Faint mae cost cludo yn yr Unol Daleithiau?



Cuanto Cuesta Un Parto En Estados Unidos

Faint mae cost cludo yn yr Unol Daleithiau?

Mae'r cost gyfartalog cael babi yn yr UD ., Heb gymhlethdodau yn ystod genedigaeth, mae'n $ 10,808 , a all gynyddu i $ 30,000 wrth ystyried y gofal a ddarperir cyn ac ar ôl beichiogrwydd .

Wrth ystyried y ffaith, yn yr UD, bod 2,821,010 o famau wedi cael genedigaeth naturiol a bod gan 1,332,339 o famau adran C yn 2019, yn ôl Canolfannau ar gyfer Rheoli ac Atal Clefydau , dyna lawer o arian sy'n mynd i mewn i'r system gofal iechyd ar gyfer y costau mamolaeth.

Adrannau C yw'r drutaf o'r ddau , ac maent ar gynnydd. Mae'r tebygolrwydd o adran C yn yr Unol Daleithiau wedi cynyddu 500% ers dechrau'r 1970au, adroddodd Neel Shah ar gyfer Newyddion yr UD .

Ond p'un a oes gennych ddanfoniad naturiol neu doriad cesaraidd, mae'r gost yn amrywio yn dibynnu ar y wladwriaeth rydych chi'n byw ynddi . Iechyd TEG rhoddodd farn wladwriaeth-wrth-wladwriaeth o faint mae'n ei gostio i gael babi ym mhob gwladwriaeth. .

Sgroliwch i lawr i ddarganfod faint mae'n ei gostio i gael dosbarthiad yn eich gwladwriaeth, yn nhrefn yr wyddor. Rydym wedi cynnwys cost gyfartalog cael genedigaeth naturiol gydag yswiriant a chael genedigaeth naturiol heb yswiriant, yn ogystal â chost cael toriad cesaraidd gydag yswiriant a chael toriad cesaraidd heb yswiriant.

Mae'r gost gyda'r yswiriant yn adlewyrchu bil cyfan yr ysbyty. Costau parod byddai go iawn yn is a byddai'n dibynnu ar yswiriant neu copay wedi'i gynnwys yng nghynllun yswiriant iechyd yr unigolyn. Mae'r gost heb yswiriant yn seiliedig ar y cyfanswm y gallai ysbyty filio, y byddai unigolyn heb yswiriant yn gwbl gyfrifol amdano oni bai bod trefniadau eraill yn cael eu gwneud.

Alabama

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 5,230.46 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 9,516.86

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 8,221.42 Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 13,589.75

Alaska

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 11,609.95 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 20,243.38

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 16,707.29 adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 28,617.34

Arizona

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 8,034.32 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 14,812.45

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 10,699.23 adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 18,023.04

Arkansas

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 5,724.24 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 10,172.09

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 8,616.81 toriad Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 13,970.83

California

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 7,755.49 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 13,974.77

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 11,390.88 Cesaraidd adran
Heb yswiriant: $ 19,184.14

Colorado

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 7,435.49 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 13,593.07

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 10,356.17 Adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 17,713.57

Connecticut

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 8,071.26 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 15,000.57

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 10,936.89 Adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 19,692.76

Delaware

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,496.76 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 12,104.65

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 10,280.30 Adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 17,617.02

Florida

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 7,745.00 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 14,757.28

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 11,917.39 Cesaraidd adran
Heb yswiriant: $ 20,805.89

Georgia

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 7,264.89 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 13,410.70

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 11,162.80 adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 19,328.71

Hawaii

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,112.40 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 10,552.42

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 8,968.17 Adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 14,445.19

Idaho

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,550.40 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 11,242.58

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 9,485.11 Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 15,102.93

Illinois

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 8,329.52 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 14,725.11

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 11,999.74 adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 19,631.75

Indiana

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,805.89 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 11,571.69

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 10,749.93 Adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 16,951.98

Iowa

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,405.78 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 10,938.84

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 9,708.81 toriad Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 15,135.67

Kansas

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,368.52 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 10,862.29

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 10,287.78 adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 16,269.51

