IPhone yn sownd ar olwyn nyddu? Dyma'r ateb!Iphone Atascado En La Rueda Giratoria

Mae'ch iPhone yn sownd ar sgrin ddu gyda chylch cylchdroi ac nid ydych yn siŵr pam. Ni fydd eich iPhone yn troi ymlaen waeth beth ydych chi'n ei wneud! Yn yr erthygl hon, egluraf sut i drwsio'r broblem pan fydd eich iPhone yn sownd mewn proses.Pam mae fy iPhone yn sownd ar yr olwyn nyddu?

Y rhan fwyaf o'r amser, mae eich iPhone yn mynd yn sownd ar olwyn nyddu oherwydd aeth rhywbeth o'i le yn ystod y broses ailgychwyn. Gall hyn ddigwydd ar ôl troi eich iPhone ymlaen, diweddaru eich meddalwedd, ei ailosod o Gosodiadau, neu ei adfer i ddiffygion ffatri.Er ei fod yn llai tebygol, gall cydran gorfforol o'ch iPhone gael ei difrodi neu ei dorri. Bydd ein canllaw cam wrth gam isod yn dechrau gyda'r camau datrys problemau meddalwedd ac yna'n eich helpu i gael cefnogaeth os oes gan eich iPhone broblem caledwedd.

Grym ailgychwyn eich iPhone

Mae ailgychwyn grym yn gorfodi'ch iPhone i gau a phweru ymlaen yn gyflym. Pan fydd eich iPhone yn damweiniau, yn rhewi, neu'n mynd yn sownd ar olwyn nyddu, gall ailgychwyn grym achosi iddo droi yn ôl ymlaen.Mae'r broses o berfformio ailgychwyn grym yn amrywio yn dibynnu ar y model o iPhone sydd gennych:

ni fydd youtube yn llwytho ar iphone
  • iPhone 6s, iPhone SE (cenhedlaeth 1af) a modelau cynharach - Pwyswch a dal y botwm Cartref a'r botwm Power ar yr un pryd nes bod y sgrin yn troi'n hollol ddu a logo Apple yn ymddangos.
  • iPhone 7 : Pwyswch a dal y botwm cyfaint i lawr a'r botwm pŵer (botwm cysgu / deffro) ar yr un pryd nes bod y sgrin yn troi'n ddu a logo Apple yn ymddangos.
  • iPhone 8, iPhone SE (2il genhedlaeth) a modelau mwy newydd - Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny, pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr, yna pwyswch a dal y botwm ochr nes bod y sgrin yn troi'n ddu a logo Apple yn ymddangos.

Bydd ailgychwyn grym yn datrys y broblem hon yn bennaf. Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, gwnewch gopi wrth gefn o'ch iPhone ar unwaith iTunes (PC a Mac gyda Mojave 10.14 neu fersiynau hŷn), Darganfyddwr (Mac gyda Catalina 10.15 neu fersiynau mwy newydd) neu iCloud . Os bydd y broblem yn parhau, bydd yn ddefnyddiol cael copi o'r holl ddata ar eich iPhone.

DFU adfer eich iPhone

Er y gall ailgychwyn grym atgyweirio'r broblem sydd gennych dros dro pan fydd eich iPhone yn sownd ar olwyn nyddu, ni fydd yn dileu'r mater meddalwedd dyfnach a achosodd y mater hwn yn y lle cyntaf. Rydym yn argymell rhoi eich iPhone yn y modd DFU os yw'r broblem yn parhau.Adferiad DFU (diweddariad cadarnwedd dyfais) yw'r adferiad dyfnaf o'r iPhone a'r cam olaf y gallwch chi ei gymryd diystyru problem meddalwedd neu gadarnwedd yn llwyr . Mae pob llinell o god yn cael ei ddileu a'i ail-lwytho i'ch iPhone, ac mae'r fersiwn ddiweddaraf o iOS wedi'i gosod.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone cyn ei roi yn y modd DFU. Pan fyddwch chi'n barod, gwelwch ein canllaw bwyty DFU i ddysgu sut i wneud y cam hwn.

Cysylltwch ag Apple

Amser i gysylltu â chymorth Apple os yw'ch iPhone yn dal i fod yn sownd ar olwyn nyddu. gwnewch yn siŵr bod Penodiad Atodlen os ydych chi'n bwriadu dod â'ch iPhone i'r stand. Mae gan Apple gefnogaeth hefyd ffôn ac o sgwrs fyw rhag ofn nad ydych chi'n byw ger siop Apple.

Cymerwch eich iPhone am sbin

Rydych chi wedi trwsio'r mater gyda'ch iPhone ac mae'n troi yn ôl ymlaen. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch teulu, ffrindiau, a dilynwyr beth i'w wneud pan fydd eich iPhone yn sownd ar olwyn nyddu.

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone? Gadewch ef yn yr adran sylwadau isod!

gall dinesydd Americanaidd ofyn i nai