Ap Negeseuon Gwag iPhone? Dyma pam a'r ateb!Aplicaci N De Mensajes De Iphone En Blanco

Fe wnaethoch chi agor yr app Negeseuon ar eich iPhone, ond y cyfan a welwch yw sgrin wen wag. Cawsoch hyd yn oed hysbysiad am iMessage newydd, ond nid yw'n ymddangos. Byddaf yn dangos i chi beth i'w wneud pan fydd yr app Negeseuon iPhone yn wag er mwyn i chi allu trwsio'r broblem !Caewch ac Ailagor yr Ap Negeseuon

Y peth cyntaf i'w wneud pan fydd yr app Negeseuon iPhone yn wag yw cau ac ailagor yr app. Gall y cais fod yn wag oherwydd mân wall meddalwedd, y gellir ei osod fel arfer trwy gau'r cais.Yn gyntaf, agorwch lansiwr yr ap. Ar iPhone 8 neu'n gynharach, cliciwch ddwywaith ar y botwm Cartref i actifadu'r lansiwr app. Ar iPhone X neu fwy newydd, llusgwch un bys i fyny o waelod y sgrin i ganol y sgrin ac oedi yno nes bod lansiwr yr ap yn agor.sgrin ipad yn ddu ond yn dal ymlaen

Swipe Negeseuon i fyny ac allan o ben y sgrin i'w gau ar eich iPhone.

Ailgychwyn Eich iPhone

Os nad yw cau'r app Negeseuon yn trwsio'r broblem, ceisiwch ailgychwyn eich iPhone. Efallai bod ap neu raglen arall wedi cloi eich meddalwedd iPhone, gan beri i'r app Negeseuon fynd yn wag.Yn gyntaf, diffoddwch eich iPhone trwy wasgu a dal y botwm pŵer (iPhone 8 neu'n gynharach) neu'r botwm cyfaint a'r botwm ochr (iPhone X neu fwy newydd) nes bod y llithrydd pŵer i ffwrdd yn ymddangos ar y sgrin. Llithro'r eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone.

iphone se yn sownd ar logo afal

Arhoswch tua 15 eiliad, yna pwyswch a dal y botwm pŵer (iPhone 8 neu'n gynharach) neu'r botwm ochr (iPhone X neu'n hwyrach) nes bod logo Apple yn ymddangos yng nghanol y sgrin.

Nawr, agorwch yr app Negeseuon a gwiriwch a yw'n dal yn wag. Os felly, ewch ymlaen i'r cam nesaf!

Trowch iMessage i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Efallai y bydd yr app Negeseuon ar eich iPhone yn wag oherwydd nam gyda iMessage, y system negeseuon arbennig y gellir ei defnyddio rhwng dyfeisiau Apple. Gallwn geisio trwsio mater bach gydag iMessage trwy ei ddiffodd ac ymlaen eto, fel y gwnaethom pan wnaethom ailgychwyn eich iPhone.

I droi iMessage i ffwrdd ac yn ôl ymlaen, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Negeseuon . Tapiwch y switsh i'r dde o iMessage i'w ddiffodd. Byddwch yn gwybod bod iMessage i ffwrdd pan fydd y switsh yn wyn ac wedi'i osod i'r chwith. Tap y switsh eto i droi iMessage yn ôl.

Diweddarwch eich iPhone

Gallai'r app Negeseuon iPhone fod yn wag oherwydd glitch meddalwedd a oedd wedi'i osod gyda diweddariad meddalwedd newydd. Efallai y gallwch ddatrys y broblem trwy ddiweddaru meddalwedd eich iPhone i'r fersiwn ddiweddaraf o iOS.

Agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad meddalwedd . Bydd yr iPhone yn gwirio am y diweddariadau meddalwedd sydd ar gael. Os oes diweddariad iOS ar gael, tapiwch Dadlwythwch a gosod . Ar ôl i'r diweddariad iOS newydd gael ei lawrlwytho, bydd eich iPhone yn gosod y diweddariad ac yn ailgychwyn.

Os aiff rhywbeth o'i le ar hyd y ffordd, edrychwch ar ein herthygl i ddarganfod beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn diweddaru .

Ailosod pob Gosodiad

Mae ailosod pob lleoliad yn ffordd ddibynadwy i gael gwared ar broblemau meddalwedd dwfn sy'n anodd eu holrhain a'u trwsio. Yn lle ceisio nodi ffynhonnell wraidd eich problem meddalwedd, byddwn yn ailosod pawb gosodiadau eich iPhone i ddiffygion ffatri.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ysgrifennu'ch cyfrineiriau Wi-Fi i lawr cyn ailosod pob lleoliad oherwydd bydd yn rhaid i chi eu hail-nodi yn nes ymlaen!

I ailosod pob gosodiad, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol> Ailosod> Ailosod Gosodiadau . Nesaf, nodwch eich cod post, eich cod pas Cyfyngiadau (os yw wedi'i ffurfweddu) a thapio Ailosod pob gosodiad pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar y sgrin.

diweddariad cludwr at Mehefin 2020

Sut i ailosod pob gosodiad ar eich iPhone

Ar ôl tapio Ailosod Pob Gosodiad, bydd eich iPhone yn perfformio'r ailosod ac yn ailgychwyn.

DFU Adfer Eich iPhone

Mae'r adferiad DFU yn ymdrech ffos olaf i ddatrys problemau meddalwedd problemus. Mae adfer DFU yn dileu ac yn ail-lwytho'r holl god ar eich iPhone, gan roi cychwyn cwbl newydd iddo. Edrychwch ar ein herthygl i ddysgu sut i roi eich iPhone yn y modd DFU a'i adfer !

Nid oes lle gwag mwyach

Rydych chi wedi trwsio'r mater gyda'r app Negeseuon a gallwch chi ddechrau tecstio'ch ffrindiau a'ch teulu eto. Gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel eu bod nhw'n dysgu beth i'w wneud pan fydd app Negeseuon iPhone yn wag. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone neu iMessage, gadewch sylw isod.