Nid yw fy iPhone yn adfer. Yma fe welwch yr ateb diffiniol.Mi Iphone No Se Restaura

Rydych chi'n ceisio adfer eich iPhone, ond nid yw'n gweithio. Fe wnaethoch chi gysylltu eich iPhone ag iTunes a dechreuodd y broses adfer, ond rydych chi'n gweld neges gwall fel 'Ni ellir adfer yr iPhone hwn' ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Yn yr erthygl hon, egluraf pam na fydd eich iPhone yn adfer Y. yn union sut i ddatrys y broblem gydag iTunes .Peidiwch â chynhyrfu - mae hon yn broblem hynod gyffredin. Adfer iPhone wedi'i ddileu popeth yr hyn sydd ynddo, a dyma'r ateb ar gyfer problemau meddalwedd iPhone, yn enwedig rhai difrifol. Gadewch i ni fynd amdani!Nid yw erthygl cymorth Apple yn ddigon

Mae tudalen gymorth Apple ei hun yn siarad am beth i'w wneud pan na chaiff eich iPhone ei adfer, ond mae'r esboniad yn gyfyngedig iawn ac, a dweud y gwir, yn anghyflawn. Maent yn awgrymu un neu ddau o atebion ac maent yn ddilys, ond Mae yna nifer o resymau pam na fydd iPhone yn adfer gydag iTunes . Mewn gwirionedd, gellir olrhain y broblem hon i'r ddwy broblem feddalwedd Y. caledwedd, ond mae'n hawdd chyfrif i maes a ydych chi'n mynd ato yn y ffordd iawn.

Oherwydd hyn, rwyf wedi creu rhestr o atebion amrywiol i drwsio iPhone na fydd yn adfer. Mae'r camau hyn yn mynd i'r afael â materion meddalwedd a chaledwedd mewn trefn resymegol, felly byddwch chi'n gallu adfer eich iPhone eto mewn dim o dro.mae fy iphone yn parhau i ailgychwyn drosodd a throsodd

Sut i drwsio iPhone na fydd yn adfer

1. Diweddarwch iTunes ar eich cyfrifiadur

Yn gyntaf oll, mae'n bwysig sicrhau bod iTunes yn gyfredol ar eich Mac neu'ch PC. Mae'n hawdd gwirio! Ar Mac, dilynwch y tri cham hyn:

  1. Agor iTunes ar eich cyfrifiadur.
  2. Edrychwch i ochr chwith bar offer Apple ar frig y sgrin a chliciwch ar y botwm iTunes .
  3. Cliciwch ar Chwilio am ddiweddariadau yn y gwymplen. Bydd iTunes yn diweddaru neu'n eich hysbysu bod eich copi o iTunes bellach yn gyfredol.


Ar gyfrifiadur Windows, gwnewch y canlynol:

  1. Agor iTunes ar eich cyfrifiadur.
  2. O far dewislen Windows, cliciwch y botwm Help .
  3. Cliciwch ar Chwilio am ddiweddariadau yn y gwymplen. Bydd iTunes ar gyfer Windows yn diweddaru neu'n eich hysbysu bod eich copi o iTunes bellach yn gyfredol.

2. Ailgychwyn eich cyfrifiadur

Os yw'ch iTunes eisoes yn gyfredol, y cam nesaf i drwsio'ch iPhone yw ailgychwyn eich cyfrifiadur. Ar Mac, cliciwch y botwm Afal yng nghornel chwith uchaf y sgrin a chlicio Ail-ddechrau o waelod y gwymplen. Ar gyfrifiadur personol, cliciwch y dewislen cychwyn a chlicio Ail-ddechrau.3. Ailosodwch eich iPhone yn galed pan fydd wedi'i blygio i'r cyfrifiadur

Nid ydym bob amser yn argymell ailosod eich iPhone yn galed, ond gallai fod yn gam angenrheidiol pan fydd eich iPhone yn methu ag ailosod. Sicrhewch fod eich iPhone wedi'i gysylltu â'ch cyfrifiadur wrth wneud yr ailosodiad caled.

