Ni fydd fy iPhone yn gefn gyda iTunes ar fy nghyfrifiadur! Yr Datrysiad Go Iawn.

Mi Iphone No Hace Una Copia De Seguridad Con Itunes En Mi Computadora

P'un a ydych chi'n prynu iPhone newydd sgleiniog neu ddim ond eisiau cadw'ch gwybodaeth yn ddiogel (fel fi!), Mae cefnogi'ch iPhone gydag iTunes yn ffordd wych o storio data eich iPhone ar eich cyfrifiadur gartref. Fodd bynnag, pan nad yw iPhone yn gwneud copi wrth gefn gydag iTunes ar eich cyfrifiadur, gall fod Really wedi cynhyrfu. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn gwneud copi wrth gefn gydag iTunes ar eich cyfrifiadur Y. Sut i ddatrys y broblem sy'n eich atal rhag gwneud copi wrth gefn o iTunes .

Sut y Cyflenwir iPhone Backup i Weithio gydag iTunes

Rwy'n gwybod mae'n debyg bod gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone gydag iTunes yn hawdd. Mae angen eich iPhone, cyfrifiadur, iTunes, a chebl arnoch i gysylltu'ch iPhone â'ch cyfrifiadur.Cyn i ni ddechrau datrys y broblem, gadewch i ni weld sut mae iTunes wrth gefn i fod i weithio, er mwyn sicrhau nad ydych chi'n colli cam. Os gwelwch fod rhywbeth yn mynd o'i le ar hyd y ffordd, ewch i'r adran o'r enw Sut alla i drwsio iPhone heb gefn ar fy nghyfrifiadur gan ddefnyddio iTunes? .A wnaethoch chi ddiweddaru System Weithredu Mac i macOS Catalina 10.15 yn ddiweddar?

Os gwnaethoch chi ddiweddaru'ch Mac yn ddiweddar i macOS Catalina 10.15, efallai eich bod wedi sylwi bod iTunes ar goll. Mae hynny'n normal!Nawr mae'n rhaid i chi wneud copi wrth gefn o'ch iPhone gan ddefnyddio Finder. Open Finder ar eich Mac a chlicio ar eich iPhone o dan yr adran o Lleoliadau .

Yn yr adran copïau wrth gefn, cliciwch y cylch wrth ymyl Gwneud copi wrth gefn o'ch holl ddata iPhone i'r Mac hwn . Yn olaf, cliciwch ar Gwneud copi wrth gefn nawr .

iphone wrth gefn iOs na wnaethoch chi ddiweddaru'ch system weithredu i macOS Catalina 10.15, dilynwch y camau isod i ddatrys y broblem.

1. Gwiriwch eich Cable

Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r cebl cywir. Rhaid iddo fod yn gebl Mellt Apple neu'n un sydd wedi'i ardystio gan MFi, sy'n golygu iddo gael ei greu gyda thechnoleg Apple a'ch galluogi i gysylltu eich iPhone â'ch cyfrifiadur yn gywir.

2. Dylai iTunes Agor yn Awtomatig

Ar ôl i chi gysylltu eich iPhone, dylai iTunes agor yn awtomatig ar eich cyfrifiadur. Os na, cliciwch ddwywaith ar y eicon iTunes wrth eich desg neu ewch i dewislen cychwyn a dewis iTunes o'r rhestr ymgeisio i'w agor.

mae fy sgrin yn ddu ar fy iphone

3. gwnewch yn siŵr bod eich iPhone yn gyfredol

Sicrhewch fod eich iPhone ymlaen a'i ddatgloi. Efallai y bydd eich iPhone yn gofyn i chi a ydych chi am ymddiried yn gwybodaeth eich ffôn i'ch cyfrifiadur. Dewiswch Ymddiriedolaeth .

4. gwnewch yn siŵr bod eich iPhone yn ymddangos yn iTunes

Bydd eicon siâp iPhone yn ymddangos yn iTunes. Cliciwch arno a byddwch yn mynd i'ch tudalen iPhone yn iTunes. Bydd llawer o wybodaeth ar y sgrin hon, gan gynnwys cof eich iPhone, rhif cyfresol eich iPhone, a gwybodaeth am eich copi wrth gefn diweddaraf.

