Llefarydd Clust iPhone Ddim yn Gweithio? Dyma The Fix!

Iphone Ear Speaker Not Working

Ydych chi'n cael trafferth clywed llais eich ffrind gorau ar ben arall eich iPhone? A yw siaradwr clust eich iPhone ddim yn gweithio? Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch sut i drwsio siaradwr clust eich iPhone pan nad yw ond yn cydweithredu !Trowch i fyny'r gyfrol wrth wneud galwad ffôn

Cyn rhoi cynnig ar unrhyw beth arall, rwy'n argymell troi'r gyfrol i fyny wrth wneud galwad ffôn. Cadwch mewn cof y bydd yn rhaid i chi addasu'r gyfrol yn ystod yr alwad ffôn oherwydd bod y gosodiadau hyn yn annibynnol ar y gosodiadau cyfaint eraill ar eich iPhone.t diweddariad lleoliad cludwr symudol

Tynnwch yr Achos a Glanhewch yr Holl Siaradwyr A Meicroffonau

Os nad yw addasu'r gyfrol yn gwneud y tric, ceisiwch gael gwared ar yr achos a glanhau'r holl siaradwyr a meicroffonau. Cymerwch eiliad i feddwl faint o faw a gronynnau llwch y mae eich iPhone yn eu casglu bob dydd. Os nad ydych wedi glanhau'ch iPhone o dro i dro, mae'n debyg ei bod yn hen bryd.Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n glanhau pob siaradwr a meicroffon yn ofalus. Mae un meicroffon yn y glust, un ar y gwaelod wrth ymyl y porthladd gwefru, ac un ar gefn eich iPhone ger lens y camera. Brwsh gwrth-statig neu frws dannedd newydd sbon yw'r offeryn gorau i gyflawni'r swydd. A chofiwch fod yn dyner!

Diffodd Canslo Sŵn Ffôn

Er bod Canslo Sŵn Ffôn yn nodwedd dda, weithiau mae'n gwneud mwy o ddrwg nag o les. Er ei fod i fod i ganslo sŵn cefndir, weithiau gall wneud i'ch galwadau swnio ychydig yn ennillgar.

ni fydd iphone yn cysylltu â'r rhwydwaith cellog

I ddiffodd Canslo Sŵn Ffôn, dilynwch y camau hyn:  1. Ar agor Gosodiadau .
  2. Tap Hygyrchedd .
  3. Tap Clyweledol .
  4. Diffoddwch Canslo Sŵn Ffôn .

Ailosod Pob Gosodiad

Gall fod yn anodd olrhain rhai problemau meddalwedd. Dyna pam rydym yn argymell ailosod yr holl leoliadau ar eich iPhone. Bydd hyn yn ailosod popeth yn yr app Gosodiadau iPhone yn ôl i ddiffygion ffatri.

Bydd yn rhaid i chi sefydlu'ch papur wal eto, ail-ymddangos eich cyfrineiriau Wi-Fi, ailgysylltu'ch dyfeisiau Bluetooth, a mwy. Pris bach ydyw i'w dalu i gael eich iPhone i weithio fel arfer eto.

I Ailosod Pob Gosodiad, agorwch Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Pob Gosodiad .

Cymharu Eich Opsiynau Atgyweirio

Os nad yw'ch siaradwr clust iPhone yn dal i weithio, mae'n bryd archwilio rhai opsiynau atgyweirio. Mae'r Apple Store bob amser yn barod ac yn gallu'ch helpu chi gydag anghenion eich iPhone. Os oes gennych AppleCare +, yr Apple Store ddylai fod eich taith gyntaf. Gwnewch yn siŵr trefnu apwyntiad yn gyntaf !

Gallwch chi ddibynnu hefyd Pwls , cwmni cynnal a chadw sy'n dod atoch chi sy'n canolbwyntio ar dechnoleg. Mae'r naill gwmni neu'r llall yn sicr o ddatrys y broblem gyda'ch iPhone.

Edrychwch ar yr Offeryn Cymharu UpPhone

Os yw popeth arall yn methu, efallai ei bod yn bryd cael ffôn newydd yn gyfan gwbl. Os yw hyn yn wir, edrychwch ar y Offeryn cymharu UpPhone i helpu yn eich chwiliad. Mae'r offeryn cymharu hwn yn gwneud siopa am ffôn yn hawdd ac yn ddi-boen!

deintyddion rhad yn fy ymyl

Gallaf Eich Clywed Nawr!

Mae siaradwr clust eich iPhone yn gweithio a nawr gall wneud galwadau ffôn eto. Y tro nesaf nad yw siaradwr clust eich iPhone yn gweithio, byddwch chi'n gwybod beth i'w wneud. Oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill? Sylw isod!