Mae fy iPhone wedi rhewi! Beth i'w wneud pan fydd eich iPhone yn rhewi.Mi Iphone Est Congelado

Mae eich iPhone wedi'i rewi ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Rydych chi'n pwyso'r botwm Cartref, y botwm Power ac yn llithro'ch bys, ond does dim yn digwydd. Mae'r erthygl hon nid yn unig yn ymwneud â sut i ddadwisgo'ch iPhone unwaith: dyma sut i benderfynu beth achosodd i'ch iPhone rewi yn gyntaf a sut i atal eich iPhone rhag rhewi eto yn y dyfodol.gweddi dros y sâl yn Sbaen

Fel technegydd Apple, gallaf ddweud yn ddiogel bod yr holl eitemau eraill a welais yn anghywir.

Mae erthyglau eraill a welais, gan gynnwys erthygl gefnogol Apple, yn egluro a datrysiad unigryw am un rheswm sengl pam mae iPhones yn rhewi, ond mae yna llawer pethau a all beri i iPhone rewi. Nid yw erthyglau eraill yn siarad am sut i ddatrys y broblem, a hyn mae'n broblem nad yw'n diflannu ar ei phen ei hun.Pam mae fy iPhone wedi'i rewi?

Mae eich iPhone wedi'i rewi oherwydd problem meddalwedd neu galedwedd, ond y rhan fwyaf o'r amser, problem feddalwedd ddifrifol yw'r hyn sy'n achosi i iPhones rewi. Fodd bynnag, os yw'ch iPhone yn dal i ganu ond bod y sgrin yn ddu, fe welwch yr ateb yn fy erthygl o'r enw Mae sgrin fy iPhone yn ddu! Os yw wedi rhewi, darllenwch ymlaen.

1. Dadrewi'ch iPhone

Fel rheol, gallwch ddadrewi iPhone trwy ailgychwyn grym, a dyma mae erthyglau eraill yn ei ddweud fel arfer. Cymorth band yw ailgychwyn grym, nid datrysiad. Pan fydd iPhone yn rhewi oherwydd mater dyfnach fel mater caledwedd, efallai na fydd ailgychwyn grym yn gweithio ac ni fydd yn trwsio'r mater. Wedi dweud hynny, os ydym yn mynd i drwsio'ch iPhone wedi'i rewi, y peth cyntaf y byddwn yn ei wneud yw ailgychwyn yr heddlu.Sut i orfodi ailgychwyn eich iPhone

Pwyswch a dal y botwm Cartref (y botwm crwn o dan y sgrin) a'r botwm Cwsg / Deffro (y botwm Power) gyda'i gilydd am o leiaf 10 eiliad. Os oes gennych iPhone 7 neu 7 Plus, bydd angen i chi ailgychwyn eich iPhone trwy wasgu a dal y botwm pŵer a'r botwm pŵer. gostwng y cyfaint . Gallwch chi ryddhau'r ddau fotwm ar ôl i logo Apple ymddangos ar y sgrin.

Dylech allu defnyddio'ch iPhone ar ôl iddo droi ymlaen, ond Rwy'n argymell eich bod chi'n dal i ddarllen i ddarganfod pam bod eich iPhone wedi rhewi yn y lle cyntaf, felly nid yw'n digwydd eto. Os nad yw ailgychwyn grym yn gweithio, neu os yw'ch iPhone yn rhewi yn syth ar ôl ailgychwyn, ewch i gam 4.

