Ni fydd fy iPhone X yn Datgloi! Dyma The Real Fix.

My Iphone X Won T Unlock

Nid yw eich iPhone X yn datgloi ac nid ydych yn siŵr pam. Rydych chi wedi edrych arno i actifadu Face ID, rydych chi wedi ceisio newid ar y sgrin, ond does dim byd yn gweithio. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam na wnaeth eich iPhone X ddatgloi a dangos i chi sut i ddatrys y broblem !

Sut I Ddatgloi Eich iPhone X.

Mae dwy ffordd wahanol i ddatgloi eich iPhone X yn dibynnu a yw'ch wyneb yn cael ei gydnabod ai peidio. Os yw Face ID yn cydnabod eich wyneb , bydd eich iPhone X yn dweud swipe i fyny i agor ar waelod y sgrin. Os yw'ch iPhone X yn dweud “swipe up to open”, ewch i fyny o waelod yr arddangosfa i ddatgloi eich iPhone.

Os nad yw'ch wyneb yn cael ei gydnabod, bydd eich iPhone X yn dweud swipe i fyny i ddatgloi . Fe fyddwch chi'n gwybod bod eich iPhone X wedi'i gloi o hyd oherwydd byddwch chi'n gweld y symbol clo ger brig y sgrin.I ddatgloi eich iPhone X, dechreuwch trwy droi i fyny o waelod yr arddangosfa. Yna, fe'ch anogir i fynd i mewn i god pas eich iPhone i'w ddatgloi.

Os na chydnabuwyd eich wyneb gan eich iPhone X, efallai y bydd problem gydag Face ID. Edrychwch ar ein herthygl os ydych chi'n ei chael materion gan ddefnyddio Face ID !Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n newid o ddigon isel

Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam na wnaeth eich iPhone X ddatgloi yw oherwydd nad ydych chi'n troi i fyny o ddigon isel ar yr arddangosfa. Os ydych chi'n newid o amgylch canol yr arddangosfa, bydd y Ganolfan Hysbysu yn cael ei hagor.

canolfan hysbysu ar iphone x

Sicrhewch eich bod yn troi i fyny o'r bar llorweddol gwyn ar waelod iawn arddangosfa eich iPhone X!

Ailosod Caled iPhone X.

Mae’n bosibl bod arddangosfa eich iPhone X wedi dod yn anymatebol oherwydd mân broblem feddalwedd y gallai ailgychwyn ei gosod. Gan fod y sgrin yn anymatebol, bydd yn rhaid i chi ailosod eich iPhone yn galed yn hytrach na'i bweru fel arfer.

Ailosod eich iPhone X yn galed yn broses tri cham:

  1. Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny .
  2. Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr .
  3. Pwyswch a dal i lawr y botwm ochr . Rhyddhewch y botwm ochr pan fydd logo Apple yn ymddangos.

Os yw eich iPhone X. o hyd peidiwch â datgloi, neu os daw'r broblem yn ôl eto, mae'n debyg bod mater meddalwedd mwy arwyddocaol yn achosi'r broblem. Yn y cam nesaf, byddaf yn egluro sut y gallwch fynd i'r afael â'r mater meddalwedd dyfnach hwnnw ar eich iPhone.

Perfformio Adfer DFU Ar Eich iPhone X.

Mae adferiad DFU (Diweddariad Cadarnwedd Dyfais) yn dileu pob cod sy'n rheoli caledwedd a meddalwedd eich iPhone X ac yn ei ail-lwytho wedyn. Dyma'r math dyfnaf o adfer y gallwch chi ei berfformio ar iPhone!

Edrychwch ar ein herthygl am a llwybr cyflawn ar berfformio adferiad DFU ar eich iPhone X!

Opsiynau Atgyweirio

Os yw'ch iPhone X yn anymatebol pan fyddwch chi'n newid, efallai y bydd problem caledwedd gyda'i arddangos. Os yw eich iPhone X wedi'i gwmpasu gan AppleCare, trefnwch apwyntiad yn eich Apple Store lleol a dod ag ef i mewn.

Rydym hefyd yn argymell Pwls , cwmni atgyweirio iPhone trydydd parti a fydd yn cwrdd â chi ac yn atgyweirio eich iPhone yn y fan a'r lle!

iPhone X: Datgloi!

Mae eich iPhone X wedi'i ddatgloi a gallwch chi ddechrau ei ddefnyddio eto! Os na fydd eich iPhone X yn datgloi yn y dyfodol, byddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone X, gadewch nhw yn yr adran sylwadau isod!

Diolch am ddarllen,
David L.