Pam mae fy batri Apple Watch yn marw mor gyflym? Dyma'r ateb!Por Qu La Bater De Mi Apple Watch Muere Tan R Pido

Rydych chi'n siomedig ym mywyd batri eich Apple Watch ac eisiau iddo bara'n hirach. Yn yr erthygl hon, Byddaf yn esbonio pam mae eich batri Apple Watch yn draenio mor gyflym a byddaf yn dangos i chi sut i optimeiddio'ch Apple Watch i ymestyn ei oes .Mae bywyd batri Cyfres 3 Apple Watch wedi'i gynllunio i bara 18 awr ar wefr lawn, ond nid ydym yn byw mewn byd perffaith. Gall gosodiadau heb eu optimeiddio, damweiniau meddalwedd, a chymwysiadau trwm achosi draen batri mawr ar yr Apple Watch.A oes rhywbeth o'i le ar fy batri Apple Watch?

Rwyf am glirio un o'r camdybiaethau mwyaf o ran materion batri Apple Watch: Bron i 100% o'r amser, mae eich batri Apple Watch yn draenio'n gyflym oherwydd problemau batri. meddalwedd , nid caledwedd. Mae hyn yn golygu bod siawns o 99% nad oes unrhyw beth o'i le â'ch batri Apple Watch ac nad oes angen i chi gael batri newydd ar gyfer eich Apple Watch!

Yn yr erthygl hon, rwy'n canolbwyntio ar awgrymiadau batri ar gyfer watchOS 4, y fersiwn ddiweddaraf o feddalwedd Apple Watch. Fodd bynnag, gellir cymhwyso'r awgrymiadau batri hyn i Apple Watches sy'n rhedeg fersiynau hŷn o watchOS.Heb ragor o wybodaeth, gadewch inni ddechrau gyda nodwedd gyffredin nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn sylweddoli ei bod yn draenio bywyd batri eu Apple Watch: swyddogaeth troi ar y sgrin trwy godi'r arddwrn.

Diffoddwch y swyddogaeth i droi ar y sgrin wrth godi'r arddwrn.

Ydy'ch sgrin Apple Watch yn troi ymlaen bob tro y byddwch chi'n codi'ch arddwrn? Mae hyn oherwydd swyddogaeth a elwir yn trowch y sgrin ymlaen trwy godi'r arddwrn mae'n cael ei actifadu. Gall y nodwedd hon arwain at fywyd batri Cyfres 3 Apple Watch yn rhedeg allan wrth i'r sgrin droi ymlaen ac i ffwrdd yn gyson.

Fel rhywun sy'n gwneud llawer o waith cyfrifiadur, fe wnes i ddiffodd y nodwedd hon ar unwaith ar ôl gweld fy sgrin Apple Watch yn goleuo bob tro y gwnes i addasu fy arddyrnau wrth deipio neu syrffio'r we.I ddadactifadu trowch y sgrin ymlaen trwy godi'r arddwrn , agorwch yr app Gosodiadau ar eich Apple Watch a tap Cyffredinol> Trowch y Sgrin ymlaen . Yn olaf, diffoddwch y switsh wrth ymyl trowch y sgrin ymlaen trwy godi'r arddwrn . Byddwch yn gwybod bod y gosodiad hwn yn anabl pan fydd y switsh wedi'i lwydo a'i osod ar y chwith.

Ysgogi'r modd arbed pŵer wrth ymarfer

Os ydych chi'n ymarfer yn aml wrth wisgo'ch Apple Watch, mae troi modd arbed pŵer yn ffordd hawdd o achub bywyd batri. Wrth actifadu'r swyddogaeth hon, bydd y synhwyrydd cyfradd curiad y galon yn diffodd a'r cyfrifiadau calorïau gallant bod yn llai manwl gywir na'r arfer.

Yn ffodus, mae gan bron pob peiriant cardio yn eich campfa neu ganolfan ffitrwydd leol synwyryddion a monitorau cyfradd curiad y galon. Yn fy mhrofiad i, mae monitorau cyfradd curiad y galon ar beiriannau cardio modern bron bob amser mor gywir â'r rhai ar eich Apple Watch.

Rhoddais gynnig arno sawl gwaith yn fy Ffitrwydd Planet lleol a darganfyddais fod cyfradd fy nghalon a gofnodwyd ar fy Apple Watch bob amser o fewn 1-2 BPM (curiadau y funud) o gyfradd fy nghalon a gofnodwyd ar y peiriant eliptig.