Kentucky

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,111.73 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 11,242.27

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 9,055.16 toriad Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 15,150.94

Louisiana

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,008.24 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 10,970.87

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 8,542.98 Adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 13,776.54

Maine

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 5,947.02 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 11,047.39

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 9,162.19 adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 15,906.99

Maryland

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,471.87 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 12,596.52

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 9,610.39 Adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 16,425.80

Massachusetts

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 7,741.64 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 14,549.03

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 11,012.54 Cesaraidd adran
Heb yswiriant: $ 19,879.60

Michigan

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,545.41 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 11,211.17

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 9,695.69 adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 15,107.17

Minnesota

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,994.03 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 11,721.86

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 10,453.20 Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 15,646.02

Mississippi

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,545.41 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 11,211.17

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 9,695.69 adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 15,107.17

Missouri

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,327.80 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 10,871.98

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 9,830.36 Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 15,513.47

Montana

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 5,962.30 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 10,244.88

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 8,484.98 toriad Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 13,344.77

Nebraska

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 5,775.12 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 9,655.74

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 8,756.02 Cesaraidd adran
Heb yswiriant: $ 13,143.40

Nevada

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 7,700.71 Dosbarthiad
naturiol heb yswiriant: $ 13,761.86

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 10,912.63 adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 18,266.84

New Hampshire

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,648.16 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 12,692.15

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 9,569.52 toriad Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 16,837.87

New Jersey

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 8,963.92 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 17,504.25

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 11,662.16 Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 21,294.82

New Mexico

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 5,946.97 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 10,830.34

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 9,096.24 Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 14,921.50

Efrog Newydd

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 8,462.84 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 16,057.74

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 12,114.11 Cesaraidd adran
Heb yswiriant: $ 22,059.22

Gogledd Carolina

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,750.16 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 11,991.33

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 10,102.62 toriad Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 16,839.97

Gogledd Dakota

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 7,974.09 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 13,277.45

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 11,408.56 toriad Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 17,647.14

Ohio

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,138.46 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 10,629.46

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 9,100.74 Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 14,212.56

Oklahoma

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,083.51 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 11,266.83

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 10,553.98 toriad Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 18,121.42

Oregon

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 7,351.16 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 12,622.35

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 10,972.50 adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 17,948.33

Pennsylvania

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,458.71 Dosbarthiad
naturiol heb yswiriant: $ 12,223.65

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 10,349.39 Cesaraidd adran
Heb yswiriant: $ 18,753.63

Rhode Island

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 5,472.47 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 10,385.63

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 8,183.02 Cesaraidd adran
Heb yswiriant: $ 14,088.87

De Carolina

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,697.16 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 12,277.26

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 10,036.85 Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 16,707.30

De Dakota

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,835.96 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 11,457.59

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 10,167.63 adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 15,994.09

Tennesse

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,817.41 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 12,587.19

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 10,181.71 Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 17,157.99

Texas

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 7,699.20 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 14,641.11

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 11,267.77 Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 19,551.97

Utah

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 5,951.76 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 10,199.52

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 8,952.52 Adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 14,252.80

Vermont

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,219.90 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 12,138.26

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 9,734.18 toriad Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 17,428.48

Virginia

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,517.02 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 12,342.55

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 10,593.92 Adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 18,261.83

Washington

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 7,043.42 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 12,210.33

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 10,725.39 Cesaraidd adran
Heb yswiriant: $ 17,680.54

Gorllewin Virginia

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 6,163.94 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 11,108.51

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 9,376.43 adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 15,553.63

Wisconsin

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 10,171.19 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 17,888.14

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 14,239.59 toriad Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 23,746.69

Wyoming

Cost cael babi:

Dosbarthu naturiol gydag yswiriant: $ 7,724.00 Dosbarthu
naturiol heb yswiriant: $ 13,143.39

Adran Cesaraidd Gydag yswiriant: $ 11,331.72 Adran Cesaraidd
Heb yswiriant: $ 18,476.31

Mae gen i Yswiriant Iechyd. Beth Ddylwn i Dalu Am Ofal a Chyflenwi Prenatal?

