Negesydd Ddim yn Gweithio ar iPhone? Dyma'r ateb!

Messenger No Funciona En Iphone

Ni fydd Messenger yn llwytho ar eich iPhone ac nid ydych chi'n gwybod pam. Mae dros biliwn o bobl yn defnyddio'r ap negeseuon Facebook bob mis, felly pan aiff rhywbeth o'i le, mae'n anghyfleustra enfawr. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam nad yw Messenger yn gweithio ar eich iPhone a byddaf yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem .Ailgychwyn eich iPhone

Pan nad yw Messenger yn gweithio ar eich iPhone, y cam cyntaf a symlaf i ddatrys y broblem yw troi eich iPhone i ffwrdd ac ymlaen eto. Weithiau bydd hyn yn trwsio mân chwilod meddalwedd a glitches a allai fod yn achosi i'r app Messenger gamweithio.gallwch hacio iPhone 6

I ddiffodd eich iPhone, pwyswch a dal botwm cysgu / deffro (y botwm pŵer) nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos ar sgrin eich iPhone. Gydag un bys, llithro'r eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone.I droi eich iPhone yn ôl ymlaen, pwyswch a daliwch botwm cysgu / deffro eto nes bod logo Apple yn ymddangos yng nghanol sgrin eich iPhone.

Caewch y cais Messenger

Yn debyg i ailgychwyn eich iPhone, gall cau ac ailagor Messenger roi cychwyn newydd i'r app os yw'r app yn damweiniau neu'n profi problem meddalwedd.

I gau Messenger, pwyswch y botwm Cartref ddwywaith i agor y dewisydd ap ar eich iPhone. Yna swipe Messenger i fyny ac oddi ar y sgrin. Byddwch yn gwybod bod y cais ar gau pan na fydd yn ymddangos mwyach yn y dewisydd cais.Gwiriwch am Ddiweddariad Ap Negesydd

O bryd i'w gilydd, bydd datblygwyr yn rhyddhau diweddariadau i gywiro bygiau meddalwedd a bygiau. Os nad yw Messenger yn gweithio ar eich iPhone, efallai eich bod yn defnyddio fersiwn hen ffasiwn o'r app.

nid yw fy iphone 5 wedi ennill tâl na throi ymlaen

I wirio am ddiweddariad i'r app Messenger, agorwch yr App Store ar eich iPhone. Yna tap ar y tab Uwchraddio ar waelod sgrin eich iPhone. Ar y dudalen hon, fe welwch restr o'ch apiau sydd â'r diweddariadau sydd ar gael.

Gallwch chi ddiweddaru'r app yn unigol trwy dapio I ddiweddaru wrth ymyl ap, neu eu diweddaru i gyd ar unwaith trwy dapio Diweddarwch y cyfan .

Tynnu a Ailosod Negesydd

Weithiau mae ffeiliau cais yn cael eu llygru, a all arwain at gamweithio. Gall fod yn anodd olrhain ffeiliau unigol, felly byddwn yn tynnu'r ap yn gyfan gwbl ac yna'n ei ailosod. Pan fyddwch chi'n dileu Messenger, eich cyfrif ni chaiff ei symud , Ond bydd angen i chi ail-nodi'ch gwybodaeth mewngofnodi!

I gael gwared ar Messenger, pwyswch a dal eicon yr app yn ysgafn nes bod eich iPhone yn canu a'ch apiau'n dechrau ysgwyd. Tapiwch yr X bach yng nghornel chwith uchaf eicon yr app, yna tapiwch Cael gwared pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos yng nghanol sgrin eich iPhone.

I ailosod yr app, agorwch yr App Store a tapiwch y tab Chwilio yn y gornel dde isaf. Teipiwch 'Messenger,' yna tapiwch eicon y cwmwl gyda saeth i lawr i ailosod yr app.

dim ond ar ffôn siaradwr y mae'r meicroffon yn gweithio

Ydych chi'n defnyddio Messenger pan fyddwch chi'n gysylltiedig â Wi-Fi?

