Pam mae batri fy iPhone yn draenio mor gyflym? Dyma'r ateb yn y pen draw!Por Qu La Bater De Mi Iphone Se Agota Tan R Pido

Dywedaf wrthych yn union pam mae eich batri iPhone yn draenio mor gyflym Y. yn union sut i'w drwsio. . Esboniaf sut y gallwch gael bywyd batri hirach o'ch iPhone heb aberthu ymarferoldeb. Rhoddaf fy ngair ichi:Mae'r mwyafrif helaeth o broblemau batri iPhone yn gysylltiedig â meddalwedd.

Byddaf yn ymdrin â chyfres o datrysiadau batri iPhone profedig fy mod i wedi dysgu o brofiad uniongyrchol gyda channoedd o iPhones wrth weithio i Apple. Dyma enghraifft:Mae eich iPhone yn olrhain ac yn cofnodi eich lleoliad ble bynnag yr ewch. Mae hynny'n bwyta llawer pŵer batri.

Ychydig flynyddoedd yn ôl (ac ar ôl i lawer o bobl gwyno), roedd Apple yn cynnwys adran Gosodiadau newydd o'r enw Drymiau . Mae'r adran hon yn dangos gwybodaeth ddefnyddiol, ond ni fydd yn eich helpu chi datrys dim byd. Rwy'n ailysgrifennu'r erthygl hon i wella bywyd batri iOS 13, ac os cymerwch yr awgrymiadau hyn, Rwy'n addo ichi y bydd bywyd y batri yn gwella, p'un a oes gennych iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, neu iPhone X.

Yn ddiweddar, fe wnes i greu a Fideo YouTube i ddangos yr atebion i broblemau batri iPhone, yr wyf hefyd yn eu hegluro yn yr erthygl hon. Gallwch ddewis darllen neu wylio fideo, oherwydd fe welwch yr un wybodaeth yn y fideo YouTube ac yn yr erthygl hon.Mae ein tomen gyntaf yn gawr cysgu mewn gwirionedd ac mae rheswm pam ei fod yn rhif 1: gall sefydlu gwirio e-bost farcio un. aruthrol gwahaniaeth ym mywyd batri eich iPhone.

Mae'r wir rhesymau pam mae eich batri iPhone, iPad neu iPod yn draenio mor gyflym

1. Gwthio Post

Pan fydd eich app Mail wedi'i osod gwthio , mae'n golygu bod eich iPhone yn cynnal cysylltiad cyson â'ch gweinydd e-bost i gwthio ar eich iPhone cyn gynted ag y byddant yn cyrraedd eich post. Mae'n swnio'n dda iawn? Anghywir.

Esboniodd arbenigwr blaenllaw Apple i mi fel hyn: Pan fydd eich iPhone wedi'i ffurfweddu i dderbyn hysbysiadau am e-byst sy'n dod i mewn, mae'n gofyn i'r gweinydd yn gyson, “A oes post? A oes post? A oes post? Ac mae'r llif data hwn yn draenio'r batri yn gyflym. Gweinyddion cyfnewid yw'r gwaethaf ar hyn, ond pawb gallant elwa o newid y gosodiadau hyn.Sut i newid gosodiadau Gwthio

I ddatrys y broblem hon, rydyn ni'n mynd i newid eich iPhone o gwthio i Cael. Byddwch chi'n arbed llawer o fywyd batri trwy ddweud wrth eich iPhone i wirio am e-byst newydd bob 15 munud yn lle trwy'r amser. Bydd eich iPhone bob amser yn gwirio am bost newydd bob tro y byddwch chi'n agor yr app Mail.

 1. Mewngofnodi i Gosodiadau> Cyfrifon a Chyfrineiriau> Cael data .
 2. Yn troi i ffwrdd Gwthio ar ei ben.
 3. Sgroliwch i'r gwaelod a dewis ' Bob 15 munud 'ymlaen Cael .
 4. Tap ar bob cyfrif e-bost unigol ac, os yn bosibl, ei newid i Cael .

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cytuno bod aros ychydig funudau i e-bost gyrraedd yn werth gwelliant sylweddol ym mywyd batri eich iPhone.

