Mae fy iPhone X yn Dal i Ailgychwyn! Dyma The Real Fix.My Iphone X Keeps Restarting

Mae eich iPhone X yn parhau i ailgychwyn ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Mae'n ffôn newydd sbon, ac mae wedi glynu mewn dolen ailgychwyn. Rydych chi'n gweld y sgrin ddu gyda'r olwyn yn y canol, ond cyn gynted ag y bydd eich iPhone X yn troi ymlaen, mae'n troi yn ôl i ffwrdd ar ôl tua 30 eiliad. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam mae eich iPhone X yn parhau i ailgychwyn a sut i atal dolen ailgychwyn iPhone X am byth.Mae iPhone X yn Dal i Ailgychwyn: Dyma The Fix!

Mae eich iPhone X yn parhau i ailgychwyn oherwydd problem meddalwedd. Mae llawer o ddefnyddwyr wedi nodi bod y broblem yn deillio o “nam dyddiad” a ddigwyddodd ar 2 Rhagfyr, 2017. Cystal ag y mae system weithredu'r iPhone, nid yw'n berffaith. Pwy oedd yn gwybod mai'r cloc fyddai ei sawdl achilles?Penderfynais ysgrifennu'r erthygl hon ar ôl i ffrind fy negesu yn gofyn am help. Dechreuodd ei iPhone X ailgychwyn ar ôl iddo blygio i'w glustffonau. Nid eich bai chi yw'r broblem hon. Ni wnaethoch unrhyw beth o'i le.

Os ydych chi'n gweld y sgrin ddu gyda'r olwyn wen yng nghanol eich iPhone X, neu os yw'ch iPhone X yn dal i ailgychwyn, rydych chi yn y lle iawn. Byddwn yn dechrau gyda'r atebion symlaf ac yn mynd yn fwy cymhleth wrth i ni fynd.sut i ailosod storfa app ar ipad

Sut Ydw i'n Stopio Fy iPhone X rhag Ailgychwyn?

1. Rhowch gynnig ar Ailosod Caled

Ailosodiad caled yw'r ateb symlaf y byddwn yn ei gwmpasu yn yr erthygl hon. Er nad oedd yn gweithio i'r mwyafrif o bobl, dyna'r peth cyntaf y mae Apple techs yn rhoi cynnig arno yn y Genius Bar. Dyma sut i ailosod eich iPhone X yn galed:

 1. Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny yn gyflym.
 2. Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr yn gyflym.
 3. Pwyswch a dal y botwm ochr nes bod logo Apple yn ailymddangos ar y sgrin, ac yna gadewch i ni fynd.

Dyma beth i wylio amdano: Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n cael trafferth ailosod eu iPhone X yn gwneud popeth yn iawn heblaw am un peth: Nid ydynt yn dal y botwm ochr i lawr yn ddigon hir.

netflix ddim yn llwytho ar ipad

Gwnewch yn siŵr pan fyddwch chi'n ailosod eich iPhone yn galed, eich bod chi'n dal y botwm ochr i lawr am 20 eiliad - llawer hirach yn ôl pob tebyg nag yr ydych chi'n meddwl y dylech chi. Pe na bai ailosodiad caled yn gweithio i chi, mae'n bryd symud ymlaen i'r cam nesaf.2. Diffoddwch Gosodiad Mewn Hysbysiadau yn Gyflym

Yr ateb nesaf ar gyfer y broblem hon, ac un a fydd yn gweithio i lawer o bobl, yw newid gosodiad yn yr app Gosodiadau. Mae'n anodd, serch hynny - dim ond tua 30 eiliad fydd gan lawer o bobl cyn i'w iPhone ailgychwyn eto! Os na fyddwch yn llwyddo ar y dechrau ...

 1. Agorwch yr app Gosodiadau ar eich iPhone X.
 2. Tap Hysbysiadau
 3. Tap Dangos Rhagolwg
 4. Tap Peidiwch byth

Ar ôl i chi newid y gosodiad, ceisiwch ailosod eich iPhone yn galed eto. Os yw'n stopio ailgychwyn, gwych. Os na, ewch ymlaen i'r cam nesaf.

3. Newid y Dyddiad â Llaw i 1 Rhagfyr, 2017

Datrysiad cyflym ar gyfer y “dyddiad byg” yw anfon eich iPhone yn ôl mewn amser - yr holl ffordd i Ragfyr 1, 2017. Ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Dyddiad ac Amser a tapiwch y switsh gwyrdd ar ochr dde Set Awtomatig i'w ddiffodd.

cwrs gofal dydd yng ngholeg miami dade

Pan fyddwch chi'n diffodd Gosod yn Awtomatig, mae'r dyddiad cyfredol ar yr iPhone yn ymddangos mewn glas ar waelod y ddewislen. Tap ar y dyddiad i agor y llithrydd dyddiad a defnyddio'ch bys i addasu'r llithrydd iddo Gwe Rhag 1 . I orffen, tapiwchyng nghornel chwith uchaf y sgrin.

