Pam Mae Tân Gwyllt Yn Yr Ap Negeseuon Ar Fy iPhone?

Why Are There Fireworks Messages App My Iphone

Rydych chi'n agor neges ar eich iPhone ac mae tân gwyllt yn ffrwydro ar draws y sgrin. Arhoswch, beth? Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi pam mae tân gwyllt yn yr app Negeseuon ar eich iPhone a sut i anfon neges gyda Thân Gwyllt ar eich iPhone, iPad, neu iPod .

Pam Mae Tân Gwyllt Yn Yr Ap Negeseuon Ar Fy iPhone?

Mae diweddariad meddalwedd diweddaraf Apple yn cynnwys ailwampio mawr o'r app Negeseuon, ac un o'r ychwanegiadau mwyaf yw'r gallu i anfon iMessages ag effeithiau. Pan welwch Tân Gwyllt yn yr app Negeseuon, cawsoch neges a'i hanfonodd gyda'r effaith Tân Gwyllt.Sut Ydw i'n Anfon Tân Gwyllt Yn Yr Ap Negeseuon Ar Fy iPhone?

  1. Agorwch yr app Negeseuon ar eich iPhone a theipiwch eich neges.
  2. Pwyswch a dal y saeth anfon glas tan y Anfonwch gydag effeithiau dewislen yn ymddangos.
  3. Tap Sgrin dan Anfonwch gydag effaith ar ben y sgrin.
  4. Defnyddiwch eich bys i swipe o'r dde i'r chwith ar y sgrin nes bod yr effaith Tân Gwyllt yn ymddangos.
  5. Tap y saeth anfon glas ar ochr dde eich neges i anfon iMessage gyda Thân Gwyllt.

‘Cause Baby You’re A Firework

Nawr eich bod yn anfon Tân Gwyllt yn yr app Negeseuon ar eich iPhone, gallwch anfon pob neges â chlec! Diolch am ddarllen, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi adael sylw isod.