Diweddariadau Awtomatig iPhone Ddim yn Gweithio? Dyma The Real Fix!Iphone Automatic Updates Not Working

Rydych chi am i'ch iPhone ddiweddaru ei hun yn awtomatig, ond nid yw rhywbeth yn gweithio. Cyflwynodd iOS 12 nodwedd “Diweddariadau Awtomatig” newydd sy'n caniatáu i'ch iPhone lawrlwytho a gosod y diweddariadau diweddaraf ar ei ben ei hun. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam nad yw diweddariadau awtomatig iPhone yn gweithio a dangoswch i chi sut i ddatrys y broblem er daioni !Gwnewch Ddiweddariadau Cadarn Awtomatig

Mae'n rhaid i chi droi Diweddariadau Awtomatig â llaw cyn y bydd eich iPhone yn lawrlwytho a gosod fersiynau newydd o iOS yn awtomatig. Yn gyntaf, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd -> Diweddariadau Awtomatig . Yna, tapiwch y switsh wrth ymyl Diweddariadau Awtomatig . Fe fyddwch chi'n gwybod bod Diweddariadau Awtomatig ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd.faint mae glanhau deintyddol yn ei gostio

Mae Diweddariadau Awtomatig yn un o lawer nodweddion iOS 12 newydd , felly gwnewch yn siŵr bod eich iPhone yn gyfredol!Plygiwch Eich iPhone I Mewn i Wefrydd

Ni fydd eich iPhone yn lawrlwytho diweddariadau iOS yn awtomatig pan nad yw'n codi tâl. Sicrhewch fod eich iPhone yn gwefru gan ddefnyddio cebl Mellt neu bad gwefru di-wifr (iPhone 8 neu fodelau mwy newydd). Edrychwch ar ein herthygl arall os yw eich Nid yw iPhone yn codi tâl !

Cysylltu'ch iPhone â Wi-Fi

Rhaid i'ch iPhone gael ei gysylltu â Wi-Fi cyn y bydd yn lawrlwytho diweddariadau iOS newydd yn awtomatig. I gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau -> Wi-Fi . Sicrhewch fod marc gwirio wrth ymyl enw eich rhwydwaith Wi-Fi ar frig y sgrin.

gwnewch yn siŵr ei fod wediOs na ddewiswyd rhwydwaith Wi-Fi, neu os ydych chi am gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi gwahanol, tapiwch arno yn y rhestr isod Dewiswch Rwydwaith .

Edrychwch ar ein herthygl arall os ydych chi'n ei chael trafferth cysylltu eich iPhone â Wi-Fi .

Gall Gweinyddion Afal Fod Yn Rhy Brysur

Er ei fod yn anghyffredin, mae'n bosibl nad yw diweddariadau awtomatig iPhone yn gweithio oherwydd bod gweinyddwyr Apple yn profi llawer o draffig. Weithiau gall gweinyddwyr Apple arafu neu chwalu’n llwyr pan fydd gormod o ddefnyddwyr iPhone yn ceisio lawrlwytho diweddariad ar yr un pryd.

Edrychwch ar Tudalen Statws System Apple a sicrhau bod popeth yn gweithio'n iawn. Os gwelwch fod llawer o systemau Apple yn cael trafferth ar hyn o bryd, efallai y bydd yn rhaid i chi aros ychydig yn hirach cyn y gallwch chi ddiweddaru'ch iPhone.

Diweddariadau Ar Awtomatig!

Rydych chi wedi trwsio'r broblem a nawr rydych chi'n iPhone yn lawrlwytho'r diweddariad iOS diweddaraf ar ei ben ei hun. Nawr byddwch chi'n gwybod yn union beth i'w wneud y tro nesaf nad yw diweddariadau awtomatig iPhone yn gweithio! Gadewch unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych am eich iPhone i lawr isod yn yr adran sylwadau.

affeithiwr gwefrydd iphone heb ei gefnogi