Hefyd, os ydych chi wedi cael trafferth cydamseru cysylltiadau neu galendrau rhwng eich iPhone, Mac, a dyfeisiau eraill, edrychwch ar fy erthygl arall o'r enw Pam mae rhai o fy nghysylltiadau ar goll o fy iPhone, iPad, neu iPod? Dyma'r ateb yn y pen draw!

Nid wyf yn argymell eich bod yn analluogi gwasanaethau lleoliad yn llwyr.

Byddaf yn dangos i chi'r gwasanaethau cudd sy'n draenio'ch batri yn gyson, ac rwy'n barod i betio nad ydych erioed wedi clywed am y rhan fwyaf ohonynt. Rwy'n credu ei bod yn bwysig hynny ti dewis pa raglenni a gwasanaethau all gael mynediad i'ch lleoliad, yn enwedig o ystyried y defnydd sylweddol o fatri Y. materion preifatrwydd personol sy'n dod gyda'ch iPhone.

Sut i sefydlu gwasanaethau lleoliad

 1. Mewngofnodi i Gosodiadau> Preifatrwydd> Lleoliad .
 2. Cyffwrdd Rhannwch fy lleoliad . Os ydych chi am allu rhannu eich lleoliad gyda'ch teulu a'ch ffrindiau yn yr app Negeseuon, gadewch hwn ymlaen, ond byddwch yn ofalus - Pe bai rhywun eisiau eich olrhain chi i lawr, dyma sut y byddent yn ei wneud.
 3. Sleid i'r diwedd a thapio Gwasanaethau system . Nawr, gadewch i ni glirio si cyffredin a ffug: mae'n rhaid i'r rhan fwyaf o'r gosodiadau hyn ymwneud ag anfon data i Afal ar gyfer marchnata ac ymchwil. Pan fyddwn yn eu diffodd, bydd eich iPhone yn parhau i weithredu fel y mae bob amser.
  • Yn troi i ffwrdd popeth ar y dudalen heblaw galwad frys a SOS , Chwilio fy Iphone (fel y gallwch ddod o hyd iddo os yw ar goll) a Graddnodi dadleoli (os ydych chi am ddefnyddio'ch iPhone fel pedomedr fel arall trowch ef i ffwrdd hefyd). Bydd eich iPhone yn gweithio'n union fel y gwnaeth o'r blaen. Bydd y cwmpawd yn parhau i weithio a byddwch yn cysylltu â thyrau celloedd yn berffaith, dim ond na fydd Apple yn derbyn data am eich ymddygiad.
  • Cyffwrdd Lleoedd pwysig . Oeddech chi'n gwybod bod eich iPhone wedi bod yn eich olrhain ble bynnag yr ewch chi ? Gallwch ddychmygu'r pŵer gormodol y mae hyn yn ei dynnu o'ch batri. Rwy'n argymell eich bod yn dadactifadu Lleoedd pwysig . Diffoddwch y ar gyfer ceisiadau nad oes angen iddynt wybod ble rydych chi.
  • Diffoddwch yr holl switshis yn yr adran Gwella cynnyrch . Mae'r rhain ond yn anfon gwybodaeth i helpu Apple i wella ei gynhyrchion, i beidio â gwneud i'ch iPhone weithio'n fwy effeithlon.
  • Sgroliwch i'r gwaelod ac actifadu eicon y bar statws . Trwy hynny, byddwch chi'n gwybod bod eich lleoliad yn cael ei ddefnyddio pan fydd saeth fach yn ymddangos wrth ymyl eich batri. Os yw'r saeth honno ymlaen trwy'r amser, mae'n debyg bod rhywbeth o'i le. Gwasg i ddychwelyd i'r brif ddewislen Lleoliad.
 4. Diffoddwch wasanaethau lleoliad ar gyfer apiau nad oes angen iddynt wybod ble rydych chi.
  • Beth sydd angen i chi ei wybod : Os ydych chi'n gweld saeth borffor wrth ymyl app, mae hynny'n golygu bod app wedi defnyddio'ch lleoliad yn ddiweddar neu'n ei ddefnyddio nawr. Mae saeth lwyd yn golygu bod yr ap wedi defnyddio'ch lleoliad yn ystod y 24 awr ddiwethaf ac mae saeth borffor wag yn nodi ei fod yn defnyddio lleoliad. geovalla (mwy o wybodaeth am geofence yn ddiweddarach).
  • Rhowch sylw i unrhyw ap sydd â saethau porffor neu lwyd wrth ei ymyl. A oes angen i'r apiau hyn wybod eich lleoliad i weithio? Os ydyn nhw angen i'ch lleoliad weithio, mae hynny'n hollol iawn, gadewch lonydd iddyn nhw. Os na wnânt, tapiwch ar enw'r app a dewiswch Peidiwch byth i atal y cais rhag draenio batri eich iPhone yn ddiangen.