I actifadu Modd Arbed Pwer ar gyfer yr app Hyfforddi, ewch i yr app Gosodiadau ar eich Apple Watch, tap Cyffredinol> Hyfforddiant a fflipiwch y switsh wrth ymyl y Modd arbed pŵer . Byddwch yn gwybod bod y switsh ymlaen pan mae'n wyrdd.

Gwiriwch y gweithgaredd yn eich app hyfforddi

Os ydych chi wedi gweithio allan yn ddiweddar, mae'n syniad da gwirio'ch app hyfforddi neu ap ffitrwydd (os oes gennych chi ap ychwanegol wedi'i osod rydych chi'n ei ddefnyddio), i weld a yw'r gweithgaredd yn dal i redeg neu wedi oedi. Mae siawns bod eich app ffitrwydd yn dal i redeg ar eich Apple Watch, a allai fod yn draenio'ch batri oherwydd bod y synhwyrydd cyfradd curiad y galon a'r traciwr calorïau yn ddau o'r draenwyr batri mwyaf.

Os ydych chi'n defnyddio'r app Workout fel rydw i'n ei wneud pan rydw i yn y gampfa, cofiwch dapio bob amser Cwblhau ar ôl cwblhau ymarfer corff. Dim ond ychydig o brofiad sydd gen i gydag apiau ffitrwydd trydydd parti, ond mae gan y rhai rydw i wedi'u defnyddio ryngwyneb tebyg i'r app ymarfer corff sydd wedi'i ymgorffori yn yr Apple Watch. Byddwn i wrth fy modd yn cael gwybod yr ap ffitrwydd rydych chi'n ei ddefnyddio, ysgrifennwch ef yn yr adran sylwadau!

Analluoga diweddariad cefndir awtomatig ar gyfer rhai o'ch cymwysiadau

Pan fydd Diweddariad Cefndir yn cael ei droi ymlaen ar gyfer ap, gall yr ap hwnnw lawrlwytho gwybodaeth a chynnwys newydd gan ddefnyddio'ch data symudol (os oes gan eich Apple Watch Ddata Symudol) neu Wi-Fi hyd yn oed pan nad ydych chi'n ei ddefnyddio. Dros amser, gall yr holl siociau bach hynny ddechrau draenio bywyd batri eich Cyfres 3 Apple Watch.

Ewch i'r app Gwylio ar eich iPhone, yna tapiwch Cyffredinol> Diweddariad cefndir . Yno fe welwch restr o'r holl gymwysiadau sydd wedi'u gosod ar eich Apple Watch.

Fesul un, ewch i'r rhestr a phenderfynu a ydych chi am i bob cais allu diweddaru'n awtomatig ai peidio pan nad ydych chi'n ei ddefnyddio. Peidiwch â phoeni, nid oes atebion cywir nac anghywir. Gwnewch yr hyn sydd orau i chi.

I ddiffodd diweddariad app cefndirol ar gyfer app, tapiwch y switsh ar y dde. Byddwch yn gwybod bod y switsh i ffwrdd pan fydd wedi'i osod i'r chwith.

Diweddarwch watchOS

Mae Apple yn aml yn rhyddhau diweddariadau ar gyfer watchOS, system weithredu meddalwedd eich Apple Watch. Weithiau mae diweddariadau WatchOS yn trwsio mân chwilod meddalwedd a allai fod yn draenio bywyd batri eich Apple Watch.

Cyn diweddaru, gwnewch yn siŵr bod eich Apple Watch wedi'i gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi a bod ganddo o leiaf 50% o bŵer batri. Os oes gan eich Apple Watch lai na 50% o fywyd batri, gallwch ei roi ar eich gwefrydd tra bo'r diweddariad ar y gweill.

I wirio am ddiweddariad watchOS, agorwch yr app Gwylio ar eich iPhone a thapio Cyffredinol> Diweddariad meddalwedd. Os oes diweddariad ar gael, tapiwch Dadlwythwch a gosod . Bydd eich Apple Watch yn lawrlwytho'r diweddariad, yn ei osod, ac yna'n ailgychwyn.

Trowch ymlaen 'Lleihau symudiad'

Mae'r tric arbed batri hwn yn gweithio i'ch Apple Watch a'ch iPhone, iPad neu iPod. Pan fyddwch chi'n troi Reduce Motion ymlaen, bydd rhai o'r animeiddiadau ar y sgrin rydych chi'n eu gweld fel arfer wrth lywio'ch sgrin Apple Watch yn cael eu diffodd. Mae'r animeiddiadau hyn yn eithaf cynnil, felly efallai na fyddwch chi hyd yn oed yn sylwi ar y gwahaniaeth!