Nid yw IPhones fel arfer yn mynd o drefn weithio berffaith i rewi'n llwyr. Os oes gan eich iPhone cyflwr araf , mae'n poethi neu mae eich batri yn draenio'n gyflym iawn , gall fy erthyglau eraill eich helpu i ddatrys y problemau hynny, a all yn ei dro ddatrys y broblem arall hon.2. Gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone

Os cafodd eich iPhone ei ailgychwyn yn y cam olaf, rwy'n argymell eich bod yn achub ar y cyfle hwn i wneud copi wrth gefn o'ch iPhone. Pan fydd iPhone yn rhewi, nid dim ond oherwydd gostyngiad mewn cyflymder gweithredu, mae'n broblem feddalwedd neu galedwedd fawr. Mae bob amser yn syniad da cael copi wrth gefn o'ch iPhone, yn enwedig os nad ydych yn siŵr a fydd eich iPhone yn rhewi eto mewn awr neu ddiwrnod.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am sut i wneud copi wrth gefn o'ch iPhone ar ein sianel YouTube, neu edrychwch ar fy erthygl sy'n esbonio sut i atgyweirio copi wrth gefn iCloud felly ni fyddwch byth yn rhedeg allan o le storio iCloud eto.

3. Ceisiwch benderfynu pa gais a achosodd y broblem

Rhaid i rywbeth fynd o'i le gydag ap neu wasanaeth i'ch iPhone rewi. Mae gwasanaeth yn rhaglen sy'n rhedeg yng nghefndir eich iPhone fel bod popeth yn rhedeg yn esmwyth. Er enghraifft, Amser Craidd yw'r gwasanaeth sy'n cadw golwg ar y dyddiad a'r amser ar eich iPhone. Dyma rai cwestiynau i'ch helpu chi i ddatrys problemau:

cyfrif afal wedi'i gloi am resymau diogelwch
  • Oeddech chi'n defnyddio ap pan rewodd eich iPhone?
  • A yw'ch iPhone yn rhewi bob tro y byddwch chi'n defnyddio'r app hwnnw?
  • A wnaethoch chi osod app newydd yn ddiweddar?
  • A wnaethoch chi newid gosodiad ar eich iPhone?

Mae'r ateb yn amlwg os dechreuodd eich iPhone rewi ar ôl i chi lawrlwytho ap newydd o'r App Store: dilëwch yr app honno.

Beth os yw'ch iPhone yn rhewi bob tro y byddwch chi'n agor yr app Mail, Safari, neu ap adeiledig arall na allwch ei dynnu?

Os yw hynny'n wir, ewch i Gosodiadau> Yr ap hwnnw a gwirio a allwch chi ddod o hyd i unrhyw broblem gyda'r ffordd y mae wedi'i sefydlu. Er enghraifft, os yw Mail yn achosi i'ch iPhone rewi, gwnewch yn siŵr bod eich enwau defnyddwyr a'ch cyfrineiriau wedi'u nodi'n gywir ar gyfer eich cyfrifon Post. Os yw Safari yn rhewi, ewch i Gosodiadau> Safari a dewis Clirio'r holl hanes a data gwefan . Mae datrys y broblem hon yn gyffredinol yn gofyn am ychydig o waith ditectif.

Gwiriwch ddiagnosteg a defnydd

Lawer gwaith, mae'r rheswm pam mae eich iPhone yn rhewi. Mewngofnodi i Gosodiadau> Preifatrwydd> Dadansoddiad> Data dadansoddi a byddwch yn gweld rhestr o gymwysiadau a gwasanaethau, y byddwch yn cydnabod rhai ohonynt, rhai na fyddwch yn gwneud hynny.

gwirio data dadansoddeg iphone

Nid yw'r ffaith bod rhywbeth yn cael ei grybwyll yma o reidrwydd yn golygu bod problem gyda'r cais neu'r gwasanaeth hwnnw. Fodd bynnag, os gwelwch rywbeth wedi'i restru drosodd a throsodd, ac yn enwedig os gwelwch unrhyw apiau a restrir wrth ymyl Fallas Diwethaf , efallai y bydd problem gyda'r app neu'r gwasanaeth hwnnw sy'n achosi i'ch iPhone rewi.

