Arwyddocâd 3am Yn Y BeiblSignificance 3am Bible

Arwyddocâd 3am Yn Y Beibl

Arwyddocâd 3am Yn Y Beibl

Pan fydd y cloc yn taro3:00 am, dywedir mai dyma'r amser y gellir profi ffenomenau paranormal. Dywed llawer o bobl eu bod ar yr adeg honno’n deffro heb reswm ac yma rydym yn mynd i ddweud wrthych y dirgelion sydd wedi’u cuddio y tu ôl i’r ‘adnabyddus’devil’s hour ’ Gelwir 3:00 am yn gyffredin fel y ‘Dead Time’ neu ‘The Devil’s Hour’, oherwydd, yn ôl arbenigwyr, dyma’r foment pan fydd gweithgaredd paranormal yn mynd i mewn i’w anterth. Cyhoeddwyd bod cythreuliaid ac ysbrydion yn fwy egnïol gan ildio i bob math o ffenomenau paranormal. Yn ôl theori Gristnogol, mae hyn oherwydd bod Iesu Grist wedi marw am 3:00 pm, 3:00 am y tro arall, mewn her amlwg gan y cythreuliaid i ddelwedd Crist yn gwawdio’r Drindod Sanctaidd.

TARDDIADOFDEADAMSER

Hefyd, mae rhai arbenigwyr yn tynnu sylw at y ffaith bod gan 3:33 am symbolaeth satanaidd, gan ei fod yn hanner 666, nifer y bwystfil. Credir hefyd fod byd y byw a byd y meirw mewn cysylltiad, gan ganiatáu i gythreuliaid ac ysbrydion gyfathrebu â phobl sy'n croesi'n haws nag ar adegau eraill o'r dydd.

Cynnwys