Ychydig eiriau am geofences

A. geovalla mae'n berimedr rhithwir o amgylch lleoliad. Defnydd cymwysiadau y geofences i anfon rhybuddion atoch pan gyrhaeddwch neu adael cyrchfan. Mae'n syniad da, ond er mwyn i geofencing weithio, rhaid i'ch iPhone ddefnyddio GPS yn gyson a gwirio'ch lleoliad: “Ble ydw i? Ble ydw i? Ble ydw i? '

Nid wyf yn argymell defnyddio apiau sy'n defnyddio geofences neu rybuddion yn seiliedig ar leoliad, oherwydd nifer yr achosion rydw i wedi'u gweld lle na allai pobl fynd trwy ddiwrnod llawn heb godi tâl ar eu iPhone, a'r rheswm oedd Geofences.

3. Peidiwch ag anfon dadansoddiad iPhone (data diagnostig a defnydd)

Dyma hac cyflym: Mewngofnodi i Gosodiadau> Preifatrwydd , sgroliwch i'r gwaelod ac agor Dadansoddiad. . Dad-diciwch y switsh nesaf at Share iPhone Analytics a Rhannu iCloud Analytics i atal eich iPhone rhag anfon data i Apple yn awtomatig ynglŷn â sut rydych chi'n defnyddio'ch iPhone.

4. Caewch eich ceisiadau

Unwaith y dydd neu ddau, mae'n syniad da cau eich ceisiadau. Mewn byd perffaith, ni fyddai byth yn rhaid i chi wneud hyn ac ni fydd y mwyafrif o weithwyr Apple byth yn dweud y dylech chi. Ond byd iPhones Nid yw Nid yw'n berffaith: pe bai, ni fyddech chi'n darllen yr erthygl hon.

Ni fydd apiau'n cau pan fyddaf yn mynd yn ôl i'r sgrin gartref?

Na, nid ydynt yn cau. Maen nhw i fod i ddod i mewn ataliad ac aros yn y cof fel y byddwch chi'n codi popeth yn iawn lle gwnaethoch chi adael pan fyddwch chi'n eu hailagor. Nid ydym yn byw yn iPhone Utopia: mae'n ffaith bod gwallau mewn cymwysiadau.

Mae llawer o broblemau draen batri yn digwydd pan mae'n debyg bod cais wedi cau, ond nid yw. Yn lle, mae'r app yn mynd i'r cefndir ac mae batri eich iPhone yn draenio heb i chi wybod.

Gall ap damwain hefyd achosi i'ch iPhone gynhesu. Os yw hynny'n digwydd i chi, edrychwch ar fy erthygl o'r enw Pam mae fy iPhone yn poethi? i ddarganfod pam a thrwsio'r broblem am byth.

Sut i gau eich ceisiadau

Cliciwch ddwywaith ar y botwm Start ac fe welwch y Dewisydd app iPhone. . Mae dewisydd y rhaglen yn caniatáu ichi weld yr holl gymwysiadau sy'n cael eu storio er cof am eich iPhone. I lywio'r rhestr, trowch i'r chwith neu'r dde. Rwy'n siwr y cewch eich synnu faint o geisiadau sydd ar agor!

symbolaeth rhif 4

I gau ap, defnyddiwch eich bys i swipe i fyny ar yr app a'i wthio oddi ar ben y sgrin. Nawr Really Rydych wedi cau'r app ac ni all ddraenio'r batri. Caewch eich ceisiadau byth dileu data neu achosi sgîl-effeithiau negyddol, ni fydd ond yn eich helpu i gael bywyd batri gwell.


