Sut i Ailosod Caled iPhone a Pam Mae'n Drwg: Mae Apple Tech yn Esbonio!

How Hard Reset An Iphone Why It S Bad

Mae'r ailosodiad caled yn un o'r nodweddion sydd wedi'u camddeall a'u camddefnyddio fwyaf eang ar iPhone. Fel cyn-weithiwr Apple, gallaf dystio i’r ffaith nad yw’r hyn y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei gredu am ailosodiad caled - ei fod yn helpu i gadw eu iPhone i redeg yn esmwyth - ddim yn wir. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro sut i ailosod eich iPhone yn galed a pam na ddylech oni bai ei fod yn angenrheidiol.

Diweddariad ar gyfer iPhone 7 a 7 Plus: Pan ddiweddarodd Apple y botwm Cartref ar yr iPhone 7, roedd yn rhaid iddynt newid y botymau sy'n gysylltiedig ag ailosodiad caled oherwydd ar yr iPhone 7 a 7 Plus, nid yw'r botwm Cartref yn gweithio oni bai bod yr iPhone yn cael ei droi ymlaen. Byddaf yn dangos i chi sut i ailosod yn galed ar fodelau iPhone mwy newydd a hŷn isod.Pam na ddylwn i ailosod fy iPhone yn galed?

Mae ailosod iPhone yn galed fel cau cyfrifiadur bwrdd gwaith trwy dynnu'r plwg allan o'r wal. Mae yna achosion pan fydd angen ailosod iPhone yn galed fel rhan o'r broses datrys problemau arferol, a mae hynny'n hollol iawn.Roedd y rhan fwyaf o bobl y bûm yn gweithio gyda nhw yn yr Apple Store yn defnyddio ailosodiad caled fel cymorth band ar gyfer problem fwy. Os bydd angen i chi ailosod eich iPhone yn galed yn aml, gall fod yn dystiolaeth o fater meddalwedd dyfnach.Byddai'r Cwsmeriaid Apple Camgymeriad Ailosod Caled # 1 yn ei Wneud

Dro ar ôl tro, byddai rhywun yn gwneud apwyntiad yn y Genius Bar yn yr Apple Store lle roeddwn i'n gweithio ac yn cymryd oriau allan o'u diwrnod i ymweld â ni. Maen nhw wedi dod i mewn i'r siop, a byddaf yn gofyn a oeddent wedi ceisio ailosodiad caled. “Ie,” medden nhw.

Am hanner yr amser , Byddaf yn cymryd eu iPhone oddi wrthynt, ac yn dechrau dal y botwm Cartref a'r botwm pŵer i lawr gyda'n gilydd wrth inni barhau â'n sgwrs. Yna byddan nhw'n edrych gyda syndod wrth i'w iPhone ddod yn ôl yn fyw o flaen eu llygaid. “Beth wnaethoch chi?”

Mae pawb yn gwneud y camgymeriad o beidio â dal y botymau i lawr yn ddigon hir i ailosod eu iPhone mewn gwirionedd. Wrth i chi ddysgu sut i ailosod eich iPhone yn galed yn y camau nesaf, daliwch y botymau i lawr am fwy o amser nag yr ydych chi'n meddwl!Sut Ydw i'n Gwneud Ailosodiad Caled Ar iPhone 6S, 6, 5S, 5 A Modelau Cynharach?

I ailosod caled iPhone 6S, 6, SE, 5S, 5, a modelau cynharach, gwasgwch a dal i lawr y Botwm cartref a'r botwm pŵer gyda'i gilydd nes bod sgrin eich iPhone yn troi'n ddu a logo Apple yn ailymddangos ar y sgrin.

Sut Ydw i'n Gwneud Ailosodiad Caled Ar iPhone 7, 7 a Mwy, A Modelau Diweddarach?

I ailosod iPhone 7 a modelau diweddarach yn galed, pwyswch a dal i lawr y botwm pŵer a'r botwm cyfaint i lawr gyda'i gilydd nes bod sgrin eich iPhone yn troi'n ddu a logo Apple yn ailymddangos ar y sgrin. Gall hyn gymryd hyd at 20 eiliad, felly peidiwch â rhoi'r gorau iddi yn rhy gynnar!

Pam Mae Ailosod Caled Fy iPhone yn Syniad Gwael? The Nitty Gritty.

Llawer o raglenni bach o'r enw prosesau rhedeg yn gyson yng nghefndir eich iPhone i gyflawni'r holl dasgau bach nad ydym fel arfer yn meddwl amdanynt. Mae un proses yn cadw'r amser, mae un arall yn cyffwrdd, ac mae un arall yn chwarae'r gerddoriaeth - mae yna llawer o brosesau.

Pan fyddwch chi'n ailosod eich iPhone yn galed, mae'n torri pŵer i'r bwrdd rhesymeg am eiliad rhanedig ac rydych chi'n torri ar draws y prosesau hyn yn sydyn. Arferai hyn achosi mwy o broblemau nag y mae heddiw. Dyma pam:

Mae Apple yn adeiladu i mewn llawer o fesurau diogelwch i wneud llygredd ffeiliau bron yn amhosibl yn system ffeiliau'r iPhone. Os ydych chi am ddarllen y go iawn stwff peniog, Post blog Adam Leventhal am system ffeiliau APFS newydd yr iPhone yn egluro sut mae'n gweithio.

Pan fydd gennych ddewis, fodd bynnag, trowch eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ar y ffordd y mae Apple eisiau ichi: Pwyswch a dal y botwm pŵer nes llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos ar y sgrin ac yn swipe ar draws y sgrin gyda'ch bys.

Gall prosesau camweithio achosi problemau sy'n achosi iPhones i boethi neu eu batris i ddraenio'n gyflym . Hynny yw, gall ailosod eich iPhone yn galed arwain at broblemau mawr i lawr y llinell.

Moesol y Stori: Ailosod Caled Eich iPhone Yn Unig Os Oes Angen I Chi

Nawr ein bod ni wedi trafod y rhesymau pam nad yw ailosod iPhone yn syniad da fel arfer, rydych chi wedi dysgu sut i gadw'ch iPhone yn iach wrth symud ymlaen ac un o'r triciau pwysicaf ym mharth offer unrhyw dechnegydd iPhone. Diolch gymaint am ddarllen. Byddem yn gwerthfawrogi os ydych chi'n rhannu'r erthygl hon gyda'ch ffrindiau ac mae croeso i chi adael sylw isod!