Netflix Ddim yn Gweithio Ar iPad? Dyma The Real Fix!

Netflix Not Working Ipad

Nid yw Netflix yn llwytho ar eich iPad ac nid ydych yn gwybod beth i'w wneud. Mae tymor diweddaraf eich hoff sioe ar gael nawr a'r cyfan rydych chi am ei wneud yw ei oryfed. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan nad yw Netflix yn gweithio ar eich iPad ac yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem er daioni .

Ailgychwyn Eich iPad

Bydd ailgychwyn eich iPad yn caniatáu i'r holl raglenni sy'n rhedeg yn y cefndir gau a chael cychwyn o'r newydd. Weithiau, mae hyn yn ddigon i drwsio mân fylchau meddalwedd a allai fod y rheswm pam nad yw Netflix yn gweithio ar eich iPad.Os oes botwm Cartref ar eich iPad, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod y geiriau “llithro i bweru” yn ymddangos ar yr arddangosfa hon. Gan ddefnyddio un bys, swipiwch yr eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPad.Os nad oes botwm Cartref ar eich iPad, pwyswch a dal y botwm Top a'r botwm cyfaint naill ai. Rhyddhewch y ddau fotwm pan fydd “llithro i bweru i ffwrdd” yn ymddangos ar y sgrin. Llusgwch yr eicon pŵer coch a gwyn o'r chwith i'r dde i gau eich iPad.Arhoswch tua deg ar hugain eiliad, yna pwyswch a dal y botwm pŵer neu'r botwm Top eto nes bod logo Apple yn ymddangos yng nghanol arddangosfa eich iPad. Bydd eich iPad yn symud ymlaen i droi yn ôl ymlaen.

Caewch ac Ailagor Ap Netflix

Os profodd yr app Netflix glitch technegol tra roeddech chi'n ei ddefnyddio, efallai y bydd yr app yn dechrau rhewi neu roi'r gorau i lwytho'n iawn. Trwy gau ac ailagor yr app Netflix, gallwn roi ail gyfle iddo weithio'n iawn.I gau'r app Netflix ar eich iPad, cliciwch ddwywaith ar y botwm Cartref, agorwch switcher yr app. Yna, swipe app i fyny ac oddi ar y sgrin i'w gau ar eich iPad.

Os nad oes botwm Cartref ar eich iPad, ewch i fyny o waelod y sgrin i ganol y sgrin. Daliwch eich bys yng nghanol y sgrin nes bod switcher yr ap yn agor. Swipe Netflix i fyny ac oddi ar ben y sgrin i'w gau.

Gwiriwch Eich Cysylltiad Wi-Fi

Pan ydych chi'n gwylio Netflix ar iPad, rydych chi fel arfer yn defnyddio'r ap wrth gysylltu â Wi-Fi. Mae'n bosibl nad yw Netflix yn gweithio ar eich iPad oherwydd cysylltiad Wi-Fi gwael.

Yn gyntaf, ceisiwch droi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen. Fel cau ac ailagor ap, mae hyn yn rhoi ail gyfle i'ch iPad wneud cysylltiad glân â'ch rhwydwaith Wi-Fi lleol. Gallwch chi toglo Wi-Fi ymlaen ac i ffwrdd ynddo Gosodiadau -> Wi-Fi a thapio'r switsh wrth ymyl Wi-Fi.

Os nad yw hynny'n gweithio, ceisiwch anghofio'ch rhwydwaith Wi-Fi ar eich iPad. Y tro cyntaf i'ch iPad gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi, mae'n arbed gwybodaeth Sut i gysylltu â'r rhwydwaith penodol hwnnw. Os bydd y broses gysylltu yn newid mewn unrhyw ffordd, efallai y bydd eich iPad yn methu â chysylltu â'r rhwydwaith.

