Pam Mae Fy Apiau iPhone Yn Aros Am Ddiweddariad Neu Sownd? Dyma'r ateb.Por Qu Las Aplicaciones De Mi Iphone Est N En Espera De Una Actualizaci N O Atascadas

Rydych chi'n ceisio diweddaru'r apiau ar eich iPhone, ond maen nhw'n sownd mewn aros. Yn ffodus, mae'r ateb i'r broblem hon fel arfer yn syml iawn. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos y atebion go iawn ar gyfer apiau iPhone sy'n sownd yn aros i'w diweddaru , gan ddefnyddio'ch iPhone a defnyddio iTunes, fel y gallwch chi ddiweddaru'ch cymwysiadau a defnyddio'ch iPhone eto.Gwiriwch Gysylltiad Rhyngrwyd Eich iPhone

Rydych chi wedi mynd i'r App Store, wedi ymweld â'r tab Diweddariadau, ac wedi dewis Diweddaru neu Ddiweddaru Pawb. Mae'n arferol i geisiadau gymryd ychydig funudau i ddechrau'r broses lawrlwytho a pherfformio'r diweddariad. Ond os yw wedi bod yn fwy na 15 munud a bod eicon eich app yn dal i fod yn llwyd gyda'r gair 'aros' oddi tano, mae'n bryd gwneud rhywfaint o ymchwil.

Gallai eich cysylltiad rhyngrwyd fod ar fai am y broblem hon. Rhaid i'ch iPhone fod wedi'i gysylltu â'r Rhyngrwyd i lawrlwytho diweddariadau cymwysiadau, felly mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod chi'n defnyddio rhwydwaith Wi-Fi neu yn Data Symudol eich iPhone. Rhaid i'r cysylltiad fod yn sefydlog hefyd.

Yn gyntaf, gwiriwch nad yw eich iPhone yn y Modd Awyren. I wneud hyn, ewch i Gosodiadau -> Modd awyren . Dylai'r blwch wrth ymyl Modd Awyren fod yn wyn. Os yw'n wyrdd, tapiwch y switsh fel ei fod yn troi'n wyn. Os oedd eich iPhone yn y Modd Awyren, bydd ei ddiffodd yn actifadu'ch antena yn awtomatig i ailgysylltu â'ch Wi-Fi diofyn a'ch cysylltiadau symudol.Ailgysylltwch â'r Rhyngrwyd, arhoswch funud, ac yna gwiriwch y cymwysiadau ar eich iPhone. Dylai'r diweddariadau ddechrau lawrlwytho, gan roi dangosydd cynnydd i chi ar eicon yr app ac yn yr App Store o dan Diweddariadau. Os na welwch hyn a bod eich apiau iPhone yn dal i fod yn sownd yn aros, rhowch gynnig ar rai o'n datrysiadau eraill.

Mewngofnodi a Llofnodi Gyda'ch ID Apple

Lawer gwaith pan fydd apiau'n mynd yn sownd yn aros neu na fyddant yn lawrlwytho ar eich iPhone, mae problem gyda'ch ID Apple. Mae pob app ar eich iPhone wedi'i gysylltu ag ID Apple penodol. Os oes problem gyda'r ID Apple hwnnw, gall yr apiau fynd yn sownd.Fel arfer, bydd allgofnodi a dychwelyd i'r App Store yn datrys y broblem. Agorwch Gosodiadau a sgroliwch i lawr i iTunes ac App Store .

Yna, tapiwch eich ID Apple ar frig y sgrin a tap Sign out. Yn olaf, nodwch eich ID Apple a'ch cyfrinair i fewngofnodi eto.

Os ydych chi'n parhau i gael problemau gyda'r ID Apple hwnnw, ymwelwch â'r gwefan afal a cheisiwch fewngofnodi yno. Os oes problem, bydd rhywbeth yn ymddangos ar y dudalen we hon.

Dileu'r App a rhoi cynnig arall arni

Efallai bod y cais wedi cael problem yn ceisio diweddaru. Gallwch osgoi'r broblem hon trwy ddadosod yr ap wrth gefn sownd ac yna ei ailosod.

