Sut Ydw i'n Atgyweirio iPhone Brics? Atgyweiriadau Real Unbrick!How Do I Fix Bricked Iphone

Rydyn ni i gyd wedi bod yno: Rydych chi'n plygio'ch iPhone i'ch cyfrifiadur i'w ddiweddaru i'r fersiwn ddiweddaraf o iOS, a hanner ffordd trwy'r broses ddiweddaru, mae neges gwall yn ymddangos yn iTunes. Roedd eich iPhone wedi bod yn gweithio’n berffaith, ond nawr mae’r ddolen i logo iTunes yn sownd ar sgrin eich iPhone ac nid yw wedi diflannu. Rydych chi'n ceisio ailosod ac adfer, ond mae iTunes yn parhau i roi negeseuon gwall i chi. “Mae fy iPhone wedi ei fricio”, rydych chi'n meddwl i chi'ch hun.sim heb gefnogaeth iphone 5

Beth Yw iPhone Brics?

Mae cael iPhone wedi'i fricio yn golygu bod meddalwedd eich iPhone wedi'i lygru i'r pwynt o beidio â thrwsio, gan wneud i'ch iPhone ymddangos yn “frics” alwminiwm drud. Yn ffodus, mae bron yn amhosibl bricsio iPhone yn barhaol. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i drwsio iPhone wedi'i fricio .Sut I Atgyweirio iPhone Brics

Dim ond tri ateb go iawn sydd ar gael ar gyfer atgyweirio iPhone wedi'i fricsio: ailosod eich iPhone yn galed, adfer eich iPhone, neu DFU yn adfer eich iPhone. Byddaf yn eich tywys trwy sut i wneud y tri yn y paragraffau isod.

Nodyn: Os yn bosibl, gwnewch copi wrth gefn o'ch iPhone cyn dechrau'r tiwtorial hwn. Mae siawns dda o golli data yn ystod y broses hon oherwydd fel rheol mae angen adfer iOS i leoliadau ffatri i'w atgyweirio.1. Ailosod Caled Eich iPhone

Y peth cyntaf i geisio er mwyn dad-fricio iPhone wedi'i fricio yw ailosodiad caled. I wneud hyn, dim ond dal eich botwm pŵer (botwm brig / ochr) a Botwm cartref (botwm ar waelod y sgrin) nes bod eich iPhone yn ailgychwyn a logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.

I ailosod iPhone 7 neu 7 Plus yn galed, dechreuwch trwy wasgu a dal y botwm cyfaint i lawr a botwm pŵer ar yr un pryd. Yna, gadewch i'r ddau fotwm fynd pan fydd logo Apple yn ymddangos yng nghanol arddangosfa eich iPhone. Peidiwch â synnu os bydd yn cymryd cyhyd ag 20 eiliad!Ar ôl i'ch ffôn ailgychwyn, bydd naill ai'n cychwyn yn ôl i iOS neu'n dychwelyd i'r sgrin “plug into iTunes”. Os yw'r cyswllt â logo iTunes yn ymddangos eto, symudwch ymlaen i'r cam nesaf.

siaradwr clust iphone 6 ddim yn gweithio

2. Adfer Eich iPhone gydag iTunes

Pan fydd iPhone yn dangos y sgrin “plug into iTunes”, mae i mewn modd adfer . Os ydych chi eisoes wedi gwneud ailosodiad caled a bod eich iPhone yn dal i ddangos y ddolen i logo iTunes, mae angen i chi blygio'ch iPhone i'ch Mac neu'ch PC a dechrau'r broses adfer. Dyma sut:

Gair o rybudd cyflym: Sylwch, os nad oes gennych gefn wrth gefn ar eich cyfrifiadur neu ar iCloud, chi ewyllys colli data yn ystod y broses hon.

breuddwydio am fod yn feichiog ystyr

I adfer eich iPhone:

  1. Agor iTunes ar eich cyfrifiadur a chlicio ar y botwm iPhone bach ar ganol uchaf iTunes.
  2. Cliciwch y Adfer botwm ar ochr dde'r sgrin.
  3. Cadarnhewch eich bod am adfer yn y ffenestr naid sy'n ymddangos.
  4. Arhoswch tua 15 munud i'ch iPhone adfer i leoliadau ffatri.

3. DFU Adfer Eich iPhone “Bricked”

Os bydd neges gwall yn ymddangos tra'ch bod chi'n ceisio adfer eich iPhone, y cam nesaf yn y broses o ddadfricio'ch iPhone yw DFU adfer eich ffôn. Mae adferiad DFU yn fath arbennig o adferiad iPhone sy'n sychu gosodiadau meddalwedd a chaledwedd, gan roi “llechen lân” i'ch iPhone yn ôl.

Sylwch y bydd DFU sy'n adfer eich iPhone, fel adferiad safonol, yn dileu'r holl gynnwys a gosodiadau o'ch dyfais. Os nad oes copi wrth gefn gennych, byddwch yn sicr yn colli'ch data ar y pwynt hwn. Y newyddion da yw y bydd adferiad DFU bron bob amser yn trwsio iPhone wedi'i fricio. I berfformio adferiad DFU, dilynwch y canllaw Payette Forward .

Atgyweirio Eich iPhone

Os nad yw'ch iPhone yn adfer o hyd, efallai bod gan eich iPhone fater caledwedd ac mae angen ei atgyweirio. Os ydych chi am ddod â'ch iPhone i mewn i'r Apple Store i'w asesu a'i atgyweirio, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud apwyntiad ar-lein cyn stopio i mewn. Os nad ydych chi am fynd i'r Apple Store, darllenwch fy erthygl am yr opsiynau atgyweirio iPhone lleol ac ar-lein gorau .

dirgrynu ddim yn gweithio ar iphone 7

iPhone: Heb ei glicio

Ac yno mae gennych chi: sut i ddad-fricio'ch iPhone brics. Yn y sylwadau, gadewch inni wybod pa un o'r atebion hyn a ddaeth â'ch iPhone yn ôl yn fyw. Diolch am ddarllen!