Mae Cyfyngiadau Ar Goll Ar Fy iPhone! Dyma Lle y Aeth.Restrictions Is Missing My Iphone

Rydych chi newydd ddiweddaru i iOS 12, ond nawr ni allwch ddod o hyd i Gyfyngiadau. Peidiwch â phoeni, nid yw Restrictions ar goll, mae newydd gael ei symud! Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch i ble mae Cyfyngiadau wedi cael eu symud a sut y gallwch chi ddefnyddio Amser Sgrin i gyfyngu ar yr hyn y gall neu na all rhywun ei wneud ar eich iPhone !Ble mae Cyfyngiadau iPhone?

Pan fyddwch chi'n diweddaru'ch iPhone i iOS 12, fe welwch fod Cyfyngiadau wedi'u symud i'r adran Amser Sgrin yn yr app Gosodiadau. Gallwch ddod o hyd i Amser Sgrin trwy agor Gosodiadau a thapio Amser Sgrin .Os nad ydych chi eisoes, tapiwch Trowch Amser Sgrin ymlaen a sefydlu Cod Pas Amser Sgrin. Yn y ddewislen Amser Sgrin, fe welwch Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd - dyna lle mae Cyfyngiadau wedi'u symud.Beth Yw Amser Sgrin?

Mae Amser Sgrin yn nodwedd newydd a gyflwynwyd gyda rhyddhau iOS 12. Mae wedi'i gynllunio i helpu defnyddwyr i reoli pa mor hir y maent yn edrych ar sgrin eu iPhone ac, mewn rhai achosion, cyfyngu ar yr hyn y gallant ei weld. Gallwch ddysgu mwy am Amser Sgrin yn ein herthygl am y nodweddion iOS 12 newydd !

Sut I Sefydlu Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd

I sefydlu Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau -> Amser Sgrin a thapio Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd .

Yn gyntaf, bydd yn rhaid i chi osod Côd Pas Amser Sgrin. Mae hwn yn god pas ar wahân i'r un rydych chi'n ei ddefnyddio i ddatgloi eich iPhone. Yna, trowch y switsh wrth ymyl Cynnwys a Phreifatrwydd ar ben y sgrin.trowch y cynnwys a

Nawr bod Cynnwys a Phreifatrwydd wedi'i droi ymlaen, mae gennych dunelli o reolaeth dros yr hyn y gellir neu na ellir ei gyrchu ar eich iPhone. Dyma ddadansoddiad o'r prif nodweddion yn y Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd:

  • Prynu iTunes & App Store : Yn eich galluogi i ddiffodd y gallu i osod apiau, dileu apiau, a phrynu o fewn apiau.
  • Apiau a Ganiateir : Yn caniatáu ichi ddiffodd rhai apiau adeiledig fel Safari, FaceTime, a Waled.
  • Cyfyngiadau Cynnwys : Yn eich galluogi i atal lawrlwytho cerddoriaeth, ffilmiau, llyfrau a sioeau teledu yn seiliedig ar eu sgôr. Gallwch hefyd hidlo gwefannau penodol ac addasu ychydig o'ch gosodiadau Canolfan Gêm.
  • Rhannu Lleoliad : Yn caniatáu ichi ddiffodd Share My Location, nodwedd sy'n rhannu eich union leoliad gyda ffrindiau a theulu yn yr app Negeseuon.
  • Preifatrwydd : Yn caniatáu ichi ddiffodd Gwasanaethau Lleoliad ac addasu gosodiadau preifatrwydd apiau penodol. Gellir gweld yr opsiynau hyn hefyd yn Gosodiadau -> Preifatrwydd .

Mae Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd hefyd yn eich galluogi i Ganiatáu Newidiadau i lawer o wahanol bethau gan gynnwys eich cod post, cyfaint, cyfrifon, darparwr teledu, gweithgareddau ap cefndir (Adnewyddu Ap Cefndir), gosodiadau data cellog, a Peidiwch â Tharfu wrth osod Gyrru.

A allaf i ddiffodd cyfyngiadau ar ôl iddynt gael eu sefydlu?

Gallwch, gallwch ddiffodd Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd ar unrhyw adeg! Ond dyma’r ddalfa - er mwyn eu diffodd, rhaid i chi wybod y cod pas Amser Sgrin. Fel hyn, ni all eich mab neu ferch ddiffodd y gosodiadau Preifatrwydd a Chyfyngiadau Cynnwys ar ôl i chi eu sefydlu!

I ddiffodd Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd, agorwch Gosodiadau a thapio Amser Sgrin . Yna, tap Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd a nodwch eich cod pas Amser Sgrin. Yn olaf, diffoddwch y switsh ar frig y sgrin i'r dde o Gyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd. Fe fyddwch chi'n gwybod ei fod i ffwrdd pan fydd y switsh yn wyn.

Rydych chi wedi Dod o Hyd i Gyfyngiadau!

Nawr eich bod chi'n gwybod nad yw Cyfyngiadau ar goll, gallwch barhau i fonitro a rheoli'r hyn y gall ac na all pobl ei wneud ar eich iPhone! Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol pan fydd eich teulu neu ffrindiau'n credu bod Cyfyngiadau ar goll ar eu iPhone. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone neu iOS 12, croeso i chi adael sylw isod!

Diolch am ddarllen,
David L.