Polisïau sy'n talu costau mamolaeth
Newyddion da: Os oes gennych yswiriant a ddarperir gan eich cyflogwr a bod y cwmni'n cyflogi o leiaf 15 o bobl amser llawn, rhaid i'ch yswiriant ddarparu gwasanaethau mamolaeth.

Mae canran y costau cyn-geni a mamolaeth a delir yn dibynnu ar eich cwmni yswiriant a'r cynllun sydd gennych, ond yn gyffredinol, mae cynlluniau gweithwyr yn talu 25 i 90 y cant o'r costau. Cadwch mewn cof bod hyn ar ôl cwrdd â'r didynnadwy ac efallai y bydd modd didynnu ar wahân i bob aelod o'r teulu, felly mae'n debyg y byddwch chi'n talu ychydig mwy allan o'i boced. Hynny yw, os oes gan bob aelod o'r teulu (gan gynnwys eich babi newydd-anedig) ddidynadwy o $ 2,000, bydd yn rhaid i chi dalu'r $ 4,000 cyntaf o gostau gofal iechyd i chi a'ch babi, ynghyd ag unrhyw beth arall na fydd eich cynllun yn ei dalu.

Os oes gennych gynllun trwy'r Ddeddf Gofal Fforddiadwy, bydd yn ymdrin â beichiogrwydd a genedigaeth, ie, hyd yn oed os oeddech chi'n feichiog cyn i chi gael sylw.

Polisïau nad ydynt
Os oes gennych bolisi yswiriant unigol, na ddarperir trwy eich cyflogwr, mae'n debygol na fydd yn talu costau mamolaeth. Mae sawl gwladwriaeth yn gofyn am gynlluniau i dalu costau cyn-geni a chyflenwi, ond nid yw'r mwyafrif o daleithiau yn ei gwneud yn ofynnol iddynt wneud hynny. Yn 2010, dim ond 12 y cant o bolisïau unigol a gynigiodd gwmpas mamolaeth. Yn aml mae'n bosibl prynu beiciwr i dalu costau mamolaeth, ond gall y gost fod yn uchel (hyd at $ 1,100 y mis), ac weithiau mae cyfnod aros o flwyddyn neu ddwy cyn y gellir defnyddio'r budd-dal.

Sut alla i wneud yn siŵr bod fy narparwr yswiriant iechyd yn talu cymaint â phosib?

Er mwyn osgoi talu mwy neu am rywbeth na ddylech orfod talu amdano, mae'n bwysig eich bod yn deall polisi cwmpas mamolaeth eich cwmni yswiriant yn llawn. Os oes gennych yswiriant trwy'ch cyflogwr, dylai eich adran adnoddau dynol allu eich helpu i ddeall eich cwmpas. Mae gan y mwyafrif o gwmnïau linell gymorth beichiogrwydd y gallwch ei galw am yr holl fanylion. Dilynwch yr awgrymiadau hyn i sicrhau'r sylw mwyaf posibl a'r effaith sticer leiaf:

Rhowch y rhwydwaith.
Dewiswch obstetregydd mewn rhwydwaith ac ysbyty neu ganolfan eni er mwyn osgoi costau allan o boced.

Deall eich cynllun yswiriant.
Darganfyddwch eich uchafsymiau y gellir eu tynnu, eu copayment a'ch poced i amcangyfrif beth fydd eich costau.

Peidiwch ag aros yn rhy hir yn yr ysbyty.
Gwiriwch pa mor hir y mae eich arhosiad yn yr ysbyty wedi'i orchuddio a dim ond aros cyhyd, os yn bosibl.

Rhowch wybod i'ch cludwr am enedigaeth y babi cyn gynted â phosibl.
Mae llawer o gynlluniau yn mynnu bod babi newydd yn cael ei ychwanegu at bolisi yswiriant y teulu cyn pen 30 diwrnod ar ôl ei eni. Fel arall, efallai na fydd costau'ch babi yn cael eu talu. Mae rhai hyd yn oed yn disgwyl ichi eu ffonio pan gyrhaeddwch yr ysbyty i esgor, ac os na wnewch hynny, gallant wrthod talu cost eich esgor a gofal ysbyty eich babi.

