Sut Ydw i'n Ychwanegu Emojis yn Awtomatig yn Negeseuon iPhone? Mae'n Hawdd!How Do I Automatically Add Emojis Iphone Messages

Mae'n debyg eich bod chi'n gwybod beth yw emojis, ond rhag ofn na wnewch chi: Emojis yw'r wynebau bach hapus hynny, calonnau, sêr, bwyd, diodydd, anifeiliaid ac eiconau eraill y gallwch eu defnyddio yn lle geiriau ar eich iPhone. Y newydd sbon Amnewid Emoji mae nodwedd ar gyfer iMessage yn gadael ichi ychwanegu emojis yn haws ac yn gyflymach nag erioed o'r blaen, ac yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i ychwanegu emojis yn awtomatig i'ch negeseuon testun ar eich iPhone a sut i ddefnyddio amnewid emoji yn iOS 10 .

Cyn i ni Ddechrau, Gwnewch yn siŵr bod Emojis Cadarn yn cael eu Troi ymlaen

Os nad ydych wedi eu sefydlu Emojis ar eich iPhone, byddwch chi am ychwanegu Allweddell Emoji i'ch iPhone cyn i chi symud ymlaen.

Sut Ydw i'n Sefydlu Emojis Ar Fy iPhone?

  1. Mynd i Gosodiadau
  2. Tap cyffredinol
  3. Tap Allweddell
  4. Tap Allweddellau
  5. Tap Ychwanegwch Allweddell Newydd ...
  6. Tap EmojiNawr bydd gennych chi'r Allweddell Emoji ar gael ar eich dyfais i'w ddefnyddio ynddo iMessage, Nodiadau, Facebook, a llawer mwy! I gyrchu'r Allweddell Emoji, byddwch chi'n tapio'r dewisydd bysellfwrdd , y symbol byd bach hwnnw, wedi'i leoli yng ngwaelod chwith eich bysellfwrdd. Fe welwch yr holl emojis sydd ar gael ar eich iPhone ac i fynd yn ôl at y bysellfwrdd rheolaidd, tapiwch y ABC yng ngwaelod chwith y bysellfwrdd emoji.

Sut Ydw i'n Amnewid Testun Yn Awtomatig gydag Emojis Ar Fy iPhone?

  1. Teipiwch destun eich neges yn yr app Negeseuon.
  2. Tap y Eicon glôb neu y Eicon wyneb gwenog ar ochr chwith y bar gofod i agor bysellfwrdd Emoji.
  3. Bydd y geiriau y gellir eu disodli yn tynnu sylw mewn oren.
  4. Tap ar bob gair a amlygwyd i roi emoji yn ei le.

Amnewid Emoji ar Waith: Sut i Ddefnyddio'r Nodwedd iOS 10 Newydd

Ar ôl i chi deipio testun yn iMessage, gallwch wirio i weld a oes unrhyw emojis i ddisodli geiriau yn eich testun. I wneud hyn, byddwch chi'n mynd i mewn i'r Allweddell Emoji, a iMessage yn troi pob un o'r geiriau sydd ag emojis posib yn Oren Lliw.Yna gallwch chi tapio ar bob gair a bydd yn dangos i chi'r opsiynau ar gyfer yr hyn y gall emojis ddisodli'r gair hwnnw! Mae mor hawdd a chyflym i'w ddefnyddio a bydd yn gadael ichi ychwanegu emojis yn gyflym i bob neges. Os oes gair â sawl dewis emoji, bydd yn popio ychydig swigen gyda'r emojis posib a gallwch ddewis yr un gorau ar gyfer eich llanastr.

Os mai dim ond un dewis emoji sydd ar gael, bydd yn ei ddisodli ar unwaith gyda'r emoji hwnnw pan fyddwch chi'n tapio ar y gair. Os teipiwch y gair i mewn calonnau dim ond un dewis y mae'n ei roi i chi, os teipiwch y gair i mewn galon, fodd bynnag, mae'n rhoi sawl dewis i chi, felly mae atalnodi a gramadeg yn effeithio ar ba emojis iMessage fydd yn ei gynnig i chi!

Ar ôl i chi orffen defnyddio emoji amnewid, bydd emojis yn eu lle yn awr yn yr holl eiriau y gwnaethoch chi eu tapio a'u disodli, felly mae'ch neges nawr yn barod i'w hanfon, gan gynnwys emojis hwyliog! Gallwch chi fod yn eithaf creadigol gyda defnyddio emojis i ddisodli geiriau a gwneud brawddegau cyfan os ydych chi'n defnyddio ychydig o greadigrwydd.

Mewnosod Emojis yn Gyflym gan Ddefnyddio Testun Rhagfynegol

Gallwch hefyd ddefnyddio nawr Rhagfynegol testun i fewnosod emojis heb newid allweddellau. Mae hyn yn golygu y gallwch fewnosod emojis gan eich bod yn tecstio ac nid oes rhaid i chi adael y ABC bysellfwrdd. Sicrhewch fod y blwch testun rhagfynegol ymlaen. Daliwch i lawr y dewisydd bysellfwrdd (y symbol byd bach hwnnw eto), gwnewch yn siŵr bod y botwm ar gyfer Rhagfynegol wedi'i toglo arno (gwyrdd)

Pan fyddwch chi'n teipio gair y gellir ei ddisodli gan emoji, bydd yn ymddangos mewn awgrymiadau felly does dim rhaid i chi newid y bysellfwrdd. Gan eich bod yn teipio gair, Rhagfynegol bydd testun yn dangos emoji posib i chi ei ddefnyddio yn lle, fel am arian, fe ddangosodd emoji bag arian i mi. Mae mewnosod emojis fel hyn yn caniatáu ichi anfon neges destun at eiriau ac emojis yn hawdd, ond mae'n gyfyngedig gan mai dim ond un dewis emoji posib y gallwch ei weld yn lle pob un ohonynt.

Ap Negeseuon iPhone: Newydd a Gwell Yn iOS 10

Gyda'r nodwedd amnewid emoji newydd a rhai nodweddion newydd eraill rydyn ni'n eu cynnwys mewn erthyglau eraill, mae gan yr app Negeseuon iPhone rai triciau newydd hwyliog i fyny ei lawes. Fe wnes i brofi beta 10 ar iOS 10 a chymerodd ychydig o amser i ddod o hyd i'r holl nodweddion newydd sbon sydd bellach ar gael yn iMessage. mae iOS 10 bellach ar gael i'r cyhoedd, felly ewch ymlaen i ddarganfod beth CHI nawr yn gallu gwneud gyda Negeseuon ar eich iPhone.