Pam mae fy batri Android yn draenio mor gyflym? Triciau i wella bywyd batri eich ffôn / TabledPor Qu Mi Bater De Android Se Agota Tan R Pido

Mae ffonau Android yn beiriannau pwerus, ond weithiau nid ydyn nhw'n gweithio fel rydyn ni'n ei ddisgwyl. Yn sicr, nid ydym yn disgwyl i ffôn drud redeg allan o fatri yng nghanol y dydd, sy'n dod â ni at y cwestiwn olaf: 'pam mae fy batri Android yn draenio mor gyflym?' Nesaf, egluraf ichi popeth y mae angen i chi ei wybod i wneud i'ch batri Android bara cyhyd ag y bo modd.Nid yw ffonau Android mor optimaidd ag iPhones

Fel defnyddiwr Android, mae'n rhaid i mi gyfaddef ffaith syml: yn syml, nid yw ffonau Android mor optimaidd ag Apple iPhones. Mae hyn yn golygu y gall y defnydd o fatris fod yn anghyson iawn o un cais i'r llall. Mae Apple yn trwsio hyn trwy fod yn beiriannydd ar gyfer y feddalwedd a'r caledwedd ar eu ffonau, fel y gallant sicrhau bod yr holl apiau mor effeithlon â phosibl.Gyda Android, nid yw pethau mor syml. Mae yna lawer o wahanol wneuthurwyr fel Samsung, LG, Motorola, Google, a mwy. Mae gan bob un ohonynt eu fersiynau eu hunain o feddalwedd Android, ac mae'r apiau wedi'u cynllunio i weithio ar yr holl wahanol ddyfeisiau hyn gyda manylebau gwahanol.

A yw hyn yn gwneud ffonau Android yn waeth nag iPhones? Ddim o reidrwydd. Mae'r hyblygrwydd hwnnw'n gryfder mawr yn Android, ac yn gyffredinol mae gan ffonau Android well specs nag iPhones i wneud iawn am anfanteision llai o optimeiddio.dim gwasanaeth celloedd ar iphone

Mae rhai apiau yn draenio'ch batri yn fwy nag eraill

Mae hyblygrwydd cymwysiadau Android yn golygu y gall Android fod yn ddefnyddiol ar lawer o bethau ond heb fod yn rhagorol ar un peth. Mae'r apiau Android gorau ar gyfer bywyd batri yn tueddu i fod y rhai a grëwyd gan ddatblygwyr y ffôn. Er enghraifft, bydd app Samsung yn cael ei optimeiddio llawer mwy ar ffôn Samsung nag ar Google Pixel.

Yn ogystal â materion optimeiddio, mae rhai apiau'n tueddu i ddraenio mwy o fatri nag eraill. Mae YouTube, Facebook, a gemau symudol yn dramgwyddwyr cyffredin. Meddyliwch am yr hyn maen nhw'n ei wneud: mae YouTube yn goleuo'ch sgrin ac yn cadw'r sgrin ymlaen am gyfnodau hir, mae Facebook yn gwirio am ddiweddariadau yn y cefndir, ac mae gemau symudol yn gofyn am fwy o bŵer prosesu i arddangos graffeg 3D.Ystyried ei ddefnydd yw'r cam cyntaf wrth ddarganfod strategaethau i wneud i'ch ffôn Android bara'n hirach. Gall defnyddio'r apiau hyn ychydig yn llai fod yn domen a fydd yn arbed pŵer batri i chi.

Ydy'ch ffôn yn hen? Gallai'r batri fod yn camweithio

Hyd yn hyn mae ffonau clyfar yn defnyddio batris lithiwm-ion. Dros amser, mae'r batris hyn yn dirywio diolch i groniadau annifyr o strwythurau o'r enw dendrites yn y batri, ac mae'r deunyddiau hefyd yn gwisgo allan.

Os ydych chi'n defnyddio ffôn sydd sawl blwyddyn oed, efallai ei bod hi'n bryd prynu batri newydd. Fodd bynnag, gallai fod yn werth chweil pe bai'n well gennych gael ffôn newydd. Mae gan ffonau mwy newydd allu batri llawer uwch na ffonau ychydig flynyddoedd yn ôl, fel y gwelwch yn y tabl isod.