Sut ydw i'n gwybod a yw'r apiau wedi damwain ar fy iPhone? Mae popeth yn ymddangos yn iawn!

Os ydych chi eisiau prawf, ewch i Gosodiadau> Preifatrwydd> Dadansoddiad> Data Dadansoddi . Nid yw o reidrwydd peth drwg os yw ap wedi'i restru yma, ond os ydych chi'n gweld llawer o gofnodion ar gyfer yr un ap neu unrhyw ap a restrir ynddo Fallas Diwethaf , efallai bod gennych chi broblem gyda'r app hwnnw.

Dadl cau'r ap

Yn ddiweddar, rwyf wedi gweld erthyglau yn dweud bod cau eich apiau mewn gwirionedd niweidiol am oes batri'r iPhone. Galwodd fy erthygl A yw cau apiau iPhone yn syniad drwg? Na, a dyma pam. yn egluro dwy ochr y stori, a pham cau eich apiau i lawr mewn gwirionedd Mae'n syniad da pan edrychwch ar y llun mawr.

5. Hysbysiadau: defnyddiwch y rhai sydd eu hangen arnoch yn unig

Hysbysiadau: Caniatáu neu beidio caniatáu?

Rydyn ni i gyd wedi gweld y cwestiwn sy’n ymddangos cyn i ni agor cais am y tro cyntaf: “ Y cais rydych chi am anfon hysbysiadau awtomatig ', ac rydyn ni'n dewis Caniatáu. neu Peidiwch â gadael. . Ychydig iawn o bobl sy'n sylweddoli o'r pwysig sef bod yn ofalus gyda'r ceisiadau yr ydym yn rhoi caniatâd iddynt anfon hysbysiadau atom.

Pan fyddwch yn caniatáu i gais anfon hysbysiadau gwthio atoch, rydych yn rhoi caniatâd i'r cais hwnnw barhau i redeg yn y cefndir, felly os bydd rhywbeth yn digwydd sydd o ddiddordeb i chi (fel derbyn neges destun neu gael eich hoff dîm i ennill gêm), gall yr ap hwnnw anfon rhybudd atoch i'ch hysbysu.

Mae hysbysiadau yn dda, ond Creu mae bywyd batri yn fyrhoedlog. Mae angen ein hysbysu pan fyddwn yn derbyn negeseuon testun, ond mae'n bwysig U.S. dewis pa gymwysiadau eraill all anfon hysbysiadau atom.

Gosodiadau> Hysbysiadau

Sut i ffurfweddu hysbysiadau

Mewngofnodi i Gosodiadau> Hysbysiadau a byddwch yn gweld rhestr o'ch holl geisiadau Islaw enw pob cais, fe welwch Ddim neu'r math o hysbysiadau y gall y cais eu hanfon atoch: Balŵns, Seiniau, neu Arddull Stribed . Anwybyddwch yr apiau sy'n dweud Ddim a bwrw golwg ar y rhestr. Wrth i chi fynd ymlaen, gofynnwch y cwestiwn hwn i'ch hun: 'A oes angen i mi dderbyn rhybuddion o'r cais hwn pan nad yw ar agor?'

Os yw'r ateb yn gadarnhaol, gadewch bopeth fel y mae. Mae'n hollol iawn caniatáu i rai ceisiadau eich hysbysu. Os na yw'r ateb, mae'n syniad da analluogi hysbysiadau ar gyfer yr ap hwnnw.

I ddiffodd hysbysiadau, tapiwch enw'r app a diffodd y switsh wrth ei ymyl Galluogi hysbysiadau . Mae yna opsiynau eraill yma hefyd, ond nid ydyn nhw'n effeithio ar fywyd batri eich iPhone. Nid yw o bwys oni bai bod yr hysbysiadau'n cael eu troi ymlaen ai peidio.