Mae'r broses o ailosod iPhone yn galed yn dibynnu ar y model sydd gennych chi:

  • iPhone 6s, SE ac yn gynharach - Pwyswch a dal y botwm Cartref a'r botwm Power ar yr un pryd nes i chi weld logo Apple ar y sgrin.
  • iPhone 7 ac iPhone 7 Plus - Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm cyfaint i lawr ar yr un pryd. Rhyddhewch y ddau fotwm pan fydd logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.
  • iPhone 8 ac yn ddiweddarach - Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny yn gyflym, yna pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr yn gyflym, yna pwyswch a dal y botwm ochr. Rhyddhewch y botwm ochr pan fydd logo Apple yn ymddangos.

4. Rhowch gynnig ar gebl USB / Mellt gwahanol

Yn aml ni chaiff iPhone ei adfer oherwydd cebl Mellt sydd wedi torri neu ddiffygiol. Rhowch gynnig ar ddefnyddio cebl Mellt gwahanol neu fenthyg un gan ffrind.

Yn ogystal, defnyddio ceblau trydydd parti hynny nid oes gennych dystysgrif MFi a gyhoeddwyd gan Apple gallant achosi problemau adfer. Mae ardystiad MFi yn golygu bod Apple wedi profi'r cebl i fodloni ei safonau a'i fod 'wedi'i wneud ar gyfer iPhone.' Os ydych chi'n defnyddio cebl trydydd parti nad oes ganddo ardystiad MFi, rwy'n argymell prynu a cebl mellt o ansawdd uchel, wedi'i ardystio gan MFi A WNAED GAN AMAZON - Mae'n 6 troedfedd o hyd ac yn llai na hanner pris Apple!

5. Defnyddiwch borthladd USB neu gyfrifiadur gwahanol

Ni fydd wifi iphone yn troi ymlaen

Gall problemau gyda phorthladd USB eich cyfrifiadur beri i'r broses adfer fethu, hyd yn oed os yw'r un porthladd hwnnw'n gweithio gyda dyfeisiau eraill. Ni fydd iPhone yn adfer os yw un o'i borthladdoedd USB wedi'i ddifrodi neu os nad yw'n cyflenwi digon o bŵer i wefru'ch dyfais yn ystod y broses adfer gyfan. Gyda hyn mewn golwg, ceisiwch ddefnyddio porthladd USB gwahanol bob amser i adfer eich iPhone cyn symud ymlaen i'r cam nesaf.

6. DFU adfer eich iPhone

Amser i roi cynnig ar adfer DFU os nad yw'ch iPhone yn adfer ar ôl rhoi cynnig ar borthladd USB a chebl Mellt newydd. Mae hwn yn fath arbennig o adferiad sy'n dileu gosodiadau caledwedd a meddalwedd eich iPhone, gan adael eich iPhone fel llechen hollol lân. Weithiau, bydd adferiad DFU yn caniatáu ichi adfer iPhones sy'n profi anawsterau meddalwedd sy'n atal adferiadau arferol. Dilynwch ein Canllaw adfer DFU yma.

7. Os yw popeth arall yn methu: opsiynau i atgyweirio'ch iPhone

Os nad yw'ch iPhone yn dal i gael ei adfer, mae posibilrwydd y bydd angen i dechnegwyr arbenigol atgyweirio eich iPhone. Yn ffodus, nid oes rhaid i hyn fod yn broses ddrud na llafurus.

Os penderfynwch fynd i siop Apple i gael help, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny gwneud apwyntiad gyda thechnegwyr Apple yn gyntaf fel na fyddwch yn aros mewn llinell hir iawn. Os ydych chi'n chwilio am ddewis arall llai costus, Pwls yn anfon atoch i'r lle rydych chi'n dewis technegydd ardystiedig i atgyweirio'ch iPhone mewn dim ond 60 munud, a byddant yn cynnig gwarant oes i chi ar eu gwaith.

Adferiad hapus!

Yn yr erthygl hon, fe wnaethoch chi ddysgu sut i drwsio iPhone nad oedd yn ei adfer, ac os bydd gennych chi'r broblem byth eto, byddwch chi'n gwybod yn union beth i'w wneud. Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu i drwsio'ch iPhone, a rhoi gwybod i ni a wnaethoch chi yn yr adran sylwadau isod!