Data o gsmarena.com
FfônBlwyddyn ryddhauCapasiti batri
Samsung Galaxy S7 Edge20163600 mAh
Samsung Galaxy S8 + 20173500 mAh
Google Pixel 220172700 mAh
Samsung Galaxy S10 + 20194100 mAh
Samsung Galaxy S20 20204000 mAh
LG V60 ThinQ 2020 5000 mAh

Caewch gymwysiadau pan nad ydych yn eu defnyddio

Cwpwl o sgrinluniau yn dangos sut y gallwch chi gau eich holl apiau ar unwaith yng ngolwg y dasg.

Mae'r rhan fwyaf o'r strategaethau gorau ar gyfer ymestyn oes batri eich ffôn Android yn ddim ond arferion defnyddio da, a'r arfer pwysicaf oll yw cau apiau pan nad ydych chi'n eu defnyddio. Mae rhai pobl yn dadlau nad yw hwn yn syniad da, ond mae hynny'n anghywir yn syml. Mae cau'ch holl apiau pan nad ydych chi'n eu defnyddio yn atal apiau rhag defnyddio pŵer trwy redeg yn y cefndir.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw tapio'r botwm tasg ar waelod y sgrin, fel arfer y gwaelod ar y dde (ar ffonau Samsung mae ar y chwith). Yna tap Caewch y cyfan. Gallwch binio apiau nad ydych chi am eu cau trwy dapio eu heiconau yn y rhestr a thapio clo.

Modd arbed pŵer Android

Mae hyn yn amrywio o frand i frand, ond mae gan y mwyafrif o ffonau Android fodd arbed pŵer batri y gallwch chi fanteisio arno i arbed pŵer. Mae hyn yn gwneud rhai pethau fel,

  • Yn cyfyngu ar gyflymder uchaf prosesydd y ffôn.
  • Yn lleihau disgleirdeb mwyaf y sgrin.
  • Yn lleihau terfyn amser y sgrin.
  • Cyfyngu'r defnydd cefndirol o apiau.

Gall rhai ffonau, fel ffonau Samsung Galaxy, fynd i'r modd arbed pŵer ultra sy'n troi eich ffôn clyfar yn… ffôn rheolaidd. Mae gan eich sgrin gartref bapur wal du ac mae nifer y cymwysiadau y gallwch eu defnyddio yn gyfyngedig. Mewn rhai achosion, gall y modd hwn ganiatáu i'ch ffôn bara am ddyddiau neu hyd yn oed wythnos ar un tâl, ond mae'n aberthu'r holl nodweddion ffôn clyfar gwych hynny i wneud hynny.

ni fydd apiau'n diweddaru ar iphone

Modd tywyll! Optimeiddio ar gyfer OLED

Mae modd arbed pŵer ultra Samsung yn troi'r sgrin gartref yn ddu, ond pam? Heddiw, mae'r rhan fwyaf o ffonau smart yn defnyddio technoleg arddangos OLED neu AMOLED. Y cysyniad sylfaenol yw bod picseli unigol ar eich sgrin sy'n hollol ddu yn cael eu diffodd ac yn defnyddio dim pŵer, felly mae cefndiroedd du yn defnyddio llai o bwer na rhai gwyn.

Mae modd tywyll yn nodwedd o lawer o apiau a fersiynau Android mwy newydd sy'n ceisio gwneud bywyd yn haws ar eich llygaid ac, yn bwysicach fyth, i fod yn nodwedd arbed pŵer. Mae sgrin eich ffôn yn defnyddio mwy o fatri nag unrhyw ran arall o'r ddyfais, felly mae'n hanfodol lleihau'r pŵer a ddefnyddir gan y sgrin.

Newid i gefndir tywyll a throi ymlaen modd tywyll yn eich gosodiadau app! Rwy'n gwarantu y byddwch chi'n gweld canlyniadau cadarnhaol ar gyfer eich batri. Yn anffodus, nid yw'r tric hwn yn gweithio ar gyfer ffonau sgrin LCD hŷn.

sut mae trwsio fy imessage

Yn lleihau disgleirio

Mae'n syndod gweld sgrin ddisglair, liwgar, ond nid yw'n dda i fywyd batri. Gostyngwch y disgleirdeb pan allwch chi. Yn gyffredinol, mae disgleirdeb awtomatig yn gwneud y gwaith i chi, oni bai bod rhywbeth yn blocio'r synhwyrydd.