6. Diffoddwch y teclynnau nad ydych yn eu defnyddio

Mae teclynnau yn 'gymwysiadau bach' bach sy'n rhedeg yn barhaus yng nghefndir eich iPhone i roi mynediad hawdd i chi i'r wybodaeth ddiweddaraf am eich hoff gymwysiadau. Dros amser, byddwch chi'n arbed cryn dipyn o fywyd batri trwy ddiffodd teclynnau nas defnyddiwyd. Os na fyddwch byth yn eu defnyddio, mae'n iawn eu diffodd i gyd.

I gael mynediad i'ch teclynnau, tapiwch y botwm Cartref i fynd i sgrin gartref eich iPhone a llithro'ch bys o'r chwith i'r dde nes i chi gyrraedd y teclynnau. Yna sgroliwch i lawr a tapio'r botwm Golygu (botwm crwn). Yma fe welwch restr o widgets y gallwch eu hychwanegu neu eu tynnu ar eich iPhone. I gael gwared ar widget, tapiwch y botwm coch gyda symbol minws ar y chwith.

7. Diffoddwch eich ffôn unwaith yr wythnos (y ffordd iawn)

Mae'n domen syml ond pwysig: gall troi eich iPhone i ffwrdd ac ymlaen unwaith yr wythnos ddatrys problemau bywyd batri cudd sy'n cronni dros amser. Ni fyddai Apple byth yn dweud wrthych na fyddai hynny'n angenrheidiol yn iwtopia'r iPhone.

Yn y byd go iawn, gall diffodd eich iPhone eich helpu i ddatrys problemau gydag apiau sydd wedi damwain neu broblemau mwy technegol eraill a all ddigwydd pan unrhyw cyfrifiadur wedi bod ymlaen ers amser maith.

Hysbyseb: Peidiwch â dal y botwm pŵer a'r botwm cartref i lawr ar yr un pryd i ddiffodd eich iPhone. Gelwir hyn yn 'ailosodiad caled' a dim ond pan fydd yn hollol angenrheidiol y dylid ei ddefnyddio. Mae'n debyg i ddiffodd cyfrifiadur bwrdd gwaith trwy dynnu'r plwg allan o'r wal.

Sut i ddiffodd eich iPhone (o ffordd iawn )

I ddiffodd eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod y neges “llithro i bweru” yn ymddangos. Sychwch yr eicon pŵer crwn ar draws y sgrin gyda'ch bys ac aros i'ch iPhone ddiffodd. Mae'n arferol i'r broses gymryd sawl eiliad. Yna trowch eich iPhone yn ôl ymlaen trwy wasgu a dal y botwm pŵer nes bod logo Apple yn ymddangos.

8. Diweddariadau cefndir

Diweddariadau cefndir

Gall rhai apiau ar eich iPhone ddefnyddio'ch cysylltiad Wi-Fi neu ddata symudol i lawrlwytho cynnwys newydd hyd yn oed pan nad ydych chi'n eu defnyddio. Gallwch arbed cryn dipyn o fywyd batri (a rhan o'ch cynllun data) trwy gyfyngu ar nifer yr apiau a all ddefnyddio'r nodwedd hon y mae Apple yn ei galw'n Background App Refresh.

Sut i ffurfweddu Diweddariadau Cefndir

Mewngofnodi i Gosodiadau> Cyffredinol> Diweddariadau cefndir . Ar y brig, fe welwch switsh togl sy'n anablu diweddariadau cefndir ar gyfer pob ap yn llwyr. Nid wyf yn argymell eich bod yn gwneud hyn, oherwydd diweddaru cymwysiadau yn y cefndir can fod yn beth da ar gyfer rhai cymwysiadau. Os ydych chi fel fi, byddwch chi'n gallu dadactifadu bron pob un o'r cymwysiadau ar y rhestr.

Wrth i chi sgrolio trwy bob app, gofynnwch y cwestiwn hwn i'ch hun: 'Ydw i eisiau i'r cais hwn allu lawrlwytho diweddariad hyd yn oed pan ddim ydw i'n ei ddefnyddio? ' Os oes, gadewch ddiweddariad ap cefndir wedi'i alluogi. Fel arall, trowch ef i ffwrdd a byddwch yn arbed mwy o fatri bob tro.

