Beth Yw Ffitrwydd Apple +? Dyma’r Gwirionedd!

What Is Apple Fitness

Un o'r cyhoeddiadau mwyaf a wnaeth Apple yn eu Digwyddiad Afal Medi oedd eu gwasanaeth newydd, Apple Fitness +. Ar y cyd â’u gwasanaeth newydd Apple One, y modelau Apple Watch newydd, a’r modelau iPad newydd, mae yna ddigon yn dod gan Apple i gyffroi amdano yn ystod y misoedd nesaf. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dweud wrthych popeth sydd angen i chi ei wybod am Apple Fitness + !

Ffitrwydd Apple +, Esboniad

Mae Fitness + yn wasanaeth newydd sy'n seiliedig ar danysgrifiadau sydd ar gael ar gyfer yr Apple Watch. Cynlluniwyd y rhaglen hon i helpu defnyddwyr Apple trwy ddarparu a monitro gweithiau a ddyluniwyd gan yr hyfforddwyr gwych o bob cwr o'r byd.Bydd Apple Fitness + yn rhyddhau sesiynau gwaith newydd bob wythnos, wedi'u cynllunio'n benodol i helpu cefnogwyr technoleg ac athletwyr ar draws pob lefel o ffitrwydd corfforol. Bydd yn cynnwys sesiynau gwaith wedi'u teilwra ar gyfer pob math o ymarfer corff y gallwch chi ei ddychmygu.

Yn y Digwyddiad, cyhoeddodd Apple mai dim ond ychydig o'r categorïau ymarfer corff y gallwch chi eu mwynhau dan arweiniad Apple Fitness + fydd rhedeg, cerdded, rhwyfo, ioga a dawns.

Er iddo gael ei ddylunio fel estyniad ar gyfer yr Apple Watch, byddwch yn gallu defnyddio Fitness + gydag unrhyw gynnyrch Apple arall sydd gennych yn eich arsenal. P'un a ydych am weld gwrthdystiad ar sgrin eich Apple TV, neu a ydych ar y gweill gyda'ch gliniadur wrth law yn unig, gallwch gysoni'ch ymarfer corff â'ch holl dechnoleg bersonol i gael ysbrydoliaeth a diweddariadau amser real ar eich cynnydd.

sut i ddefnyddio waled afalFfitrwydd Apple + Ac Apple Music

Agwedd gyffrous arall ar Apple Fitness + yw pa mor hawdd y gallwch ei gysylltu â thanysgrifiad Apple Music. Mae llawer o'r hyfforddwyr sy'n cyfrannu gweithiau i Apple Fitness + hefyd yn curadu rhestri chwarae sydd wedi'u cynllunio'n benodol i baru gyda'r ymarfer.

Gallwch chi integreiddio unrhyw gerddoriaeth rydych chi'n ei mwynhau yn hawdd o ymarfer Ffitrwydd + yn uniongyrchol i'ch llyfrgell Apple Music. Bydd y broses hon hyd yn oed yn llyfnach ac yn fwy fforddiadwy os byddwch chi'n dewis pecyn gwasanaeth newydd Apple, Apple One!

Beth sydd ei angen arnaf i ddefnyddio Apple Fitness +?

Y peth cyntaf y bydd angen i chi gael mynediad at Apple Fitness + yw tanysgrifiad taledig. Pan gaiff ei ryddhau, bydd tanysgrifiad Apple + unigol yn costio $ 9.99 y mis neu $ 79.99 am flwyddyn lawn. Daw'r tanysgrifiadau hyn gyda mis o fynediad am ddim os ydych chi eisoes yn berchen ar Apple Watch, a gallwch chi rannu eich tanysgrifiad Ffitrwydd + gyda hyd at 5 o bobl eraill. Os prynwch y Apple Watch SE neu Gyfres 6 Apple Watch, byddwch chi'n cael 3 mis o Ffitrwydd + am ddim.

Bydd angen Apple Watch arnoch chi hefyd. Er y gallai hyn swnio fel cyfyngiad rhwystredig i'r hyn a allai fod yn rhaglen ymarfer corff wych ar ei ben ei hun, ni ellir anwybyddu'r buddion i integreiddio Apple Watch i Fitness +. Mae Apple Fitness + yn cael ei bweru gan ddeallusrwydd ar ddyfais yn yr Apple Watch. Trwy gydol eich ymarfer corff, bydd eich cylchoedd cynnydd, metrigau ac amseroedd ymarfer corff ar gael ar y sgrin o'ch Gwylfa ac unrhyw ddyfais arall rydych chi'n ei defnyddio.

Ni allaf ddod o hyd i'm hargraffydd

Ar wahân i danysgrifiad ac Apple Watch, mae gweddill yr offer rydych chi'n ei ddefnyddio i fyny i chi! Mae gan Apple Fitness + raglenni ar eich cyfer ni waeth pa offer ymarfer corff sydd ar gael ichi.

Ffitrwydd Apple + & GymKit

Rheswm arall rydych chi am i Apple Watch fynd gyda'ch tanysgrifiad Apple Fitness + yw GymKit. Mae GymKit yn rhaglen Apple a ddyluniwyd gyda gweithgynhyrchwyr offer ymarfer corff ychydig flynyddoedd yn ôl. Mae'n caniatáu i ddefnyddwyr baru gêr ymarfer penodol yn ddi-wifr i'w Apple Watch, fel y gallant gael gafael ar ddarlleniadau cywir am eu biometreg a'u cynnydd ymarfer corff.

Os ydych chi'n bwriadu defnyddio Apple Fitness + mewn campfa fasnachol, neu yn eich stiwdio ymarfer cartref, bydd GymKit yn eich helpu i gadw golwg well fyth ar eich rhaglen ymarfer corff!

Yn dod yn fuan: Apple Fitness +

Mae Apple yn bwriadu rhyddhau Ffitrwydd + i'r cyhoedd tua diwedd eleni. Os ydych chi'n chwilio am raglen ymarfer corff hynod bersonol a hygyrch, mae'n fwy na thebyg y byddwch chi'n dod o hyd i opsiwn perffaith o'r gwasanaeth hwn. Integreiddiwch eich corff i'ch ecosystem Apple mewn ffordd hollol newydd gydag Apple Fitness +!