Sut Alla i Gael Yswiriant Iechyd Os na fydd fy nghyflogwr (neu fy mhartner) yn ei ddarparu?

Gall yswiriant iechyd unigol fod yn opsiwn, ond edrychwch yn dda ar eich opsiynau, gan nad yw cynlluniau yn gyffredinol yn talu costau mamolaeth ac weithiau'n trin beichiogrwydd yn gyfreithiol fel cyflwr sy'n bodoli eisoes (sy'n golygu efallai na fydd gorchudd da arno). Efallai eich bod yn gymwys ar gyfer rhaglen yswiriant iechyd ffederal neu wladwriaeth. Rhai sydd ar gael:

Yswiriant iechyd
Mae'r rhaglen hon a ariennir gan ffederal yn darparu cymorth meddygol i deuluoedd ac unigolion incwm isel. Kathleen Stoll, Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithredol Teuluoedd UDA , yn argymell bod menywod yn archwilio'r opsiwn hwn hyd yn oed os nad ydyn nhw'n credu eu bod nhw'n gymwys. Mae lefelau cymhwysedd incwm yn uwch ar gyfer menywod beichiog, felly peidiwch â chymryd yn ganiataol nad ydych chi'n gymwys, meddai.

Rhaglenni yswiriant iechyd y wladwriaeth
Cynigir y rhain mewn gwahanol daleithiau. Mae'r cyfraddau'n amrywio o'r wladwriaeth i'r wladwriaeth.

Gofal Iechyd.gov
Mae'n hwyluso canolfannau iechyd a ariennir gan ffederal sy'n darparu gofal meddygol sylfaenol, gan gynnwys gofal cynenedigol am ffi amrywiol. Ac, fel y soniasom yn gynharach, mae'n talu costau beichiogrwydd.

COBRA
Mae'r rhaglen hon yn cynnig parhad o sylw iechyd i unigolion a theuluoedd sy'n colli eu buddion iechyd oherwydd colli swydd neu amgylchiadau cymwys eraill.

Am gymorth gyda mwy o wybodaeth am opsiynau yswiriant preifat, gweler y Darganfyddwr cynllun .

Sut i Leihau Fy Nghostau Prenatal a Chyflenwi?

Edrychwch am y prisiau.
Yn wahanol i sefyllfa feddygol frys, gallwch chi fod yn siopwr craff. Gallwch chi wneud rhywfaint o siopa o flaen amser oherwydd bod gennych chi amser dosbarthu, meddai Stoll. Dewch o hyd i ysbyty sy'n cynnig cyfraddau da ar gyfer esgor a gofal ôl-enedigol (ie, gallwch ofyn), a gweld a yw'n cael ei ystyried yn rhwydwaith ar gyfer eich cynllun.

Ystyriwch gyfluniadau eraill.
Os ydych chi'n rhagweld danfoniad syml, ystyriwch ddefnyddio canolfan eni yn hytrach nag ysbyty. Bydd y costau'n amrywio o tua $ 3,000 i $ 4,000, sef tua hanner yr hyn y byddai cludo ysbyty yn ei gostio. Dim ond gwybod na ellir ystyried y ganolfan eni mewn rhwydwaith, felly fe allech chi dalu mwy o'ch poced nag y byddech chi mewn ysbyty mewn rhwydwaith. Ar gyfer genedigaeth gartref, mae'r holl gostau yn gyffredinol 100 y cant allan o'u poced, ond yn gyffredinol maent yn llawer llai costus.

Trafodwch â'ch ysbyty.
Darganfyddwch a yw'r adran ariannu yn yr ysbyty lle byddwch chi'n cyflwyno yn cynnig gostyngiadau i gleifion heb yswiriant neu a fyddant yn gweithio gyda chi i sefydlu cynllun talu.

Cymerwch feddyginiaethau generig.
Gweithio gyda'ch OB i archwilio a oes dewisiadau amgen generig yn lle cyffuriau presgripsiwn yn ystod gofal cynenedigol neu ôl-enedigol. Efallai y byddwch hefyd yn gallu cymryd fitaminau cyn-geni dros y cownter yn lle'r rhai rhagnodedig, meddai Stoll.

Cynnwys