Yr Achos yn Erbyn Achosion iPhone Rwber: Cynllwyn? Chi sy'n Penderfynu.

Case Against Rubber Iphone Cases

Mae botymau pŵer iPhone yn torri - llawer. Botwm pŵer wedi torri oedd un o'r problemau mwyaf cyffredin y deuthum ar eu traws pan oeddwn i'n gweithio fel technegydd mewn Apple Store.

Wrth imi ddelio â'r broblem dro ar ôl tro, dechreuodd patrwm ddod i'r amlwg. Nid fi oedd yr un a sylwodd arno, chwaith. Yn waeth, un diwrnod dywedais, “Botwm pŵer toredig arall!” i dechnoleg arall.“A oedd y ffôn mewn cas rwber meddal?” atebodd.botwm pŵer iphone ddim yn gweithio sut i droi ymlaen

“Ie,” dywedais.“Ffigurau.”

A dyna pryd y dechreuais gymryd sylw o'r patrwm: Bron yn ddieithriad, roedd pob iPhone â botwm pŵer wedi torri wedi'i gadw mewn cas rwber meddal.sut i drwsio fy siaradwr ar fy ffôn

Nid dim ond yr achosion rhad oedd hi chwaith. Roedd hyd yn oed y rwber yn yr achosion brand enw drutaf yn ymddangos fel pe bai'n torri i lawr yn araf dros amser ac yn “gwisgo allan” y botwm pŵer.

Digwyddodd i'm Mam. Digwyddodd i David Lynch, ysgrifennwr yn Payette Forward. Ac fe ddigwyddodd i mi, nes i mi roi'r gorau i ddefnyddio achos ar fy iPhone.

Nawr, mae yna sefyllfaoedd o achosion lle na ddefnyddiwyd achos a bod y botwm pŵer yn dal i dorri, ond fel arfer roedd y rheini o ganlyniad i ddifrod. Ac yn sicr nid yw fy nhystiolaeth yn wyddonol. Roedd y patrwm, fodd bynnag, yn rhy anodd ei anwybyddu.

Ydw i'n argymell peidio â defnyddio achos ar eich iPhone? Na - yn enwedig os ydych chi'n dueddol o ddamwain.

Ydw i'n credu ei bod yn gynllwyn bod Apple yn gweithio'n bwrpasol gyda gweithgynhyrchwyr achos i ddylunio rwber sy'n gwisgo allan yn ddigon araf i beidio â chynhyrfu amheuaeth, ond yn ddigon cyflym i beri i'r botwm pŵer fethu'n iawn pan fyddwch chi am uwchraddio? Na, er bod hynny'n syniad difyr o ddifyrru.

Gwneuthurwyr Achos: Ategolion i'r Trosedd?

Dylid nodi, fodd bynnag, er bod gan Apple canllawiau llym o ran dyluniad a gwydnwch ategolion , nhw peidiwch â dywedwch pa fathau o rwber neu blastig y dylid neu na ddylid eu defnyddio yn yr achosion hynny.

methu cysylltu ag iphone siop app

A ydych chi'n ymddiried yn eich gwneuthurwr achos i ddefnyddio deunyddiau sy'n sefyll prawf amser? Mae pawb yn meddwl bod achos yn cadw eu iPhone yn ddiogel. Nid oes neb yn gofyn, “A allai fy achos bod yn niweidio fy iPhone? ”

Amser I Fwriadol

A yw achos iPhone yn iawn i chi? Dyna'ch penderfyniad chi. Ond, o ystyried y dystiolaeth a gyflwynir yn yr erthygl hon (waeth pa mor flin ydyw), fe'ch anogaf i fyfyrio ar eich profiadau eich hun yn y gorffennol. Ydych chi wedi cael botwm pŵer wedi torri? A oedd eich iPhone mewn cas rwber meddal? Rwy'n credu bod y ddau ohonom yn gwybod yr ateb.

Diolch am ddarllen, pob hwyl, a rhannwch hyn gyda'ch ffrindiau gydag achosion iPhone rwber,
David