Mae Camera fy iPhone yn aneglur! Dyma The Why And The Real Solution.La C Mara De Mi Iphone Est Borrosa

Mae ap camera eich iPhone yn aneglur ac nid ydych chi'n gwybod pam. Rydych chi'n agor yr app Camera i dynnu llun, ond does dim byd yn glir. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi beth i'w wneud pan fydd camera eich iPhone yn aneglur .Glanhewch y Lens Camera

Y peth cyntaf i'w wneud pan fydd camera eich iPhone yn aneglur yw glanhau'r lens yn syml. Y rhan fwyaf o'r amser, mae smudge ar y lens ac mae hynny'n achosi'r broblem.Cymerwch frethyn microfiber a glanhewch lens camera eich iPhone. Peidiwch â cheisio glanhau'r lens â'ch bysedd, oherwydd gallai hynny wneud pethau'n waeth!

Os nad oes gennych frethyn microfiber eto, rydym yn argymell hyn pecyn chwech wedi'i werthu gan Progo ar Amazon. Fe gewch chi chwe lliain microfiber gwych am lai na $ 5. Un ar gyfer pob aelod o'r teulu!Tynnwch yr achos o'ch iPhone

Weithiau gall achosion IPhone rwystro lens y camera, gan wneud i'ch lluniau ymddangos yn dywyll ac yn aneglur. Tynnwch eich achos iPhone i ffwrdd, yna ceisiwch dynnu llun eto. Wrth i chi wneud hynny, gwiriwch ddwywaith i sicrhau nad yw'ch achos wyneb i waered.

Caewch ac Ailagor y Cais Camera

Os yw camera eich iPhone yn dal i fod yn aneglur, mae'n bryd trafod y posibilrwydd ei fod yn cael ei achosi gan broblem feddalwedd. Mae'r cymhwysiad camera fel unrhyw raglen arall: mae'n agored i glitches meddalwedd. Os bydd yr ap yn damweiniau, gallai'r camera ymddangos yn aneglur neu'n hollol ddu.

Weithiau mae cau ac ailagor yr app Camera yn ddigon i ddatrys y broblem. Yn gyntaf, agorwch lansiwr yr ap ar eich iPhone trwy glicio ddwywaith ar y botwm Cartref (iPhone 8 ac yn gynharach) neu trwy droi i fyny o'r gwaelod tuag at ganol y sgrin (iPhone X).Yn olaf, swipe yr app Camera allan o ben y sgrin i'w gau. Fe wyddoch fod yr app Camera ar gau pan nad yw bellach yn ymddangos yn lansiwr yr ap. Ceisiwch agor yr app camera i weld a yw'r broblem aneglur wedi'i datrys.

Ailgychwyn eich iPhone

Os na wnaeth cau'r app ddatrys y broblem, ceisiwch ailgychwyn eich iPhone. Efallai bod camera eich iPhone yn aneglur oherwydd bod ap gwahanol wedi damwain neu oherwydd bod eich iPhone yn profi rhyw fath o fân wall meddalwedd.

Os oes gennych fodel iPhone 8 neu gynharach, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos ar y sgrin. Os oes gennych iPhone X, pwyswch a dal y botwm ochr a'r naill botwm cyfaint nes bod “sleid i bweru i ffwrdd” yn ymddangos.

Rhowch eich iPhone yn y modd DFU

Os na wnaeth ailgychwyn eich iPhone weithio, ein cam nesaf yw rhoi eich iPhone yn y modd DFU a'i adfer. Os yw problem meddalwedd yn gwneud i gamera eich iPhone edrych yn aneglur, bydd adferiad DFU yn trwsio'r broblem. Mae'r 'F' yn adferiad DFU yn sefyll firmware , rhaglennu eich iPhone sy'n rheoli'r caledwedd, fel y camera.

Cyn mynd i mewn i fodd DFU, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed copi wrth gefn o'r wybodaeth ar eich iPhone. Pan fyddwch chi'n barod, edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu sut i roi eich iPhone yn y modd DFU a'i adfer .

Atgyweirio'r Camera

Os camera eich iPhone eto yn aneglur ar ôl adfer DFU, mae'n debyg y bydd angen i chi atgyweirio'r camera. Efallai bod rhywbeth yn sownd y tu mewn i'r lens, fel baw, dŵr, neu falurion eraill.

Trefnwch apwyntiad yn eich Apple Store lleol a chael technegydd i wirio'ch camera. Os nad yw'ch Apple wedi'i gwmpasu gan AppleCare +, neu os ydych chi am geisio arbed rhywfaint o arian, rydyn ni'n argymell Pwls . Mae Puls yn gwmni atgyweirio ar alw trydydd parti sy'n anfon technegydd yn uniongyrchol i ble rydych chi i drwsio'ch iPhone yn y fan a'r lle.

Diweddarwch eich iPhone

Nid yw iPhones hŷn wedi'u cynllunio i drin llawer o chwyddo camera. Mae'r holl iPhones cyn iPhone 7 yn seiliedig ar y chwyddo digidol yn lle chwyddo optegol . Mae chwyddo digidol yn defnyddio meddalwedd i wella'r ddelwedd a gall fod yn aneglur, tra bod chwyddo optegol yn defnyddio caledwedd eich camera ac mae'r ddelwedd yn llawer cliriach.

Wrth i dechnoleg ddatblygu, mae iPhones mwy newydd wedi gwella o lawer ar dynnu lluniau gyda chwyddo optegol. Gwiriwch y offeryn cymharu ffôn symudol ar UpPhone i ddod o hyd i iPhones gyda chwyddo optegol rhagorol. Mae IPhone 11 Pro ac 11 Pro Max yn cefnogi chwyddo optegol 4x!

Nawr Gallaf Weld Yn glir!

Mae camera eich iPhone yn sefydlog a gallwch ddal i dynnu lluniau anhygoel! Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda rhywun rydych chi'n ei adnabod a hoffai wybod beth i'w wneud pan fydd camera eu iPhone yn aneglur. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill yr hoffech eu gofyn, gadewch nhw mewn sylw isod!

Diolch,
David L.