Cyflwyno Technoleg i Blant AKA Bodau Bach

Introducing Technology Kids Aka Small Humans

Mae technoleg mor gyffredin ym mywydau ein plant y dyddiau hyn nes bod hyd yn oed teganau a ddyluniwyd ar gyfer babanod yn cynnwys technoleg glyfar. Mae yna degan i fabanod sy'n dysgu codio iddyn nhw! Pan fyddaf yn siarad am cyflwyno technoleg i blant , Dwi'n meddwl tabledi, dyfeisiau tebyg i dabled, iPods, iPhones, chwaraewyr MP3, a bron unrhyw ddyfais â sgrin gyffwrdd.

Pam fod hyn yn Bwysig o gwbl?

Cyflwyno technoleg i blant yn bwysig oherwydd byddant yn ei ddefnyddio o oedran ifanc iawn ac yn agored iddo bron yn syth. Mae fy ieuengaf yn naw mis oed, ac mae hi eisoes yn gwybod bod ffôn mam yn llawer oerach nag unrhyw degan y mae hi'n berchen arno. Fe wnes i hyd yn oed ddynwared ffôn clyfar tegan iddi nad oedd hi'n cyffwrdd â pholyn deg troedfedd.Mae rhai ysgolion yn dechrau defnyddio tabledi yn Kindergarten a'r radd gyntaf , felly mae cael dealltwriaeth o ddefnydd tabled yn syniad da i blant. Hefyd, gall technoleg fod yn addysgiadol iawn! Roedd yn rhaid anfon fy nghlustffonau ei hun i'm merch yn yr ysgol feithrin at ddefnydd cyfrifiadur, ac yn bendant nid oedd hynny'n rhywbeth a wnaed pan oedd fy hynaf yn yr ysgolion meithrin ddeng mlynedd yn ôl.Pryd i Ddechrau Rhoi Gwneuthurwyr Sŵn Cludadwy i Blant

Wel, mae bron pob tegan yn wneuthurwr sŵn cludadwy y dyddiau hyn, ond dwi'n golygu technoleg glyfar. Rwyf bob amser wedi dechrau yn ystod blynyddoedd y plant bach, pan fyddant yn ddigon hen i siarad a bod â sgiliau echddygol da. Nid oedd hyn yn rhywbeth yr oeddwn wedi'i gynllunio allan. Roedd hyn yn bennaf oherwydd eu bod eisoes yn agored iddo o wylio pawb arall yn y teulu, felly cefais eu dyfeisiau eu hunain iddynt.Fy argymhelliad yw eu prynu dyfeisiau wedi'u defnyddio neu law-i-lawr i ddechrau. Fel hyn, ni ddylid buddsoddi'r gost yn ormodol oherwydd damweiniau BYDD digwydd pan cyflwyno technoleg i blant . Roedd yr iPod cyntaf i mi ei brynu yn un a ddefnyddiwyd am $ 70 ar eBay, a chyrhaeddodd jailbroken. Roedd yn rhaid i mi ei adfer, er mwyn i mi allu uwchraddio'r iOS ac fe gymerodd y peth hwnnw lyfu! Fe wnaeth fy merch ei daflu mewn peiriant oeri dŵr, ac roeddwn i'n meddwl ei fod yn gonner. Ceisiais ei sychu a gadael iddo eistedd am bythefnos, a throdd yn ôl yn wyrthiol. Gollyngodd fy merch hefyd a'i thaflu miliwn o weithiau.

Hefyd, a oeddech chi'n gwybod bod hen iPhone yn gallu dod yn iPod ddyfais mewn amrantiad? Felly os ydych chi wedi uwchraddio'ch iPhone, ond yn berchen ar ddyfais hŷn â thâl, rhowch hi i'r plant! Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw actifadu'r ddyfais gyda cherdyn SIM ynddo, a thrwy actifadu, rwy'n golygu ei sefydlu, nid rhoi cynllun ffôn symudol iddo. Gallwch ddefnyddio unrhyw gerdyn SIM sy'n ffitio ar gyfer y broses hon, a rhaid i chi fynd heibio'r sgrin actifadu. Ar ôl gwneud hynny, tynnwch y cerdyn SIM, a voila! Instod iPod!Pa ddyfais sydd i'w defnyddio?