Mae llawer o berchnogion iPhone yn defnyddio'r app Messenger pan fyddant wedi'u cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi. Os nad yw Messenger yn gweithio ar eich iPhone tra'i fod wedi'i gysylltu â Wi-Fi, dilynwch y ddau gam isod i ddatrys problemau cysylltiad Wi-Fi.

Trowch Wi-Fi i ffwrdd ac ymlaen eto

Mae troi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen yn rhoi ail gyfle i'ch iPhone sefydlu cysylltiad glân â'ch rhwydwaith Wi-Fi. Os na wnaeth eich iPhone gysylltu â Wi-Fi yn iawn, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio apiau fel Messenger dros Wi-Fi.

I ddiffodd Wi-Fi, agorwch yr app Gosodiadau, yna tapiwch Wi-Fi. Tap y switsh wrth ymyl Wi-Fi i analluogi Wi-Fi. Byddwch yn gwybod ei fod i ffwrdd pan fydd y switsh yn wyn llwyd ac wedi'i leoli i'r chwith. I droi Wi-Fi yn ôl, tapiwch y switsh eto. Byddwch yn gwybod bod y cysylltiad Wi-Fi yn cael ei actifadu pan fydd y switsh yn wyrdd ac wedi'i leoli ar y dde.

Anghofiwch am eich rhwydwaith wifi

Os nad yw Wi-Fi yn gweithio ar eich iPhone, efallai y bydd problem gyda'r ffordd y mae eich iPhone yn cysylltu â'ch llwybrydd Wi-Fi. Pan fydd eich iPhone yn cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi am y tro cyntaf, mae'n arbed data am fel cysylltu â'r rhwydwaith Wi-Fi hwnnw. Os bydd y broses honno'n newid mewn unrhyw ffordd, efallai na fydd eich iPhone yn gallu cysylltu â'r rhwydwaith Wi-Fi.

I anghofio'r rhwydwaith Wi-Fi, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Wi-Fi. Yna, tapiwch y botwm gwybodaeth (edrych am y glas i) wrth ymyl y rhwydwaith Wi-Fi rydych chi am ei anghofio. Cyffwrdd Anghofiwch y rhwydwaith hwn i anghofio'r rhwydwaith.

faint o storfa am ddim iCloud

Gwiriwch a yw Messenger i lawr

Weithiau bydd cymwysiadau fel Messenger yn cael eu cynnal a'u cadw'n rheolaidd gan weinyddwyr er mwyn cadw i fyny â sylfaen ddefnyddwyr sy'n tyfu. Pan fydd hyn yn digwydd, yn gyffredinol ni allwch ddefnyddio'r app am gyfnod byr. Gallwch gwirio statws gweinydd negesydd trwy glicio ar y ddolen.

Ailosod pob gosodiad

Ein cam olaf yn y canllaw datrys problemau meddalwedd hwn pan na fydd Messenger yn gweithio ar eich iPhone yw ailosod yr holl leoliadau. Pan fyddwch chi'n ailosod yr holl leoliadau, bydd yr holl ddata a arbedir yn yr app Gosodiadau ar eich iPhone yn cael ei ddileu. Fel y soniais yn gynharach, gall fod yn anodd olrhain mater meddalwedd penodol, felly byddwn yn ailosod pob lleoliad fel datrysiad 'blanced'.

cysylltu iphone i bluetooth car

I ailosod pob gosodiad, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol> Ailosod> Ailosod Gosodiadau . Rhowch eich cyfrinair, yna tap Adfer gosodiadau pan fydd y ffenestr gadarnhau yn ymddangos ar waelod y sgrin. Bydd y gosodiadau'n cael eu hailosod a bydd eich iPhone yn ailgychwyn.

Dechreuwch Anfon Negeseuon!

Rydych chi wedi gosod yr app negeseuon Facebook ar eich iPhone a gallwch chi ddechrau cysylltu â'ch ffrindiau a'ch teulu. Gwnewch yn siŵr eich bod yn anfon yr erthygl hon at eich ffrindiau ar gyfryngau cymdeithasol fel eu bod yn gwybod beth i'w wneud pan nad yw Messenger yn gweithio ar eu iPhones!

Diolch,
David L.