4. Gwiriwch Am Ddiweddariad Meddalwedd iPhone

Mae Apple yn rhyddhau chwilod ar gyfer materion meddalwedd trwy'r amser, ac efallai bod y broblem hon wedi'i datrys erbyn i chi ddarllen yr erthygl hon! I wirio am ddiweddariad meddalwedd, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad ar gael, rhoddir opsiwn i chi ei lawrlwytho a'i osod.

Y broblem gyda'r dull hwn yw, os yw'ch iPhone yn parhau i ailgychwyn, nid oes gennych ddigon o amser i lawrlwytho a gosod y diweddariad cyn iddo ailgychwyn eto. Yn yr achos hwnnw, mae'n bryd plygio'ch iPhone i'ch cyfrifiadur a gwneud gwaith adfer â llaw: Dyna'r hyn y byddwn ni'n ei gwmpasu yn y cam nesaf.

5. Rhowch Eich iPhone X Mewn Modd Adfer Ac Adfer

Mae modd adfer yn fath arbennig, “dyfnach” o adferiad sy'n dileu popeth ar eich iPhone ac yn rhoi cychwyn newydd iddo trwy ailosod iOS o'r dechrau. Mae'n datrys bron pob problem meddalwedd, ond nid yw'n ddelfrydol.

Mae'n hawdd adfer eich iPhone a'i sefydlu eto os oes gennych gefn wrth gefn iCloud neu iTunes. Ar ôl i'ch iPhone adfer, byddwch chi'n gallu mewngofnodi gyda'ch ID Apple, adfer o'ch copi wrth gefn, a byddwch chi reit yn ôl lle gwnaethoch chi adael.

gwylio afal ddim yn paru ag iphone

Fodd bynnag, os nad oes copi wrth gefn gennych, fe allech golli lluniau, negeseuon testun a phopeth arall sydd ar eich iPhone. Efallai y byddai'n werth taith i'r Apple Store os nad ydych chi eisiau colli'ch lluniau - ond does dim sicrwydd y byddan nhw'n gallu ei drwsio chwaith. Weithiau mae Adfer Modd Adferiad yn anghenraid.

Bydd angen Mac neu PC arnoch i adfer eich iPhone X. Nid oes rhaid iddo fod yn eich Mac neu'ch PC - rydym yn defnyddio iTunes fel offeryn i lwytho meddalwedd newydd ar eich iPhone. Dyma sut i roi eich iPhone X yn y modd adfer a'i adfer.

 1. Caewch iTunes ar eich Mac neu'ch PC os yw'n agored.
 2. Cysylltwch eich iPhone â'ch Mac neu'ch PC gan ddefnyddio'r cebl Mellt (gwefrydd USB).
 3. Agor iTunes.
 4. Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny yn gyflym.
 5. Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr yn gyflym.
 6. Pwyswch a dal y botwm ochr nes bod neges yn ymddangos yn iTunes sy'n dweud bod iPhone wedi'i ganfod yn y modd adfer.
 7. Dilynwch y cyfarwyddiadau yn iTunes i adfer eich iPhone.

Os oes gennych gefn wrth gefn iCloud, cyfrifiadur ffrind, neu os nad oes gennych gefn wrth gefn iCloud, gallwch ddatgysylltu'ch iPhone o'ch cyfrifiadur ar ôl i'r adfer orffen a bod eich iTunes yn dweud “Croeso i'ch iPhone newydd”. Byddwch yn ofalus i beidio â datgysylltu'ch iPhone cyn i chi weld y neges honno, neu gall pethau fynd yn anghywir.

Os ydych chi'n dal i gael problem gyda'ch iPhone, edrychwch ar fy erthygl wreiddiol o'r enw Pam Mae Fy iPhone yn Dal i Ailgychwyn? am daith gynhwysfawr o sut i ddatrys y broblem hon ar gyfer pob iPhone.

iPhone X: Ddim yn Ailgychwyn Unrhyw Fwy!

Nawr bod eich iPhone X wedi stopio ailgychwyn, gallwch fynd yn ôl i fwynhau'r cyfan sydd ganddo i'w gynnig. Pe bai'r erthygl hon wedi'ch helpu chi, rhannwch hi gyda'ch ffrindiau! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gadewch sylw i lawr isod a byddaf yn eich helpu cyn gynted â phosibl.

Diolch am ddarllen a phob hwyl,
David P.