A ddylwn i gael yr AirPods Max? Popeth y mae angen i chi ei wybod.Should I Get Airpods Max

Gwnaeth Apple benawdau ddydd Mawrth trwy gyhoeddi pâr newydd o glustffonau: yr AirPods Max. Mae’r rhyngrwyd yn fwrlwm o ddyluniad a thag pris uchel cynnyrch diweddaraf Apple. Yn yr erthygl hon, byddwn ni eich helpu i benderfynu a ddylech chi gael yr AirPods Max .

Nodweddion Max AirPods

Mae AirPods Max yn dod â sawl nodwedd anhygoel. Er enghraifft, gallwch chi neidio'n hawdd rhwng gwrando ar eich cyfrifiadur iPhone, iPad neu Mac diolch i newid yn awtomatig . Gyda Rhannu Sain , gallwch gysylltu parau lluosog o AirPods neu AirPods Max ag un ddyfais.

Mae AirPods Max hefyd yn personoli'r profiad gwrando gan ddefnyddio EQ Addasol . Mae EQ addasol yn addasu lefelau amledd pen isel a chanol-ystod y clustffonau yn benodol yn seiliedig ar y signal sain a anfonir at y gwrandäwr. Ynghyd â'u system canslo sŵn pedwar meicroffon, mae AirPods Max yn darparu profiad gwrando pur.enwau cŵn merch gydag ystyr

Mae AirPods Max yn rhyngweithio â'u hamgylchedd mewn ffyrdd eraill hefyd. Modd Tryloywder yn caniatáu ichi glywed eich amgylchedd yn glir, hyd yn oed wrth ffrydio sain. Gan ddefnyddio cyflymromedr a gyrosgop adeiledig, mae'r AirPods Max Sain Gofodol nodwedd yn addasu ble a sut y maent yn trosglwyddo sain yn seiliedig ar eu cynnig wrth ei ddefnyddio. Gwelsom fod y nodwedd hon yn gwella gwylio fideo yn arbennig.

Yn olaf, mae AirPods Max yn gweithio'n ddi-dor gyda Siri. Mae'r nodweddion hyn yn cynnwys galw, negeseuon, chwarae cerddoriaeth, a rheoli apiau llywio yn hollol ddi-dwylo!

Rheolaethau Cyffwrdd

Mae gan y AirPods Max ddau fotwm: botwm canslo sŵn a choron ddigidol. Mae'r goron ddigidol yn caniatáu ichi addasu'r gyfrol, chwarae ac oedi caneuon, sgipio rhwng traciau, ac actifadu Siri.botymau airpods max

Beth sydd i fyny gyda'r achos?

Mae gan yr AirPods Max diddorol achos, ond nid ydym yn siŵr faint o ddiogelwch y bydd yn ei ddarparu. Mae'r band pen, rydych chi'n ei ddefnyddio i gario'r clustffonau hyn tra maen nhw yn yr achos, yn hollol agored. Yn ogystal, mae rhan waelod yr achos yn gadael y cwpanau clust a'r porthladd Mellt yn rhannol agored hefyd.

Gan nad yw'r clustffonau'n cwympo nac yn plygu, byddant yn cymryd llawer o le pan fyddwch chi'n teithio hefyd. Mae'n ymddangos y byddai'n hawdd i'r dognau agored o'r clustffonau hyn gael eu difrodi os cânt eu rhoi mewn sach gefn neu gês dillad.

Nid yw jack clustffon iphone 6 yn gweithio

Leinin Arian Achos Clyfar

Er nad ydym yn gefnogwyr enfawr o'r dyluniad tebyg i bresych, mae'n cynnig rhywfaint o ymarferoldeb da. Mae eich AirPods Max yn mynd i mewn i gyflwr pŵer isel iawn pan gânt eu rhoi yn yr Achos Clyfar, sy'n eu helpu i gadw eu bywyd batri cyfredol.

cyfrinair anghywir iphone ar gyfer wifi

Hyd yn oed os nad ydych chi'n defnyddio'ch AirPods Max, gall eu gadael allan yn unrhyw le gostio rhywfaint o fywyd batri difrifol i chi os nad ydych chi'n ofalus. Yr unig ffordd i osgoi'r draen batri hwn yw gosod eich AirPods Max yn eu hachos nhw.

Pan fyddant wedi'u sicrhau yn eu hachos nhw, mae AirPods Max yn mynd i mewn i fodd pŵer isel sy'n cynyddu eu bywyd batri yn sylweddol. Er gwaethaf ei ddyluniad simsan a diffygiol, ni fydd defnyddwyr eisiau mynd â'u AirPods Max i unrhyw le heb eu hachos. Yn enwedig gan nad yw'r clustffonau hyn hyd yn oed yn dod gyda gwefrydd wedi'i gynnwys!

Gwrando Gyda AirPods Max

Er gwaethaf eu tag pris uchel a'u hachos anymarferol, mae AirPods Max yn brofiad gwrando pleserus. Mae ansawdd eu sain wedi'i optimeiddio ar gyfer amrywiaeth enfawr o wrandawyr a'r cyfryngau.

Mae'r clustffonau hyn wedi'u hadeiladu'n dda. Mae eu band pen yn teimlo'n gadarn ac yn gyffyrddus, ond nid yw ei bwysau yn llethol. Mae'r cwpanau clust symudadwy hefyd yn teimlo'n eithaf braf ar y glust, a gallwch brynu rhai newydd os ydyn nhw'n golchi allan. Mae dyluniad cwpan y glust rhwyll yn gweithredu fel hybrid dibynadwy rhwng ansawdd sain mwy clustffonau clust agored a phrofiad mwy cyfartal clustffonau clust caeedig. .

Mae dyluniad canslo sŵn AirPods Max yn gywrain, ond nid yn eithriadol. Mewn gwirionedd, credwn y gallech ddod o hyd i ganslo sŵn uwch mewn clustffonau sy'n costio cannoedd o ddoleri yn llai.

Ni fyddem yn argymell AirPods Max i unrhyw weithwyr clywedol proffesiynol, ond rydym yn gweld y budd y gallent ei gynnig i wrandawyr achlysurol.

Pam Ydyn ni'n Dal i Ddefnyddio Cysylltwyr Mellt?

Nodwedd siomedig arall o'r AirPods Max yw ei gysylltydd Mellt. Mae llawer yn rhagweld y bydd Mellt yn cael ei ddisodli gan USB-C yn y dyfodol agos. Felly pam mae Apple yn parhau i adeiladu cynhyrchion diwedd uchel newydd gyda chysylltwyr Mellt os bydd y dechnoleg wedi darfod yn fuan?

Mae cynnwys porthladd Mellt o gwbl hefyd yn gwneud y clustffonau hyn yn fregus yn ddiangen. Os yw hyd yn oed un diferyn o ddŵr yn mynd i mewn i'r porthladd hwn, gallai ddinistrio AirPods Max yn llwyr.

beth mae hdr yn ei wneud ar iphone

Felly, Ddylwn i Brynu The AirPods Max?

Rydyn ni'n cael amser caled yn cyfiawnhau'r tag pris $ 550 ar gyfer y clustffonau hyn. Am rywbeth mor ddrud, hoffem iddynt gael llai o ddiffygion ysgubol. Mae'n rhaid i chi hefyd talu $ 35 ychwanegol am y cebl sain mae hynny'n caniatáu ichi gysylltu'ch AirPods Max â jack clustffon.

Ydych chi'n mynd i gael yr AirPods Max? Gadewch inni wybod yn yr adran sylwadau isod.