5. Dewiswch wrth gefn nawr

I greu copi wrth gefn newydd o'r iPhone, dewiswch Gwneud copi wrth gefn nawr . Efallai y bydd rhai blychau deialog yn ymddangos yn iTunes gyda chwestiynau fel a ydych chi eisiau amgryptio'ch copi wrth gefn ai peidio neu a ydych chi am drosglwyddo pryniannau a wnaethoch ar eich iPhone i iTunes. Atebwch bob cwestiwn i barhau.

6. Arhoswch i'r copi wrth gefn gael ei gwblhau

Fe ddylech chi weld bar cynnydd glas yn ymddangos ar frig iTunes. Pan fydd eich copi wrth gefn wedi'i gwblhau, fe welwch gofnod newydd o dan y copïau wrth gefn diweddaraf. Mae'r holl gynnwys ar eich iPhone bellach wedi'i ategu'n ddiogel i'ch cyfrifiadur.

Pe bai popeth yn gweithio fel yr oedd i fod, fe wnaethoch chi hynny. Fel arall, darllenwch ymlaen am atebion i rai o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam na fydd eich iPhone yn gefn i'ch cyfrifiadur. Ceisiwch ategu eto ar ôl pob cam datrys problemau.

Pro Tip: Os nad yw iTunes yn adnabod eich iPhone o gwbl, edrychwch ar ein canllaw beth i'w wneud os na fydd eich iPhone yn cysoni .

Sut Ydw i'n Atgyweirio iPhone Na Fydd Yn Ôl i'm Cyfrifiadur Gan Ddefnyddio iTunes?

1. Ailgychwyn eich cyfrifiadur a'ch iPhone

Gallai problem feddalwedd syml fod y rheswm pam nad yw'ch iPhone yn cefnogi iTunes ar eich cyfrifiadur. Gall hynny fod yn arbennig o wir os ydych chi wedi defnyddio'r un cyfrifiadur, cebl ac iPhone i wneud copi wrth gefn o'r blaen. Hynny yw, rydych chi'n gwybod ei fod wedi gweithio o'r blaen, ond y tro hwn nid yw'n gweithio.

Ailgychwyn eich iPhone

Datgysylltwch eich iPhone a'i ailgychwyn trwy ddal y botwm pŵer i lawr. Wedi'i droi ymlaen , a elwir hefyd y botwm Atal / Actifadu , wedi'i leoli ar ochr dde uchaf eich iPhone. Pan fydd yr arddangosfa'n nodi swipe i ddiffodd , llithro'ch bys o'r chwith i'r dde ar draws y geiriau.

Ailgychwyn eich cyfrifiadur

Ar eich cyfrifiadur, caewch bob rhaglen agored. Mynd i dewislen cychwyn , dewis Diffodd ac yna pwyswch I ddiffodd .

Trowch Eich iPhone a'ch Cyfrifiadur Yn Ôl Ymlaen

Trowch ar eich cyfrifiadur a'ch iPhone eto. Ailgysylltwch eich iPhone a cheisiwch ategu'ch dyfais eto.

2. Rhowch gynnig ar borthladd USB gwahanol

Efallai y bydd porthladdoedd USB eich cyfrifiadur yn methu. Er mwyn sicrhau nad dyma'r rheswm pam na fydd eich iPhone yn gefn i'ch cyfrifiadur gan ddefnyddio iTunes, ceisiwch gysylltu'r cebl Mellt â phorthladd USB gwahanol. Yna, ceisiwch wneud copi wrth gefn o'ch iPhone eto.

3. Gwiriwch am Ddiweddariadau Meddalwedd

Dylai eich iPhone, y rhaglen iTunes, a'ch cyfrifiadur fod yn rhedeg y feddalwedd fwyaf diweddar sydd ar gael.

Sut mae diweddaru iTunes ar fy Windows PC?

I wirio am ddiweddariadau meddalwedd yn iTunes, ewch i Help a dewis Chwilio am ddiweddariadau . Efallai y bydd sgrin yn ymddangos yn dweud bod gennych y fersiwn gyfredol o iTunes, neu fel arall bydd yn eich tywys trwy osod fersiwn ddiweddaraf y rhaglen.

botwm cyfaint iphone ddim yn gweithio

Sut mae Diweddaru'r Meddalwedd ar fy iPhone?

