Ddim yn gallu Gosod Apps Ar iPhone X? Cliciwch ddwywaith i Osod? Yr Atgyweiriad!Can T Install Apps Iphone X

Ni allwch osod apiau ar eich iPhone X ac nid ydych yn gwybod pam. Mae'n dweud “Clic Dwbl i Osod” ar y sgrin, ond nid ydych chi'n gwybod ble i dapio! Yn yr erthygl hon, byddaf dangos i chi sut i osod apiau ar eich iPhone X a beth i'w wneud pan na fydd apiau'n cael eu lawrlwytho !Meddai fy iPhone X “Cliciwch ddwywaith i'w osod”

Os ydych chi'n gweld “Clic Dwbl i Osod” ar eich iPhone X, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw clicio ddwywaith ar y botwm Ochr. Bydd hyn yn actifadu Face ID, a ddefnyddir i gadarnhau gosod yr app.pam na wont fy ffôn gadewch imi ddileu lluniau

Cyflwynwyd y ddeialog App Store newydd hon gyda rhyddhau iOS 11.1.1. Mae llawer o ddefnyddwyr iPhone X wedi ei chael yn ddryslyd oherwydd nid yw'r neges yn dweud yn benodol ble i glicio.Ailgychwyn Eich iPhone X.

Os na welsoch yr hysbysiad “Clic Dwbl i Osod”, yna efallai y bydd mater meddalwedd yn atal eich Ffôn X rhag lawrlwytho apiau. Ceisiwch ailgychwyn eich iPhone X, a fydd yn caniatáu i'w holl raglenni cefndir gau i lawr yn normal.

I ddiffodd eich iPhone X, pwyswch a dal y botwm cyfaint a'r botwm Ochr ar yr un pryd nes i chi weld llithro i bweru i ffwrdd ymddangos ar yr arddangosfa. Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone.

Arhoswch tua 15-30 eiliad, yna trowch eich iPhone X yn ôl ymlaen trwy wasgu a dal y botwm Ochr nes i chi weld logo Apple yn ymddangos yng nghanol arddangosfa eich iPhone.Caewch ac Ailagor yr App Store

Mae siawns na allwch chi osod apiau ar eich iPhone X oherwydd llithro meddalwedd yn yr App Store. Trwy gau ac ailagor yr App Store, byddwch chi'n rhoi ail gyfle iddo agor yn iawn y tro nesaf y byddwch chi'n ei agor.

sut mae cael fy ffôn i ganu

Agorwch y switcher app ar eich iPhone X trwy droi i fyny o dan y gwaelod i ganol yr arddangosfa. Daliwch eich bys yng nghanol yr arddangosfa nes i chi weld bwydlen yr apiau sydd ar agor ar eich iPhone ar hyn o bryd.

I gau allan o'r App Store, trowch ef i fyny ac oddi ar y sgrin. Fe wyddoch fod yr App Store ar gau pan nad yw bellach yn ymddangos yn y switcher app.

Diffodd Modd Awyren

Os yw'ch iPhone X yn y modd awyren, ni fyddwch yn gallu gosod apiau oherwydd ni fydd eich iPhone wedi'i gysylltu â'i rwydwaith cellog neu Wi-Fi. I ddiffodd Modd Awyren, agorwch yr app Gosodiadau a diffoddwch y switsh wrth ymyl Modd Awyren. Fe wyddoch fod y switsh i ffwrdd pan fydd yn wyn ac wedi'i leoli i'r chwith.

At hynny, dim ond i lawrlwytho apiau sy'n llai na 150 MB y gallwch ddefnyddio Data Cellog. Gallwch weld pa mor fawr yw app trwy dapio arno yn yr App Store a sgrolio i lawr i'r Gwybodaeth bwydlen.

Gwiriwch Gyfyngiadau Ar Eich iPhone X.

Os sefydlir Cyfyngiadau ar eich iPhone X, efallai eich bod wedi diffodd y gallu i osod apiau ar eich iPhone ar ddamwain. Agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Cyfyngiadau i gael mynediad i'r Cyfyngiadau ar eich iPhone.

Nesaf, sgroliwch i lawr a gwnewch yn siŵr bod y switsh nesaf at Gosod Apiau yn cael ei droi ymlaen. Fe fyddwch chi'n gwybod bod y switsh ymlaen pan mae'n wyrdd.

Ailosod Pob Gosodiad

Os na allwch osod apiau ar eich iPhone X o hyd, efallai y bydd mater meddalwedd dyfnach yn achosi'r broblem. Weithiau, gallwn ddileu materion meddalwedd cudd trwy ailosod yr holl leoliadau ar eich iPhone X a'u hadfer i ddiffygion ffatri.

Nodyn: Cyn i chi ailosod pob gosodiad, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ysgrifennu'ch cyfrineiriau Wi-Fi i lawr. Bydd yn rhaid i chi ailgysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi ar ôl i'r ailosod gael ei gwblhau .

Ewch i'r app Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Pob Gosodiad . Rhowch god pas eich iPhone, yna tapiwch Ailosod Pob Gosodiad ar ôl i'r rhybudd cadarnhau ymddangos ar y sgrin. Bydd eich iPhone X yn ailgychwyn ar ôl i'w osodiadau gael eu hailosod.

sut i ailgychwyn iphone 6 heb botwm cartref

Apiau, Apiau, Apiau

Rydych chi wedi trwsio'r broblem gyda'ch iPhone X a gallwch chi ddechrau gosod apiau newydd! Gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddangos i'ch ffrindiau beth mae “Clic Dwbl i'w Osod” yn ei olygu a'u helpu pan na allant osod apiau ar eu iPhone X. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, croeso i chi adael isod yn yr adran sylwadau.

Diolch am ddarllen,
David L.