Sylwch, os ydych chi'n defnyddio disgleirdeb awtomatig, efallai y bydd sgrin eich ffôn yn goleuo pan fyddwch chi y tu allan (yng ngolau'r haul). Efallai na fydd sgrin eich ffôn yn edrych yn ddisglair iawn (yn fwy felly pan ewch chi y tu allan i'ch tŷ), ond mewn gwirionedd, mae'ch ffôn yn defnyddio llawer o bŵer. Cadwch y defnydd o ddisgleirdeb mewn cof wrth ystyried bywyd batri.

Cadwch eich ffôn yn cŵl

Pan fydd eich ffôn yn poethi, mae'n dod yn llai effeithlon. Nid yw ei gael ar ddiwrnod llachar o haf gyda disgleirdeb y sgrin yn llawn chwyth yn ddrwg i'ch batri yn unig. Gall hyd yn oed doddi rhai o'r cydrannau mewnol a thorri'ch ffôn!

Ceisiwch gadw'ch ffôn yn cŵl pan allwch chi. Byddwch yn ofalus wrth ei ddefnyddio y tu allan mewn tywydd poeth iawn. Wedi dweud hynny, peidiwch â cheisio rhoi eich ffôn yn y rhewgell oherwydd gall rhy oer niweidio'r batri hefyd!

Diffoddwch gysylltedd pan nad yw'n cael ei ddefnyddio

Tric arall i arbed eich pŵer batri y gallwch ei ddefnyddio yw analluogi nodweddion cysylltedd pan nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio. Er enghraifft, os ydych i ffwrdd o'r cartref ac nad oes angen cysylltiad Wi-Fi arnoch, trowch ef i ffwrdd! Bydd hyn yn atal y ffôn rhag chwilio'n gyson am rwydweithiau Wi-Fi newydd.

Diffodd wifi

I ddiffodd Wi-Fi, rhaid i chi droi i lawr o ben y sgrin a thapio y gosodiadau neu'r cymhwysiad cyfluniad i gael mynediad i'ch gosodiadau. Cyffwrdd Ffurfweddiad Rhwydwaith neu Cysylltiadau ac yna tapiwch Wi-Fi. O'r fan hon, gallwch chi actifadu neu ddadactifadu'r cysylltiad Wi-Fi.

Ar y mwyafrif o ddyfeisiau, gallwch chi wneud hyn hefyd trwy droi i lawr o ben y sgrin a thapio'r botwm Wi-Fi yn eich gosodiadau cyflym.

Diffoddwch Bluetooth

Os nad oes angen i chi gysylltu unrhyw ategolion Bluetooth, gallwch analluogi'r nodwedd hon. Mae anablu Bluetooth yn strategaeth wych i ymestyn oes y batri. Fe welwch eich gosodiadau Bluetooth yn eich gosodiadau rhwydwaith, yn yr un man lle mae'r gosodiadau Wi-Fi, neu gallwch ddod o hyd iddynt yn eich gosodiadau cyflym.

Analluoga data symudol

Os nad ydych chi'n cael derbyniad da iawn, y peth gorau fyddai diffodd y data symudol yn unig. Pan fyddwch chi'n cael trafferth dod o hyd i wasanaeth, bydd eich ffôn yn chwilio am y signal yn gyson, a gall hyn ddraenio bywyd eich batri yn gyflym.

Gall ei ddiffodd pan nad oes ei angen arnoch fod yn achubwr bywyd i'ch batri. Ewch yn ôl i'ch gosodiadau rhwydwaith ac analluoga ddata symudol yn y ddewislen data symudol.

Ysgogi modd awyren

Mae hwn yn opsiwn eithafol, ond bydd diffodd cysylltedd diwifr yn llwyr yn sicr yn arbed eich batri os oes gwir ei angen arnoch. Mae hyn yn wych os nad oes angen i chi anfon neu dderbyn negeseuon a galwadau wrth fynd, gallwch barhau i ddefnyddio'ch ffôn i wneud pethau fel gwylio fideos sy'n cael eu storio'n lleol.