Gallwch wirio am ddiweddariadau meddalwedd iPhone gan ddefnyddio iTunes neu'n uniongyrchol o'ch iPhone. Yn iTunes, dewiswch Help Chwilio am ddiweddariadau o iPhone i'w ddiweddaru ar sgrin gryno eich iPhone. Ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau → Cyffredinol → Diweddariad meddalwedd . Dilynwch y cyfarwyddiadau i osod y fersiwn ddiweddaraf os yw system weithredu eich iphone wedi dyddio.

Diweddarwch Eich Ceisiadau

Sicrhewch fod eich cymwysiadau iPhone yn gyfredol. Ewch i'r tab Uwchraddio ar y Siop app a dewis Diweddarwch y cyfan . Os nad yw'ch apiau'n diweddaru, edrychwch ar ein canllaw datrys problemau diweddaru app .

Diweddarwch Windows

Gwiriwch eich cyfrifiadur hefyd am ddiweddariadau meddalwedd. I wneud hynny, ewch i dewislen cychwyn , dewis Lleoliad ac yn ddiweddarach Diweddariad a diogelwch . Dewiswch Chwilio am ddiweddariadau . Gosodwch y diweddariadau sydd ar gael a cheisiwch ategu eich iPhone eto.

4. Sicrhewch fod digon o le ar eich cyfrifiadur

Gall eich iPhone ddal llawer o wybodaeth, felly does ryfedd bod ategu'r wybodaeth honno'n cymryd llawer o le ar eich cyfrifiadur. Os cewch wall wrth geisio gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone sy'n dweud nad oes digon o le ar y ddisg, mae hynny'n golygu na fydd eich iPhone yn gefn i'ch cyfrifiadur oherwydd nad oes digon o le ar eich cyfrifiadur ar gyfer y copi o ddiogelwch.

Gallwch ryddhau lle trwy ddileu ffeiliau o'ch cyfrifiadur. Ffordd hawdd o wneud hyn yw dileu hen gopïau wrth gefn o iPhone. Gallwch ei wneud yn uniongyrchol o iTunes.

Mynd i Golygu dewislen a dewis dewisiadau . Bydd blwch yn ymddangos. Dewiswch y tab Dyfeisiau yn y blwch deialog hwnnw. Cliciwch ar gefn wrth gefn blaenorol ac yna dewiswch Dileu copi wrth gefn. Os oes gennych lawer o ffeiliau wrth gefn, gwnewch hyn ar gyfer cymaint o hen ffeiliau ag y dymunwch.

Rwy'n argymell cadw'r copi wrth gefn diweddaraf o leiaf os gallwch chi. Bydd pob ffeil rydych chi'n ei dileu yn rhyddhau lle ar eich cyfrifiadur. Pan fyddwch chi wedi gorffen, ceisiwch ategu eto.

5. Gwiriwch eich Meddalwedd Diogelwch Cyfrifiaduron am Broblemau

Mae cadw'ch cyfrifiadur a'ch gwybodaeth yn ddiogel yn beth craff. Ond nid yw cael meddalwedd diogelwch yn atal eich iPhone rhag cydamseru ag iTunes mor smart.

Gwiriwch eich meddalwedd diogelwch i weld a yw'n rhwystro'ch iPhone neu iTunes rhag gweithio'n iawn. Os ydych chi'n cael trafferth â hynny, ceisiwch ddefnyddio'r ddewislen Help i gael union gyfarwyddiadau ar sut i awdurdodi dyfais neu ap.

Rydych chi bellach yn Arbenigwr Wrth Gefn iPhone. Copi wrth gefn hapus!

Nawr rydych chi'n gwybod sut i wneud copi wrth gefn o'ch iPhone i'ch cyfrifiadur a beth i'w wneud pan nad yw'ch iPhone yn gwneud copi wrth gefn o iTunes. Edrychwch ar weddill Payette Forward i gael mwy o awgrymiadau ar sut i gael y gorau o'ch iPhone, ac os oes gennych chi ragor o gwestiynau y byddwn i wrth fy modd yn clywed amdanyn nhw, gadewch nhw yn yr adran sylwadau isod.