Sut i Ddileu Ap ar Eich iPhone

Mae yna ychydig o wahanol ffyrdd i ddileu app. Yn gyntaf, daliwch eich bys ar unrhyw eicon app nes bod X yn ymddangos yng nghornel chwith uchaf eicon yr app, ac mae'n dechrau symud. Os oes gan yr app iPhone sy'n sownd wrth ei ddal X arno, tapiwch arno a dilynwch yr awgrymiadau i ddadosod yr app.

Dileu Apps Gyda iTunes

Os na welwch X du, bydd yn rhaid i chi gael gwared ar yr ap mewn ffordd arall. Os ydych chi'n defnyddio iTunes i brynu a chysoni cymwysiadau, gallwch ddefnyddio'r rhaglen hon i gael gwared ar raglen.

I wneud hyn, agorwch iTunes ar eich cyfrifiadur. Cliciwch ar y ddewislen llyfrgell . Mae yn y bar o dan File, Edit, ac ati. Gall ddweud Cerddoriaeth, Ffilmiau, neu gategori arall o gynnwys.

O gwymplen y Llyfrgell, dewiswch Ceisiadau . Os nad yw Apps yn opsiwn, cliciwch Golygu Dewislen ac ychwanegu Ceisiadau i'r rhestr.

pam nad yw fy neges llais yn gweithio

Ar y dudalen gymwysiadau, fe welwch restr o'r holl gymwysiadau rydych chi wedi'u prynu gan ddefnyddio iTunes. Cliciwch ar y dde ar yr app a dewis Cael gwared i'w dynnu o'ch llyfrgell a'ch iPhone.

Nawr, gallwch chi lawrlwytho'r cais eto ar eich iPhone. Pan fyddwch yn lawrlwytho'r Cais eto, bydd ei fersiwn ddiweddaraf yn cael ei lawrlwytho, felly bydd eich Cais yn cael ei ddiweddaru.

Dileu Apiau Mewn Ffyrdd Eraill

Gallwch hefyd ddileu app o'r ddewislen iCloud Storage & Usage. I gyrraedd yno, ewch i Gosodiadau → Cyffredinol → Storio iPhone . Os sgroliwch i lawr, fe welwch restr o'r holl apiau ar eich iPhone. Pan fyddwch chi'n cyffwrdd â chais, mae gennych chi'r opsiwn i ddileu neu 'lawrlwytho' y rhaglen sy'n sownd yn aros.

Ydy'ch iPhone wedi Rhedeg Allan o'r Gofod?

Weithiau mae cymwysiadau iPhone yn aros i gael eu diweddaru oherwydd nad oes digon o le ar eich iPhone i lawrlwytho'r diweddariadau. Yn Storio iPhone, fe welwch yn union faint o le sydd ar gael ar eich iPhone a pha apiau sy'n defnyddio'r mwyaf o le.

Gallwch ryddhau lle ar eich iPhone trwy:

  • Dileu apiau nad ydych yn eu defnyddio.
  • Defnyddiwch iCloud i wneud copi wrth gefn o'ch lluniau a'ch fideos.
  • Cael gwared ar sgyrsiau testun hir.
  • Dileu ffeiliau mewn cymwysiadau, fel llyfrau sain, sy'n cymryd llawer o le ar eich iPhone.

Ar ôl i chi gael mwy o le ar eich iPhone, gwiriwch yr apiau ar eich iPhone sy'n aros i gael eu diweddaru neu ceisiwch eu hailosod.

Trwsio Problemau Meddalwedd

Meddalwedd yw'r cod sy'n dweud wrth eich iPhone beth i'w wneud a phryd i'w wneud. Yn anffodus, nid yw'r feddalwedd bob amser yn gweithio'n iawn. Pan fydd hynny'n wir, gallai hyn fod y rheswm pam mae eich apiau iPhone yn mynd yn sownd wrth geisio eu diweddaru.

Ailgychwyn eich iPhone

Ffordd hawdd o helpu i drwsio problem meddalwedd ar eich iPhone yw ailgychwyn y ffôn. Byddwch chi'n synnu pa mor aml mae'r cam syml hwn yn helpu!

