Mae fy iPhone Got Wet. Beth Ydw i'n Ei Wneud? Peidiwch â Defnyddio Reis!My Iphone Got Wet What Do I Do

Camgymeriad # 2: Reis. Beth bynnag a wnewch, Peidiwch â Defnyddio Reis i Sychu Eich iPhone.

Mae'n wybodaeth gyffredin pan fydd eich ffôn symudol yn gwlychu, rydych chi'n ei lynu mewn bag o reis. Rywsut, mae'r reis hwn i fod i amsugno dŵr yn hudol y tu mewn i'ch iPhone a dod ag ef yn ôl yn fyw. Ni allaf bwysleisio digon sut hollol anghywir Dyma.Dro ar ôl tro, byddai cwsmeriaid yn dod ataf yn Apple gyda’u iPhone mewn bag o reis ac yn gofyn imi pam nad oedd yn gweithio. Byddaf yn mynd ag ef yn ôl, ei agor, a byddai tu mewn y ffôn yn dal yn wlyb. Nid oes gan reis unrhyw bwerau hudol i dynnu dŵr o lefydd pell.Nid wyf yn gwybod o ble y daeth y myth reis, ond mae wedi bod o gwmpas cyhyd ag y gallaf gofio. Yn ôl yn nydd y ffonau fflip, gallem dynnu’r cefn, tynnu’r batri allan, a chael reis yn agos iawn at yr hylif y tu mewn i’n ffôn. Yn bersonol, dwi ddim yn credu hyn erioed wedi cael llawer o effaith. Mae iPhones yn llawer mwy datblygedig ac wedi'u cau'n dynn na'r “ffonau mud” yr oeddem yn arfer eu cario o gwmpas.

“Ond Rice Can’t Hurt Fy iPhone, Reit? Pam nad ydw i'n rhoi cynnig arni ... ”

Unwaith eto, mae hyn hollol anghywir . Gall glynu'ch iPhone mewn bag o reis achosi pob math o broblemau, ac mewn rhai achosion, gall reis ddifetha iPhone a allai fod wedi'i arbed. Dyma pam:Yn Apple, byddai cwsmer yn dod i mewn gydag un o ddwy broblem nad oedd yn gwbl gysylltiedig â difrod dŵr: Nid oedd eu jack clustffon yn gweithio mwyach neu ni fyddai ei iPhone yn codi tâl. Rydw i wedi disgleirio fy fflachbwynt bach y tu mewn i'r jack clustffon neu'r porthladd gwefru, ac yn ddigon sicr, byddai darn o reis yn sownd y tu mewn.

Syml i fynd allan, iawn? Anghywir. Weithiau, nid darn llawn mohono a fyddai’n cael ei letya y tu mewn i’r iPhone, ond darn bach a weithiodd ei ffordd i mewn i’r jack clustffon neu borthladd gwefru.

Let’s Do An Arbrawf

Cymerwch gip ar y porthladd gwefru ar eich iPhone. Pa mor fawr ydyw? Mae hynny'n iawn: Mae'n ymwneud â maint gronyn bach o reis. Nawr, edrychwch ar y jack clustffon ar eich iPhone. Pa mor fawr ydyw? Mae hynny'n iawn: Dim ond digon mawr i ddarn bach o reis fynd yn sownd y tu mewn.Alla i Ddim Dileu'r Darn O Reis?

Mewn llawer o achosion, mae'n amhosib i dynnu reis o iPhone heb niweidio cydrannau eraill. Gall reis ddod yn wirioneddol sownd y tu mewn i iPhone. Erbyn imi weld ffôn cwsmer, mewn sawl achos roedd y difrod eisoes wedi'i wneud. Ac nid yw Apple yn cwmpasu'r mathau hynny o atgyweiriadau: Nid yw gwarant eich iPhone yn cynnwys gwrthrychau allanol sy'n mynd yn sownd y tu mewn i'ch iPhone.

Fel cyn-dechnoleg Apple, plediaf gyda chi: Peidiwch â glynu'ch iPhone mewn bag o reis.

Ar y tudalen nesaf , byddwn yn siarad am beth all weithio mewn gwirionedd i sychu y tu mewn i'ch iPhone a sut i ddechrau eich pecyn argyfwng iPhone eich hun , rhag ofn i'r annychmygol ddigwydd.

Tudalennau (2 o 4): «Blaenorol 1