9. Cadwch eich iPhone yn cŵl

Yn ôl Apple, mae'r iPhone, iPad, ac iPod wedi'u cynllunio i weithredu o 32 gradd i 95 gradd Fahrenheit (0 gradd i 35 gradd Celsius). Yr hyn nad ydyn nhw bob amser yn ei ddweud wrthych chi yw bod datgelu eich iPhone i dymheredd uwch na 95 gradd Fahrenheit (35 gradd Celsius) gall niweidio'ch batri yn barhaol.

Os yw'n ddiwrnod poeth a'ch bod chi'n mynd am dro, peidiwch â phoeni, bydd eich iPhone yn iawn. Yr hyn yr ydym yn siarad amdano yma yw o amlygiad hirfaith i wres eithafol. Moesol y stori: Yn union fel y byddech chi'ch ci, peidiwch â gadael eich iPhone mewn car poeth. (Ond os oes rhaid i chi ddewis, achubwch y ci.)

A all tywydd oer niweidio batri fy iPhone?

Ni fydd tymereddau isel yn niweidio batri eich iPhone, ond rhywbeth can pasio: Po oeraf y cyflymaf y mae lefel eich batri yn gostwng. Os yw'r tymheredd yn ddigon isel, efallai y bydd eich iPhone yn rhoi'r gorau i weithio'n llwyr, ond pan fydd yn cynhesu eto, dylai eich iPhone a lefel y batri ddychwelyd i normal.

10. Sicrhewch fod y clo awtomatig wedi'i actifadu

Ffordd gyflym o osgoi draenio batri eich iPhone yw sicrhau bod y clo awtomatig ymlaen. Agorwch yr app Gosodiadau a thapio Arddangos a disgleirdeb> Clo awto. . Yna dewiswch unrhyw opsiwn heblaw Peidiwch byth! Dyma'r amser y gallwch chi adael eich iPhone arno cyn i'r sgrin ddiffodd a mynd i'r modd cysgu.

11. Analluogi effeithiau gweledol diangen

Mae IPhones yn brydferth, o'r caledwedd i'r meddalwedd. Rydym yn deall y syniad sylfaenol o weithgynhyrchu'r cydrannau caledwedd, ond beth sy'n galluogi'r feddalwedd i arddangos delweddau mor hyfryd? Y tu mewn i'ch iPhone, mae darn bach o galedwedd wedi'i ymgorffori yn y motherboard o'r enw'r Uned Prosesu Graffeg (neu'r GPU) yn rhoi pŵer i'ch iPhone arddangos ei effeithiau gweledol hardd.

Y broblem gyda GPUs yw eu bod bob amser wedi bod yn llwglyd mewn pŵer. Po lluniaidd y delweddau, y cyflymaf y mae'r batri yn draenio. Trwy leihau'r defnydd o GPU eich iPhone, gallwn gynyddu bywyd eich batri yn sylweddol. Ers i iOS 12 gael ei ryddhau, gallwch chi ffurfweddu pethau na allech chi o'r blaen a byth yn meddwl y gallech chi.

Mewngofnodi i Gosodiadau> Cyffredinol> Hygyrchedd> Lleihau'r cynnig a tapiwch y switsh i'w droi ymlaen.

Heblaw am effaith papur wal parallax ar y sgrin gartref, mae'n debyg na fyddwch yn sylwi unrhyw gwahaniaeth ac arbed cryn dipyn o fywyd batri.

12. Trowch y gwefr batri wedi'i optimeiddio ymlaen

Mae codi tâl batri wedi'i optimeiddio yn gadael i'ch iPhone wybod eich arferion codi tâl i leihau heneiddio batri. Rydym yn argymell troi'r gosodiad hwn ymlaen fel y gallwch gael y gorau o fatri eich iPhone am gyfnod hirach o amser.

Ewch i Gosodiadau a chyffwrdd Batri> Iechyd Batri . Yna trowch y switsh nesaf at y Tâl Optimeiddiedig.