I anghofio rhwydwaith Wi-Fi, ewch yn ôl i Gosodiadau -> Wi-Fi a thapiwch y botwm mwy o wybodaeth (edrychwch am y glas i) i'r dde o'r rhwydwaith rydych chi am i'ch iPad ei anghofio. Yna tap Anghofiwch y Rhwydwaith hwn ar frig y ddewislen.

Ar ôl anghofio'r rhwydwaith, ailymunwch ag ef trwy dapio arno Dewiswch Rwydwaith ... mewn Gosodiadau -> Wi-Fi. Fe'ch anogir i ail-gyfrinair cyfrinair y rhwydwaith os oes angen. Edrychwch ar ein herthygl arall am fwy Awgrymiadau datrys problemau Wi-Fi !

Gwiriwch Am Ddiweddariad Meddalwedd a Netflix

Os yw'ch iPad yn rhedeg fersiwn hen ffasiwn o iPadOS neu'r app Netflix, efallai y byddwch chi'n profi materion technegol sy'n cael sylw ac yn sefydlog gan y diweddariad sydd ar ddod. Mae datblygwyr Apple ac app yn aml yn rhyddhau diweddariadau i drwsio materion diogelwch a meddalwedd yn ogystal â chyflwyno nodweddion newydd.

Yn gyntaf, gwiriwch am ddiweddariad iOS trwy agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad ar gael, tapiwch Dadlwytho a Gosod neu Gosod Nawr . Os nad oes diweddariad ar gael, bydd eich iPad yn dweud “Mae eich meddalwedd yn gyfredol.”

tap gosod nawr i ddiweddaru ipad

ailosod caled iphone xs max

I wirio am ddiweddariad Netflix, agorwch yr App Store a thapiwch eich Eicon Cyfrif yng nghornel dde uchaf y sgrin. Sgroliwch i lawr i'r rhestr o apiau gyda'r diweddariadau ar gael. Os gwelwch Netflix ar y rhestr, tapiwch y Diweddariad botwm ar ei dde.

Dileu a Ailosod Netflix

Mae dileu ac ailosod app fel Netflix yn rhoi cyfle i'ch iPad lawrlwytho'r app eto fel petai'n newydd. Os yw ffeil o'r app Netflix wedi mynd yn llygredig ar eich iPad, mae hon yn ffordd hawdd i'w dileu a dechrau drosodd. Mae'n bwysig cadw mewn cof bod dileu'r app ar eich iPad ni fydd yn dileu eich cyfrif Netflix go iawn . Fodd bynnag, bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif Netflix eto ar ôl i'r app ailosod.

Pwyswch a dal eicon app Netflix nes bod y ddewislen yn ymddangos. Tap Dileu App -> Dileu App -> Dileu i ddadosod Netflix ar eich iPad.

Nawr bod Netflix wedi'i ddileu, agorwch yr App Store a thapio ar y Chwilio tab ar waelod y sgrin. Teipiwch Netflix yn y blwch chwilio. Yn olaf, tapiwch y botwm cwmwl i'r dde o Netflix i'w ailosod ar eich iPad.

Gwiriwch Statws Gweinyddwr Netflix

Weithiau bydd yn rhaid i brif apiau a gwefannau fel Netflix gynnal a chadw gweinydd er mwyn parhau i ddod â gwasanaeth o'r ansawdd uchaf i chi. Yn anffodus, pan fydd gwaith cynnal a chadw gweinydd yn cael ei berfformio, fel arfer ni allwch ddefnyddio'r app. Gallwch wirio statws gweinydd Netflix trwy ymweld â Ydy hi'n Lawr? tudalen ar Netflix’s Help Center.

Goryfed Ymlaen, Fy Ffrindiau

Mae Netflix yn llwytho ar eich iPad eto a gallwch fynd yn ôl at binging eich hoff sioeau! Y tro nesaf nad yw Netflix yn gweithio ar eich iPad, byddwch chi'n gwybod yn union beth i'w wneud. Mae croeso i chi adael sylw i ni isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill.