Gwlychodd fy iPhone. Beth ddylwn i ei wneud? Peidiwch â defnyddio reis!Mi Iphone Se Moj Qu Debo Hacer

Pan fydd eich iPhone yn gwlychu, mae'n argyfwng. Rydyn ni'n gwybod beth i'w wneud mewn sefyllfaoedd brys eraill, ond yr hyn y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei wneud pan fydd eu iPhones yn gwlychu yw mor effeithiol ag arllwys dŵr i badell olew poeth : yn achosi llawer mwy o niwed na da.Y peth pwysicaf mewn unrhyw argyfwng yw i'w baratoi - Deall beth i'w wneud os bydd eich iPhone yn gwlychu, ac yn bwysicach fyth, dysgwch y camgymeriadau y mae pobl yn eu gwneud sy'n achosi niwed anadferadwy i iPhones gallai hynny fod wedi cael ei arbed .Cefais lawer o brofiad uniongyrchol gydag iPhones gwlyb pan oeddwn yn gweithio i Apple. Dro ar ôl tro, cyfarfûm â phobl a oedd wedi niweidio eu iPhones eu hunain yn anorchfygol oherwydd cyngor gwallgof a gawsant gan ffrind.

Rwy'n gweithio yn Efrog Newydd heb bapurau

Rydych chi'n darllen Rhan 1 o gyfres tair rhan ar beth i'w wneud i achub, atgyweirio, neu amnewid iPhone gwlyb neu ddŵr wedi'i ddifrodi gan ddŵr. Byddaf yn datgymalu'r chwedlau a glywais am arbed iPhone gwlyb, byddaf yn dweud wrthych beth ddim Rhaid ichi wneud a byddaf yn esbonio'r opsiynau gorau i achub iPhone a allai fod â difrod dŵr.Cam 1: tynnwch yr holl ddŵr o'r tu allan i'ch iPhone

Y peth cyntaf y dylech chi ei wneud Os yw'ch iPhone yn gwlychu, tynnwch gymaint o ddŵr â phosib o'r tu allan i'ch iPhone. Peidiwch â'i ddiffodd, rydym bellach yn y modd dosbarthu difrod.

Eich dewis gorau yw lliain microfiber, ond os nad oes gennych un o'r cadachau hynny gerllaw (ac mae'n debyg na fydd gennych chi hynny), gallwch ddefnyddio hances. Rhybudd : Dyma lle byddwn yn gweld y camgymeriad cyntaf (rhy gyffredin) y mae pobl yn ei wneud pan fydd eu iPhone yn gwlychu.

Camgymeriad # 1: Problem hances Torn

Byddwch am ddefnyddio rhywbeth sy'n amsugnol iawn i sychu'ch iPhone, ond ddim o gwbl byddwch chi eisiau gwisgo rhywbeth a all dorri neu adael malurion y tu mewn. Oes, mae meinweoedd yn amsugnol, ond mae ganddyn nhw arfer cas o dorri pan maen nhw'n dod i gysylltiad â dŵr.wi-fi yn galw ar iphone

Beth all fynd o'i le?

Os ydych chi'n ceisio fflysio'r dŵr allan o'r jack clustffon a rhan o'r toriadau meinwe, mae gennych chi ddwy broblem nawr: iPhone gwlyb, a jack clustffon gyda meinwe gwlyb yn sownd y tu mewn.

Oni bai bod gennych brofiad gyda jaciau clustffon ar iPhones, na a gredwch pa mor anodd yw ei gael rhywbeth oddi yno heb niweidio'r ergyd.

Mae gan feinweoedd ail anfantais: maent yn tueddu i adael llwch neu weddillion y tu mewn i'ch iPhone. Peidiwch â defnyddio meinwe ag aloe - yn yr achos hwn, y rhatach yw'r meinwe, y gorau. Os gallwch chi rwygo meinwe reolaidd ac na ddaw unrhyw lwch allan ohoni, yna mae'n debyg ei bod hi'n iawn ei defnyddio.

mae fy sgrin iphone 7 plws yn ddu

Sut i wneud pethau'n iawn

Os ydych chi'n defnyddio hances bapur, byddwch yn dyner iawn, yn enwedig wrth lanhau'r porthladd gwefru a'r jack clustffon. Yn syml, rhowch y feinwe ymlaen, gadewch iddo amsugno'r hylif, a'i sychu'n ysgafn. Peidiwch â throelli - gall ymylon mewnol y jack clustffon beri i'r meinwe dorri.

Yn y tudalen nesaf , byddwn yn delio â'r camgymeriad mwyaf marwol y mae pobl yn ei wneud wrth geisio achub eu iPhone gwlyb. Darllenwch ymlaen i ddarganfod sut y gall ceisio sychu'ch iPhone â reis achosi niwed anadferadwy i'ch iPhone.

Tudalennau (1 o 4):