Sut Ydw i'n Creu Memoji Ar Fy iPhone? Dyma’r Gwirionedd!How Do I Create Memoji My Iphone

Rydych chi bob amser wedi bod eisiau emoji sy'n edrych yn union fel chi. Nawr, gyda Memojis, gallwch chi wneud un! Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i greu Memoji ar eich iPhone !Diweddarwch Eich iPhone I iOS 12

Mae memojis yn nodwedd iOS 12 newydd, felly bydd yn rhaid i chi ddiweddaru'ch iPhone cyn y gallwch chi greu un. I ddiweddaru'ch iPhone i iOS 12, agorwch Gosodiadau a thapio cyffredinol . Nesaf, tap Diweddariad Meddalwedd a Dadlwytho a Gosod .Edrychwch ar ein herthygl arall os oes gennych rai materion yn diweddaru eich iPhone i iOS 12!

Nodyn: Bydd iOS 12 yn cael ei ryddhau'n gyhoeddus ym mis Medi 2018.Ni all gysylltu â iphone wifi

Sut I Greu Memoji Ar Eich iPhone

I greu Memoji ar eich iPhone, agorwch Negeseuon a thapio ar sgwrs. Yna, tap ar yr eicon Animoji ar waelod y sgrin. Yna, sgroliwch o'r chwith i'r dde nes i chi weld botwm glas, crwn a mwy a Memoji Newydd .

tap memoji newydd

Nesaf, tap Dechrau . Nawr, mae'n amser am y rhan hwyl.Gallwch ddewis lliw eich croen, patrwm brych, steil gwallt, siâp pen, llygaid, aeliau, trwyn a gwefusau, clustiau, gwallt wyneb, sbectol, a phenwisg. Pan fyddwch chi'n hapus â'ch Memoji, tapiwch Wedi'i wneud yng nghornel dde uchaf y sgrin. Bydd eich Memoji yn ymddangos wrth ymyl yr Animojis!

Sut I Anfon Eich Memoji Mewn Negeseuon

Nawr eich bod chi wedi creu eich Memoji, mae'n bryd ei anfon at eich ffrindiau a'ch teulu. Yn gyntaf, agorwch Negeseuon a thapiwch y sgwrs gyda'r person rydych chi am anfon eich Memoji ato. Yna, tapiwch y botwm Animoji ar waelod y sgrin a gwnewch yn siŵr bod eich wyneb yng ngolwg camera'r iPhone.

allwch chi ddefnyddio poeth rhewllyd pan fyddwch chi'n feichiog

Nesaf, tapiwch y botwm recordio yng nghornel dde isaf y sgrin. Mae'n edrych fel cylch coch. Pan fyddwch chi'n tapio'r botwm hwn, byddwch chi'n dechrau recordio'ch neges Memoji. Edrychwch yn uniongyrchol ar eich iPhone a siaradwch yn glir. Ar ôl i chi orffen recordio'ch neges, tapiwch y botwm crwn yng nghornel dde isaf y sgrin eto.

Nawr, mae gennych yr opsiwn i naill ai ddileu'r recordiad a rhoi cynnig arall arni neu anfon y recordiad i'ch cyswllt. I ddileu'r recordiad, tapiwch y botwm sbwriel yng nghornel chwith isaf y sgrin. I anfon eich recordiad Memoji, tapiwch y botwm saeth glas crwn yng nghornel dde isaf y sgrin!

Creu Memojis Wedi'i Wneud yn Hawdd

Rydych chi wedi creu eich Memoji yn llwyddiannus ac nawr mae gennych chi Animoji sy'n edrych yn union fel chi! Ar ôl rhannu eich Memoji, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon gyda'ch ffrindiau a'ch teulu hefyd. Oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill am iOS 12? Gadewch nhw isod yn yr adran sylwadau!

Diolch am ddarllen,
David L.