I actifadu Lleihau Cynnig, agorwch yr app Gosodiadau ar eich Apple Watch a tap Cyffredinol> Hygyrchedd> Lleihau symudiad a throwch y switsh nesaf at Reduce Motion. Byddwch yn gwybod bod Lleihau Cynnig ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd.

Cyfyngu ar amser actifadu'r sgrin Apple Watch

Bob tro y byddwch chi'n cyffwrdd â sgrin eich Apple Watch, mae'r sgrin yn aros ymlaen am gyfnod rhagosodedig, boed hynny 15 eiliad neu 70 eiliad. Fel y gallech fod wedi dyfalu, gall gosod eich Apple Watch to On am 15 eiliad yn lle 70 eiliad arbed llawer o fywyd batri i chi trwy gydol y dydd a gall atal batri eich Apple Watch rhag draenio'n gyflym.

Ewch i'r app Gosodiadau ar eich Apple Watch a tap Cyffredinol> Ysgogi sgrin. Yna sgroliwch i'r submenu wrth gyffwrdd a gwnewch yn siŵr bod marc gwirio wrth ymyl actifadu am 15 eiliad .

Yn adlewyrchu gosodiadau'r app Mail ar eich iPhone

Os ydych chi wedi darllen ein herthygl ar ymestyn oes batri'r iPhone Fe wyddoch y gall yr app Mail fod yn un o'r draenwyr mwyaf ar eich batri. Er nad yw adran gosodiadau app Mail arferol yr app Watch yn gynhwysfawr iawn, mae eich Apple Watch yn ei gwneud hi'n hawdd dyblygu gosodiadau app Mail o'ch iPhone.

Yn gyntaf, edrychwch ar ein herthygl batri iPhone a gwneud y gorau o'r gosodiadau app Mail ar eich iPhone. Yna agorwch yr app Gwylio ar eich iPhone a thapio Post . Sicrhewch fod marc gwirio bach wrth ymyl Drych fy iPhone .

adlewyrchu gosodiadau app Mail eich iPhone

Caewch apiau nad ydych chi'n eu defnyddio

Gall y cam hwn fod ychydig yn ddadleuol oherwydd nid yw llawer o bobl yn credu mewn gwirionedd bod cau apiau nad ydyn nhw'n eu defnyddio yn arbed bywyd batri. Fodd bynnag, os ydych chi'n darllen ein herthygl ar pam ddylech chi gau'r apiau , fe welwch hynny mewn gwirionedd can arbed bywyd batri ar eich Apple Watch, iPhone a dyfeisiau Apple eraill.

I gau'r apiau ar eich Apple Watch, pwyswch y botwm ochr unwaith i weld yr holl apiau sydd ar agor ar hyn o bryd. Swipe o'r dde i'r chwith ar yr app rydych chi am ei gau, yna tapio Cael gwared pan fydd yr opsiwn yn ymddangos ar eich sgrin Apple Watch.

Sut i gau apiau ar Apple Watch

Analluoga hysbysiadau gwthio diangen

Cam pwysig arall yn ein herthygl batri iPhone yw diffodd hysbysiadau gwthio ar gyfer apiau pan nad oes eu hangen arnoch. Pan fydd hysbysiadau gwthio yn cael eu troi ymlaen am app, bydd yr ap hwnnw'n rhedeg yn y cefndir yn gyson fel y gall anfon hysbysiadau atoch ar unwaith. Fodd bynnag, gan fod yr app bob amser yn rhedeg yn y cefndir, gall ddraenio bywyd batri eich Apple Watch yn sylweddol.

Rhowch y cymhwysiad Gwylio ar eich iPhone, cyffwrdd â'r tab My Watch ar waelod y sgrin a chyffwrdd Hysbysiadau . Yma fe welwch restr o'r holl gymwysiadau sydd ar eich Apple Watch. I analluogi hysbysiadau gwthio ar gyfer ap penodol, tapiwch arno yn y ddewislen hon a diffoddwch y switshis perthnasol.

Lawer gwaith, bydd eich apiau'n ffurfweddu eu hunain yn awtomatig i adlewyrchu gosodiadau eich iPhone. Os ydych chi am gadw Hysbysiadau Gwthio ar eich iPhone, ond eu hanalluogi ar eich Apple Watch, gwnewch yn siŵr bod yr opsiwn Wedi'i addasu yn cael ei ddewis yn yr app Gwylio> Hysbysiadau> Enw'r ap .

Ychwanegwch ganeuon i'ch llyfrgell Apple Watch yn lle ffrydio

Ffrydio cerddoriaeth ar eich Apple Watch yw un o'r draenwyr batri mwyaf a mwyaf cyffredin. Yn lle ffrydio, rwy'n argymell ychwanegu caneuon sydd eisoes ar eich iPhone i'ch Apple Watch. I wneud hyn, agor yr app Gwylio ar eich iPhone, tapiwch y Fy tab gwylio , yna cyffwrdd Cerddoriaeth .

I ychwanegu cerddoriaeth at eich Apple Watch, ychwanegu Cerddoriaeth ... o dan Rhestri Chwarae ac albymau. Pan ddewch o hyd i gân rydych chi am ei hychwanegu, tapiwch arni a bydd yn cael ei hychwanegu at eich Apple Watch. Os yw batri eich Apple Watch yn draenio'n gyflym, dylai hyn eich helpu chi.

Ar ôl yr olion bysedd, pa mor hir mae'r cyfweliad yn ei gymryd?

Defnyddiwch y modd arbed pŵer pan fydd oes batri'r Apple Watch yn isel

Os yw'ch Apple Watch yn rhedeg yn isel ar fatri ac nad oes gennych fynediad ar unwaith i wefrydd, gallwch droi Power Saver ymlaen i warchod batri Apple Watch nes eich bod yn cael cyfle i ail-wefru.

Mae'n bwysig nodi, pan fydd arbed pŵer yn cael ei actifadu, na fydd eich Apple Watch yn cyfathrebu â'ch iPhone a byddwch yn colli mynediad at rai o swyddogaethau eich Apple Watch.

I actifadu'r modd arbed pŵer, swipe i fyny o waelod y sgrin o'ch Apple Watch a tapiwch y botwm y cant batri yn y gornel chwith uchaf. Yna llithro'ch bys ar y llithrydd Power Saver o'r chwith i'r dde a tapio'r botwm gwyrdd Parhewch .

Diffoddwch eich Apple Watch unwaith yr wythnos

Bydd diffodd eich Apple Watch o leiaf unwaith yr wythnos yn caniatáu i bob rhaglen sy'n rhedeg ar eich Apple Watch gau i lawr yn normal. Mae gan hyn y potensial i drwsio mân faterion meddalwedd sy'n digwydd yn y cefndir a allai fod yn effeithio ar fywyd batri eich Cyfres 3 Apple Watch heb i chi sylweddoli hynny.

I ddiffodd eich Apple Watch, pwyswch a dal y botwm ochr nes i chi weld y llithrydd i I ddiffodd ar y sgrin. Defnyddiwch eich bys i lithro'r eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich Apple Watch. Arhoswch 15-30 eiliad cyn troi eich Apple Watch yn ôl.

Nodyn ar gyfer Defnyddwyr Data Symudol GPS + Cyfres 3 Apple Watch

Os oes gennych Apple Watch gyda GPS + cellog, bydd bywyd batri eich Cyfres 3 Apple Watch yn cael ei effeithio'n sylweddol gan ba mor aml rydych chi'n defnyddio'ch data symudol . Mae gan Apple Watches gyda Data Symudol antena ychwanegol y maent yn cysylltu â thyrau celloedd. Gall cysylltu'n gyson â'r tyrau cyfleustodau diwifr hynny ddefnyddio llawer o bŵer batri.

Os ydych chi'n poeni am warchod bywyd batri a chyfyngu ar eich cynllun data, defnyddiwch ddata dim ond pan fo angen a gwnewch yn siŵr eich bod yn diffodd gwasanaethau llais symudol ar eich Apple Watch pan fydd eich iPhone gyda chi. Mae gwneud galwadau ffôn o'ch oriawr yn gamp braf i'w dangos i'ch ffrindiau, ond nid yw bob amser yn ymarferol nac yn broffidiol.

Datgysylltwch a chysylltwch eich Apple Watch â'ch iPhone eto

Bydd datgysylltu a pharu eich Apple Watch â'ch iPhone eto yn rhoi cyfle i'r ddau ddyfais baru fel pe bai'r tro cyntaf i chi gael. Weithiau gall y broses hon ddatrys materion meddalwedd sylfaenol a allai fod yn draenio bywyd batri eich Cyfres 3 Apple Watch.

Nodyn: Dim ond ar ôl i chi roi'r awgrymiadau uchod ar waith y byddaf yn argymell gwneud y cam hwn. Os yw'ch batri Apple Watch yn dal i ddraenio'n gyflym ar ôl dilyn yr awgrymiadau uchod, efallai yr hoffech chi ddatgysylltu ac ailgysylltu'ch Apple Watch â'ch iPhone.

I anobeithio'ch Apple Watch a'ch iPhone, agorwch yr app Watch ar eich iPhone a thapio ar enw eich Apple Watch ar frig y ddewislen. Fy oriawr . Yna tapiwch y botwm gwybodaeth (edrychwch am yr oren, cylchlythyr i) i'r dde o'ch Apple Watch mewn parau yn yr app Watch. Yn olaf, cyffwrdd Aflonyddu Apple Watch i ddatgysylltu'r ddau ddyfais.

Cyn ail-baru eich iPhone â'ch Apple Watch, gwnewch yn siŵr bod Bluetooth a Wi-Fi yn cael eu troi ymlaen a'ch bod yn dal y ddau ddyfais ochr yn ochr.

Yna ailgychwynwch eich Apple Watch ac aros am y rhybudd 'Defnyddiwch yr iPhone hwn i sefydlu'ch Apple Watch' ar eich iPhone. Yna dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i orffen paru eich Apple Watch â'ch iPhone.

Adfer eich Apple Watch

Os ydych chi wedi dilyn yr holl gamau uchod, ond wedi sylwi bod bywyd batri Cyfres 3 Apple Watch yn dal i ddraenio'n gyflym, gallwch geisio ei adfer i ddiffygion ffatri. Pan fyddwch chi'n gwneud hyn, bydd yr holl leoliadau a chynnwys (cerddoriaeth, apiau, ac ati) yn cael eu dileu yn llwyr o'ch Apple Watch. Bydd fel petaech yn ei dynnu allan o'r bocs am y tro cyntaf.

I adfer eich Apple Watch i ddiffygion ffatri, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol> Ailosod a chyffwrdd Clirio'r holl gynnwys a gosodiadau . Ar ôl tapio'r rhybudd cadarnhau, bydd eich Apple Watch yn ailosod i ddiffygion ffatri ac yn ailgychwyn.

Nodyn: Ar ôl adfer eich Apple Watch, bydd angen i chi ei baru â'ch iPhone eto.

Opsiynau amnewid batri

Fel y dywedais ar ddechrau hyn: 99% o'r amser pan fydd eich batri Apple Watch yn draenio'n gyflym, mae'n ganlyniad i broblemau meddalwedd. Fodd bynnag, os ydych wedi dilyn yr holl gamau uchod a o hyd rydych chi'n profi draen cyflym ar eich batri Apple Watch, felly can fod yn broblem caledwedd.

Yn anffodus, dim ond un opsiwn atgyweirio Apple Watch sydd yna - Apple. Os oes gennych AppleCare +, efallai y bydd Apple yn talu cost ailosod y batri. Os nad yw wedi'i gwmpasu gan AppleCare +, yna gallwch gyfeirio at y Canllaw prisio afal cyn trefnwch apwyntiad yn eich Apple Store agosaf .

Pam mai Apple yw fy unig opsiwn atgyweirio?

Os ydych chi'n darllen ein herthyglau datrys problemau iPhone yn rheolaidd, mae'n debyg eich bod chi'n gwybod ein bod ni'n gyffredinol yn argymell Puls fel opsiwn atgyweirio amgen i Apple. Fodd bynnag, ychydig iawn o gwmnïau atgyweirio technegol sy'n barod i atgyweirio'r Apple Watch oherwydd bod y broses mor anodd.

Yn gyffredinol, mae atgyweiriadau Apple Watch yn cynnwys defnyddio microdon (o ddifrif) i gynhesu pad arbennig sydd yn toddi'r glud sy'n dal eich Apple Watch gyda'i gilydd .

Os ydych chi am ddod o hyd i gwmni atgyweirio Apple Watch heblaw Apple, gwnewch hynny ar eich risg eich hun. Byddwn i wrth fy modd yn cael gwybod a ydych chi wedi cael unrhyw lwc yn atgyweirio'ch batri Apple Watch trwy gwmni atgyweirio trydydd parti, gadewch eich adborth yn yr adran sylwadau.

Gwyliwch fi arbedwr batri!

Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu i ddeall y gwir resymau pam mae'ch batri Apple Watch yn draenio mor gyflym. Os gwnaeth, fe'ch anogaf i'w rannu gyda'ch ffrindiau a'ch teulu ar gyfryngau cymdeithasol. Mae croeso i chi adael sylw isod a gadael i mi wybod sut y gweithiodd yr awgrymiadau hyn i chi!