Mae hyn hefyd yn dda at y diben a fwriadwyd yn y modd awyren: i atal ymyrraeth â chyfathrebiadau awyren pan fyddwch ar hediad.

Apiau gwe blaengar: defnyddiwch wefannau yn lle apiau pan allwch chi

Yn y ddelwedd uchod, fe welwch ddwy fersiwn o Twitter. Mae un yn gais a'r llall yn wefan. A allwch chi ddweud wrthym beth yw'r gwahaniaeth?

Gall hyn ymddangos mor eithafol â throi ymlaen modd awyren, ond dadosod Facebook, Twitter, ac Instagram nawr. Nid oes eu hangen arnoch chi! Mae eu cymheiriaid gwefan yn gweithio bron yn union yr un ffordd, a gallwch chi hyd yn oed eu ffurfweddu i ymddangos a gweithredu fel yr app.

ni all iphone 7 wneud galwadau

Mae apiau gwe blaengar, neu PWAs, yn air ffansi am wefannau sy'n esgus bod yn apiau. Nid ydynt yn dechrau storio ar eich dyfais os byddwch yn eu hychwanegu at eich sgrin gartref ac ni fydd yn rhaid ichi agor eich porwr i'w defnyddio. Nid ydyn nhw chwaith yn rhedeg yn gyson yn y cefndir, felly does dim rhaid i chi boeni am hogio bywyd eich batri.

Wrth gyrchu gosodiadau eich porwr tra ar un o'r gwefannau hyn, gallwch chi tapio Ychwanegu at y sgrin gartref i greu llwybr byr. Os yw'r wefan yn PWA fel Facebook, Twitter neu Instagram, pan fyddwch chi'n tapio ar yr eicon, bydd yn cuddio UI y porwr ac yn arddangos y wefan fel y cymhwysiad gwirioneddol.

Addasu neu ddiffodd gosodiadau GPS a lleoliad

Gall gwasanaethau lleoliad fod yn ddraen batri difrifol. Gall eu haddasu i osodiad is neu ddiffodd y GPS yn llwyr arbed pŵer syndod. Ewch i mewn i'ch gosodiadau a dewch o hyd i'ch gosodiadau lleoliad.

Mae eich ffôn yn defnyddio mwy na GPS yn unig i bennu Eich lleoliad. Efallai y bydd eich gosodiadau'n edrych yn wahanol yn dibynnu ar eich ffôn, ond dylai fod ychydig o opsiynau yn eich gosodiadau lleoliad i wella'ch cywirdeb trwy ddefnyddio sganio Wi-Fi a hyd yn oed Bluetooth.

Os nad oes angen lleoliad hynod fanwl gywir arnoch chi, trowch y nodweddion hyn i ffwrdd fel bod eich ffôn yn defnyddio GPS yn unig. Os nad oes angen eich ffôn arnoch i wybod eich lleoliad, gallwch analluogi gwasanaethau lleoliad yn llwyr i arbed pŵer.

Diffoddwch yr arddangosfa bob amser

Ar rai ffonau, tra bod y sgrin 'i ffwrdd', bydd y sgrin yn dangos cloc neu lun tywyll. Mae hyn yn gweithio heb ddefnyddio llawer o fatri oherwydd y dechnoleg OLED a eglurwyd yn gynharach yn yr erthygl hon. Mae'n dal i ddefnyddio'ch batri, felly gallai troi'r nodwedd hon i ffwrdd fod am y gorau.

sut i ddad-glicio iphone 7

Mae'n debyg y byddwch chi'n dod o hyd i'ch opsiynau arddangos bob amser yn eich gosodiadau Arddangos neu Arddangos, ond gallai fod mewn man arall. Lle bynnag y mae, ceisiwch ei ddiffodd fel strategaeth dda i achub bywyd batri pan fydd ei angen arnoch.

Eich batri Android: estynedig!

Nawr rydych chi'n barod i wneud i'ch batri ffôn Android bara trwy'r dydd gan ddefnyddio'r strategaethau arbed pŵer hyn. Hyd yn oed os ydych chi'n rhoi cynnig ar ychydig o'r dulliau hyn yn unig, bydd yn sicr yn helpu i wella bywyd eich ffôn. Diolch am ddarllen, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau am fatris Android, gadewch sylw isod.