Wedi anghofio fy nghôd post iPhone! Dyma The Real Fix.I Forgot My Iphone Passcode

Fe wnaethoch chi anghofio'r cod post ar eich iPhone ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Ni allwch ddatgloi na defnyddio'ch iPhone o gwbl! Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth i'w wneud os gwnaethoch anghofio cod post eich iPhone .Beth Sy'n Digwydd Pan Anghofiwch Eich Cod Pas iPhone

Eich Bydd iPhone yn dod yn anabl pan fyddwch chi'n anghofio ei god pas ac yn nodi'r dilyniant anghywir o rifau ormod o weithiau. Mae'r amser y bydd eich iPhone yn anabl ar gyfer cynnydd bob tro y byddwch chi'n nodi cod pas anghywir. Daw'ch iPhone yn anabl ar ôl i chi nodi cod pas unigryw, anghywir ddeg gwaith.Mae iPhone yn anabl cysylltu ag iTunes

Beth i'w Wneud Pan Anghofiwch y Cod Pas Ar Eich iPhone

Bydd yn rhaid i chi ddileu eich iPhone a'i sefydlu fel un newydd os ydych chi wedi anghofio ei god pas. Byddwch yn gallu adfer eich cysylltiadau, ffotograffau a ffeiliau eraill o gefn wrth gefn os oes gennych un.Yn anffodus, byddwch chi'n colli'ch ffeiliau a'ch data os nad ydych chi wedi arbed copi wrth gefn o'ch iPhone. Nid oes unrhyw ffordd i greu copi wrth gefn newydd unwaith y bydd eich iPhone wedi'i anablu.

Mae yna gwpl o wahanol ffyrdd i ddileu eich iPhone a'i sefydlu eto os na allwch gofio ei god pas. Ar ôl i chi ddileu eich iPhone, byddwn yn dangos i chi sut i'w sefydlu eto!

Rhowch Eich iPhone Yn y Modd DFU Gan ddefnyddio iTunes

Rydym yn argymell rhoi eich iPhone yn y modd DFU os gwnaethoch chi anghofio ei god pas. Mae'r holl god ar eich iPhone yn cael ei ddileu a'i ailosod i ddiffygion ffatri pan fyddwch chi'n ei roi yn y modd DFU a'i adfer. Ar ôl i'r gwaith adfer gael ei gwblhau, bydd fel eich bod chi'n tynnu'ch iPhone allan o'r bocs am y tro cyntaf.Edrychwch ar ein canllaw cam wrth gam i ddysgu sut i roi eich iPhone yn y modd DFU ac adfer!

Dileu Eich iPhone Gan ddefnyddio iCloud

Gallwch hefyd ddileu eich iPhone gan ddefnyddio iCloud pe byddech chi wedi Dod o Hyd i Fy iPhone wedi'i droi ymlaen cyn i chi anghofio ei god pas.

Mewngofnodi i iCloud gan ddefnyddio'ch ID Apple, yna cliciwch ar Find iPhone. Cliciwch ar y dot i ddod o hyd i'ch iPhone, yna cliciwch y botwm gwybodaeth (edrychwch am y gwyrdd i). Yn olaf, cliciwch Dileu iPhone .

Sut I Sefydlu Eich iPhone Eto

Nawr eich bod wedi dileu eich iPhone, mae'n bryd ei sefydlu eto! Mae gan Apple wych canllaw setup sy'n eich arwain trwy'r broses.

Byddwch yn gallu sefydlu cod pas iPhone newydd pan gyrhaeddwch bedwerydd cam y broses sefydlu.

ffôn yn dal i droi ymlaen ac i ffwrdd

Yn y cam canlynol, byddwch yn gallu adfer copi wrth gefn o'ch iPhone. Os oes gennych gefn o'ch iPhone, dewiswch Adfer o iCloud Backup neu Adfer o iTunes Backup pan gyrhaeddwch y Apiau a Data cam.

Cod Pas Newydd Sbon!

Rydych chi wedi sefydlu cod pas newydd yn llwyddiannus ar eich iPhone! Nawr byddwch chi'n gwybod sut i helpu'ch ffrindiau pan maen nhw'n dweud wrthych eu bod nhw wedi anghofio eu cod pas iPhone. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone, gadewch nhw yn yr adran sylwadau i lawr isod.

Diolch am ddarllen,
David L.