Mae yna lawer o ddyfeisiau allan yna sydd wedi'u hanelu'n benodol at blant, fel LeapPad a VTech, sydd â nodweddion gwych ac sy'n dysgu gemau addysgol i blant. Ond mae ganddyn nhw un anfantais sy'n fawr i mi: dydyn nhw ddim yn dod gyda llawer o gemau, efallai un neu ddwy os UNRHYW, a chost gemau ychwanegol yw $ 15 i $ 20. Felly er y gallai'r ddyfais fod yn rhatach i ddechrau, byddwch chi'n talu am y gemau yn y pen draw. Mae diffyg gemau sydd ar gael hefyd yn golygu bod plant yn tyfu'n rhy fawr ac yn diflasu gyda nhw'n gynt.

Rwy'n argymell dyfeisiau Apple fel iPads, iPods, neu iPhones llaw-i-lawr, a hefyd pecyn plant Kindle Fire. Efallai y bydd y rhain yn ddrytach i ddechrau, ond mae ganddyn nhw TONS o gemau ac apiau am ddim. Y rhan orau yw nhw tyfu gyda'r plentyn . Pan fydd plant yn tyfu'n rhy fawr i un gêm neu'r llall, gallwch chi uwchraddio'n hawdd heb fawr o gost. Rwyf wedi gwario cyfanswm o $ 20 efallai ar apiau dros y pum mlynedd diwethaf ar gyfer rhai apiau o ansawdd uchel ar gyfer fy mhlant.

Y peth arall am brynu apiau ar gyfer Apple neu Kindle yw, unwaith y byddwch chi'n eu prynu, mai chi sy'n berchen arnyn nhw, a gallwch chi eu gosod ar ddyfeisiau yn y dyfodol hefyd. Mae gen i iPhone 5 sydd angen batri newydd, y gallaf ei ddisodli am ffordd llai na chost dyfais newydd, a gallaf ei rhoi i fy ieuengaf pan fydd hi'n barod. Mae wedi talu amdano, cafodd fywyd defnyddiol, ac mae gen i dunnell o apiau sydd eisoes wedi’u prynu yn aros i gael eu lawrlwytho.

Defnyddiwch Apiau sy'n briodol i'w hoedran ... Dim Galwad Dyletswydd i Blant Bach, os gwelwch yn dda.

Y peth pwysicaf am cyflwyno technoleg i blant yw ei gadw'n briodol i'w hoedran! Gallwch hidlo apiau i fod yn briodol ar gyfer grŵp oedran eich plentyn i'w lawrlwytho a'u chwarae. Mae tunnell o apiau addysgol rhad ac am ddim neu gost isel ar gael ar gyfer unrhyw grŵp oedran. Mae gen i un app ar gyfer Pre-K y mae gen i berthynas gariad / casineb ag ef. Mae'r ap hwn yn canu'r gân ABC drosodd a throsodd, yr wyf wrth fy modd oherwydd nad yw'n cael dolur gwddf (yn wahanol i mi), ac mae hefyd yn dysgu'r ABCs i'm plant. Mae ganddo fersiwn gyfyngedig am ddim, ond talais y $ 1.99 i ddatgloi gemau sy'n helpu i ddysgu adnabod llythyrau. Felly pam ydw i'n ei gasáu? Oherwydd mae'n rhaid i mi wrando ar y gân ABC wrth ailadrodd drosodd a throsodd!

CHI sy'n Gwybod Gorau Pan Mae'n Amser

Fel rhiant, rydych chi'n gwybod orau pan mae'n amser cyflwyno technoleg i'ch plant. Rwyf wedi rhannu ychydig o fy awgrymiadau yr wyf yn teimlo eu bod yn gweithio'n wirioneddol wych ar eu cyfer, ac mae hynny hefyd yn caniatáu imi gael technoleg sy'n tyfu gyda fy mhlant. Cyflwyno technoleg i blant dylai fod yn hwyl a addysgiadol i'ch plant, a chyda'r dyfeisiau cywir, fe gewch chi flynyddoedd o ddefnydd.

Gadewch imi ddweud wrthych chi, mae iPod fy merch yn dod i mewn handi iawn yn ystod y reidiau car hir hynny!