Beth yw CRhA yn Google Ar Fy Ffôn? Y Canllaw iPhone & Android

What Is Amp Google My Phone

Rydych chi'n gwneud chwiliad Google ar eich ffôn clyfar ac yn sylwi ar y gair “AMP” wrth ymyl rhai canlyniadau chwilio. Rydych chi'n meddwl tybed i chi'ch hun, “ai rhyw fath o rybudd yw hwn? A ddylwn i fynd i'r wefan hon o hyd? ” Yn ffodus, does dim niwed wrth ymweld â gwefannau CRhA ar eich iPhone, Android, neu ffôn clyfar arall - mewn gwirionedd, maen nhw o gymorth mawr mewn gwirionedd.

Yn yr erthygl hon, byddaf yn rhoi trosolwg o dudalennau gwe CRhA a pham y dylech fod yn gyffrous yn eu cylch . Sylwch fod yr erthygl hon yn un fyd-eang, sy'n golygu bod yr un wybodaeth yn berthnasol i iPhones, Androids, a bron unrhyw ffôn clyfar arall y gallwch chi feddwl amdano.Pam Google Created AMP

Dyma fersiwn fer y stori: nid oedd Google wrth ei fodd ynglŷn â pha mor hir yr oedd yn ei gymryd i dudalennau gwe lwytho ar iPhones a ffonau smart Android. Achosir yr arafwch hwn gan fod gan wefannau symudol ddelweddau sy'n rhy fawr, sgriptiau sy'n rhedeg cyn i'r cynnwys gael ei lwytho (mae sgriptiau fel rhaglenni bach sy'n rhedeg y tu mewn i'ch porwr gwe), a chwymp o faterion eraill. Google greodd y Tudalennau Symudol Carlam prosiect, neu CRhA, i drwsio hyn.Beth yw CRhA yn Google Ar Fy Ffôn?

Mae AMP (Tudalennau Symudol Cyflym) yn iaith we newydd a grëwyd gan Google i wneud i wefannau lwytho'n gyflymach ar iPhones, Androids, a ffonau smart eraill. Wedi'i anelu'n wreiddiol at wefannau newyddion a blogiau, mae AMP yn fersiwn wedi'i dileu o HTML safonol a JavaScript sy'n optimeiddio gwefannau yn well trwy flaenoriaethu llwytho cynnwys a rhag-drefnu lluniau.pris cyfreithloni ceir

Enghraifft dda o optimeiddio AMP yw bod testun bob amser yn llwytho gyntaf, felly gallwch chi ddechrau darllen erthygl cyn i unrhyw hysbysebion pesky lwytho. Mae'r cynnwys yn teimlo fel ei fod yn llwytho ar unwaith wrth lwytho gwefan CRhA.

Chwith: Gwe symudol traddodiadol Dde: CRhAMae'r technolegau y tu ôl i CRhA ar gael i unrhyw ddatblygwr gwe am ddim, felly byddwn yn gweld mwy a mwy o dudalennau CRhA yn y dyfodol. Os ydych chi'n ddatblygwr sydd eisiau dysgu mwy am y platfform, edrychwch ar AMP's gwefan .

Sut Ydw i'n Gwybod Os ydw i ar Safle CRhA?

Fel y dywedwyd yn gynharach, byddwch yn sylwi ar eicon bach Logowrth ymyl gwefannau sydd wedi'u galluogi gan AMP ar Google. Ac eithrio'r hyn,
fodd bynnag, nid yw'n bosibl gweld a ydych chi ar wefan CRhA heb edrych i mewn i'w god. Efallai bod llawer o'ch hoff wefannau eisoes yn defnyddio CRhA. Er enghraifft, mae Pinterest, TripAdvisor, a The Wall Street Journal yn defnyddio'r platfform.

Chwith: Gwe symudol traddodiadol Dde: AMP

O, a syndod cyflym: Os ydych chi'n darllen hwn ar ffôn iPhone neu Android, mae'n debyg eich bod chi'n syllu ar wefan CRhA ar hyn o bryd!

Cael AMPed ar gyfer CRhA!

A dyna'r cyfan sydd i AMP - gobeithio eich bod chi mor gyffrous am y platfform ag ydw i. Yn y dyfodol, credaf y bydd gweithredu CRhA yn dod yn norm wrth greu gwefannau symudol oherwydd ei ymatebolrwydd a pha mor hawdd yw ei weithredu. Beth yw eich barn chi am CRhA? Yn gadael i ni wybod yn yr adran sylwadau isod.