Sut i Diffodd Darllenwch Dderbyniadau Ar Mac Mewn Tri Cham Hawdd!How Turn Off Read Receipts Mac Three Easy Steps

Nid ydych chi am i bobl wybod pryd rydych chi wedi darllen eu negeseuon ar Mac, ond nid ydych chi'n siŵr sut i wneud hynny. Trwy ddiffodd derbynebau darllen, ni fydd pobl byth yn gwybod a ydych chi wedi darllen eu iMessages! Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i ddiffodd derbynebau darllen ar mac mewn tri cham syml !Beth Yw Derbynebau Darllen?

Mae derbynebau darllen yn hysbysiadau y mae eich Mac yn eu hanfon at y bobl rydych chi'n anfon iMessages atynt sy'n rhoi gwybod iddyn nhw pan fyddwch chi wedi darllen eu neges. Pan fydd derbynebau darllen yn cael eu troi ymlaen, bydd y person y bydd eich negeseuon yn gweld y gair Darllenwch yn ogystal â'r amser y gwnaethoch ddarllen eu neges gyntaf.Sut i Diffodd Darllenwch Dderbyniadau Ar Mac

I ddiffodd derbynebau darllen ar Mac, agorwch yr app Negeseuon a chliciwch ar y tab Negeseuon yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Yna, Cliciwch Dewisiadau.Ar ôl clicio Dewisiadau, bydd dewislen newydd yn ymddangos ar arddangosfa eich Mac. Cliciwch y Cyfrifon tab yng nghornel chwith uchaf y ddewislen hon.

pam na fydd fy data yn gweithioni all anfon mms ar iphone

Yn olaf, gwiriwch y blwch nesaf at Anfon derbynebau darllen. Fe fyddwch chi'n gwybod bod derbynebau darllen yn cael eu troi ymlaen pan welwch farc gwirio gwyn y tu mewn i flwch glas.

Beth mae pobl yn ei weld pan fyddaf yn diffodd Darllen Derbyniadau Ar Mac?

Pan fydd derbynebau darllen yn cael eu diffodd ar eich Mac, dim ond y gair y bydd y bobl rydych chi'n eu negeseua yn eu gweld Dosbarthwyd hyd yn oed os ydych chi wedi agor a darllen eu neges.

Dim Mwy o Dderbyniadau Darllen!

Rydych chi wedi diffodd derbynebau darllen ar eich Mac yn llwyddiannus a nawr nid yw pobl yn gwybod pryd rydych chi wedi agor eu iMessages. Nawr eich bod chi'n gwybod sut i ddiffodd derbynebau darllen ar Mac, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch ffrindiau ac aelodau'ch teulu hefyd! Diolch am ddarllen a theimlwch yn rhydd i adael sylw i lawr isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich Mac!

Pob hwyl,
David L.