Ailosod pob gosodiad

Gall ailosod pob lleoliad eich helpu os nad ydych yn siŵr o hyd pa ap sy'n achosi i'ch iPhone rewi. Mae ailosod pob gosodiad yn ailosod eich gosodiadau iPhone i'w diffygion ffatri, ond nid yw'n dileu unrhyw ddata.

Bydd yn rhaid i chi ail-nodi'ch cyfrinair Wi-Fi a ffurfweddu'r app Gosodiadau eto, ond Ailosod Pob Gosodiad can trwsiwch iPhone wedi'i rewi, ac mae'n llawer llai o waith na sychu ac adfer eich iPhone o gefn wrth gefn. I ailosod eich iPhone i osodiadau diofyn ffatri, ewch i Gosodiadau> Cyffredinol> Ailosod> Ailosod gosodiadau.

Dywed iphone fod y blwch post yn llawn

4. Mesurau Cryfach: Trwsio Problem Forever wedi'i Rewi iPhone

Os na wnaeth ailgychwyn heddlu weithio, neu os ydych chi wedi rhoi cynnig ar yr holl atebion meddalwedd a ddisgrifiais uchod a bod eich iPhone wedi'i rewi o hyd, mae angen i ni drwsio'r mater wedi'i rewi ar iPhone gyda Y Morthwyl Mawr , ac mae hynny'n golygu bod angen i ni wneud a DFU adfer eich iPhone .

Cysylltwch eich iPhone â'ch cyfrifiadur ac agor iTunes. Os nad yw iTunes yn adnabod eich iPhone, ceisiwch ailgychwyn grym tra bod eich iPhone wedi'i gysylltu â'ch cyfrifiadur. Dewis olaf yw'r opsiwn hwn, oherwydd adfer eich iPhone Dileu yr holl ddata ar eich iPhone. Os oes gennych gefn wrth gefn iCloud neu iTunes, dylech allu adfer eich data ar ôl ailgychwyn eich iPhone. Os na wnaethoch chi gefn wrth gefn, efallai na fydd unrhyw beth y gallwch chi ei wneud ar y pwynt hwn i arbed eich data.

5. Trwsiwch y broblem caledwedd

Os nad yw'ch iPhone yn ymddangos yn iTunes neu os yw'r broses adfer yn methu yn barhaus, gallai problem caledwedd fod yn achosi i'ch iPhone rewi. Gall hyd yn oed ychydig bach o hylif ddryllio llanast ar fatri, prosesydd a chydrannau mewnol eich iPhone. Nid yw'r iPhone o reidrwydd yn cau i lawr os yw hynny'n digwydd - weithiau mae popeth yn stopio.

Mae gwasanaethau atgyweirio afal o ansawdd uchel, ond gallant fod yn ddrud. Os ydych chi am ymweld â'r Apple Store, galwch ymlaen a gwnewch apwyntiad gyda chymorth technegol, neu ymwelwch Gwefan gymorth Apple i ddechrau atgyweiriad post-mewn. Dewis arall llai costus o ansawdd uchel yr wyf yn ei argymell yw Pwls , gwasanaeth atgyweirio ar alw a fydd â thechnegydd arbenigol yn dod i'ch cartref neu'ch swyddfa i atgyweirio'ch iPhone.

iPhone: Toddi

Rydym wedi gosod y rheswm pam mae'ch iPhone wedi'i rewi ac rydych chi'n gwybod beth i'w wneud os yw'ch iPhone yn rhewi eto. Gobeithio, rydych chi wedi cyfrifo pa ap neu wasanaeth oedd yn achosi'r broblem, ac rydych chi'n siŵr ei fod yn sefydlog am byth. Mae gen i ddiddordeb gwybod beth achosodd i'ch iPhone rewi yn benodol a sut gwnaethoch chi osod eich iPhone yn yr adran sylwadau isod. Bydd eich profiad yn helpu eraill i drwsio eu iPhones hefyd.

i freuddwydio am fod yn feichiog

Diolch am ddarllen a chofiwch Talu Ymlaen,
David P.