I ailgychwyn eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer . Mae hynny ym mhen uchaf eich iPhone. Daliwch ef i lawr am ychydig eiliadau nes bod y sgrin yn troi'n ddu ac mae'r opsiwn i ddiffodd yn ymddangos. Yna llithro'ch bys dros y rhan sy'n dweud swipe i ddiffodd . Unwaith y bydd eich iPhone i ffwrdd, cyfrifwch i 10 ac yna pwyswch y botwm pŵer eto i'w ailgychwyn.

Ceisiwch Berfformio Ailgychwyn yr Heddlu

Os nad yw ailgychwyn syml yn helpu, ceisiwch orfodi ailgychwyn. I wneud hyn, pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm cychwyn ar yr un pryd. Pan fydd sgrin wahanol yn ymddangos, rhyddhewch y ddau fotwm.

Mae gorfodi ailgychwyn ar iPhone 7 a 7 Plus ychydig yn wahanol. Wedi'r cyfan, nid yw'r botwm Cartref ar yr iPhone 7 a 7 Plus yn gweithio os nad yw'n cael ei droi ymlaen.

I orfodi ailgychwyn ar iPhone 7 neu 7 Plus, pwyswch a dal y botwm cyfaint i lawr a'r botwm pŵer gyda'i gilydd nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin, ac yna rhyddhewch y ddau fotwm. Ni waeth pa fodel sydd gennych, dim ond ar ôl i chi ryddhau'r ddau fotwm y bydd eich iPhone yn ailgychwyn.

Ailosod Eich Gosodiadau iPhone

Os nad yw ailgychwyn yr iPhone a grym ailgychwyn yn helpu, gallwch geisio ailosod gosodiadau eich iPhone. Mae hyn yn gwneud i'ch Gosodiadau meddalwedd fynd yn ôl i'r un gosodiadau â phan wnaethoch chi brynu'ch iPhone.

I wneud hyn, ewch i Gosodiadau → Cyffredinol → Ailosod dewis helo a dilynwch yr awgrymiadau ar eich sgrin.

Gwneud copi wrth gefn ac adfer DFU

Os nad yw'r un o'r camau hyn yn eich helpu chi, gallwch chi ategu'ch iPhone ac yna ei adfer. Mae yna ychydig o wahanol ffyrdd o wneud hyn, ond yma yn Payette Forward rydym yn hoffi awgrymu gwneud adferiad DFU.

Mae DFU yn sefyll am Ddiweddariad Cadarnwedd Rhagosodedig. Dyma'r math o gefn ac adfer y bydd technegwyr Apple yn ei wneud. Ond gydag ychydig o help, gallwch chi ei wneud eich hun. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi bopeth rydych chi am ei gadw ar eich iPhone wrth gefn cyn rhoi cynnig ar hyn. Yna ymwelwch â'n herthygl Sut i roi iPhone yn y modd DFU, The Apple Mode am gyfarwyddiadau manwl ar beth i'w wneud.

Datrysiadau Eraill Ar Gyfer Apiau iPhone Sy'n Aros Am Ddiweddariad Neu Sownd

Os yw'ch cysylltiad yn gryf, mae eich Gosodiadau yn optimaidd, a bod eich apiau iPhone yn dal i fod yn sownd yn aros am ddiweddariad, gall y broblem fod gyda'r app ei hun neu hyd yn oed yr App Store.

Gallwch gysylltu â datblygwr yr ap os oes gennych gwestiynau trwy'r App Store. Ewch i'r tab Uwchraddio a chyffwrdd ag enw'r cymhwysiad iPhone rydych chi'n ceisio ei ddiweddaru. Tap y tab Adolygiadau (1) a sgroliwch i lawr nes i chi ddod o hyd i'r botwm Cefnogaeth ap , a'i wasgu

Mae gan Apple wefan ddefnyddiol lle gallwch ddod o hyd statws eich system . Gallwch wirio'r dudalen hon i weld ai gweinydd yr App Store yw'r broblem.

Apiau IPhone: Dim Sowr Hirach!

Fel llawer o broblemau a all ddigwydd gyda'ch iPhone, pan fydd eich apiau iPhone yn aros i gael eu diweddaru, mae gennych lawer o wahanol opsiynau i ddatrys y broblem. Dywedwch wrthym am eich profiad yn trwsio'r mater hwn ar eich iPhone yn yr adran sylwadau isod.