple Store a chwilio am Apple News ar ôl tynnu'r ap. Tapiwch y botwm ailosod wrth ymyl Apple News. Bydd yn edrych fel cwmwl gyda saeth yn pwyntio i lawr.

Cysylltwch â Apple Support

Os ydych chi wedi cwblhau'r holl gamau uchod ac na fydd Apple News yn llwytho o hyd, mae'n bryd cysylltu â Apple Support. Gallwch gael cefnogaeth dros y ffôn neu sgwrs fyw. Ewch i'r gwefan afal i gael cymorth arbenigol heddiw!

Newyddion Newydd: popeth wedi'i ddatrys!

Mae Apple News ar waith eto a gallwch ailddarllen y pennawd olaf. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol pan nad yw Apple News yn llwytho. Gadewch sylw isod i roi gwybod i ni pa ddatrysiad a weithiodd i chi!