13. DFU Adfer ac Adfer o iCloud, Ddim o iTunes

Ar y pwynt hwn, rydych chi wedi aros diwrnod neu ddau ac nid yw bywyd y batri wedi gwella o hyd. Mae'n bryd adfer eich iPhone. . Rydym yn argymell rydych chi'n gwneud adferiad DFU. . Unwaith y bydd yr adferiad wedi'i gwblhau, rydym yn argymell ei adfer o gefn wrth gefn iCloud os gallwch chi.

Gadewch imi fod yn glir: oes, mae angen i chi ddefnyddio iTunes i adfer eich iPhone, nid oes unrhyw ffordd arall. Rydyn ni'n siarad am y ffordd rydych chi'n rhoi eich data yn ôl ar eich iPhone yn ddiweddarach eu bod wedi cael eu hadfer i leoliadau ffatri.

Mae rhai pobl wedi drysu yn eu cylch pryd mae'n ddiogel datgysylltu'r iPhone o'r cyfrifiadur. Cyn gynted ag y gwelwch y sgrin 'Helo' ar eich iPhone neu 'Sefydlu'ch iPhone' yn iTunes, mae'n gwbl ddiogel datgysylltu'ch iPhone.

Yna defnyddiwch y bwydlenni ar eich ffôn i gysylltu â Wi-Fi ac adfer o'ch copi wrth gefn iCloud. Os ydych chi wedi cael trafferth cefnogi wrth gefn iCloud ac yn arbennig os ydych chi'n rhedeg allan o storfa, edrychwch ar fy erthygl ar sut i drwsio problem gyda copi wrth gefn iCloud.

Copïau wrth gefn ICloud a chopïau wrth gefn iTunes ddim yr un peth yn y bôn?

Ie, copïau wrth gefn iCloud ac iTunes Creu yr un cynnwys yn y bôn. Y rheswm yr wyf yn argymell defnyddio iCloud yw oherwydd ni fydd angen i chi ddefnyddio cyfrifiadur.

Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar bopeth a eto rydych chi'n cael trafferth, efallai bod gennych chi fater meddalwedd dwfn na ellir ei ddatrys dim ond trwy adfer eich iPhone i leoliadau ffatri a'i osod yn ôl fel newydd.

Nid yw popeth yn ddrwg. Byddwch yn ychwanegu eich iCloud a chyfrifon e-bost eraill i'ch iPhone wrth i chi ei ffurfweddu. Mae eich cysylltiadau, calendrau, nodiadau, nodiadau atgoffa, a nodau tudalen yn aml yn cael eu storio yn y cyfrifon hynny, felly dylai'r holl wybodaeth honno fod ar gael ar eich iPhone eto.

Beth bydd gennych Beth i'w wneud yw ail-lwytho'ch cymwysiadau, ad-drefnu Wi-Fi a gosodiadau eraill, a throsglwyddo'ch lluniau a'ch cerddoriaeth i'ch iPhone. Nid yw i fod llawer o waith, ond mae angen i chi roi peth amser i gael popeth yn ôl fel yr oedd.

I adfer eich iPhone i osodiadau ffatri, agorwch Gosodiadau> Cyffredinol> Ailosod> Dileu cynnwys a gosodiadau . Rydych chi'n nodi'ch cyfrinair, yna'n cyffwrdd Dileu iPhone i gadarnhau eich penderfyniad.

15. Efallai bod gennych chi broblem caledwedd (ond efallai nad y batri mohono)

Ar ddechrau'r erthygl hon, soniais fod mwyafrif helaeth materion bywyd batri iPhone yn dod o feddalwedd, ac mae hynny'n hollol wir. Mae yna rai achosion lle mae problem caledwedd can achosi problemau, ond ym mron pob achos nid yw'r broblem gyda'r batri.

Gall diferion niweidio'r cydrannau mewnol sy'n mynd i godi tâl neu gynnal gwefr ar eich iPhone. Mae'r batri ei hun wedi'i gynllunio i fod yn eithaf cadarn, oherwydd pe bai'n cael ei atalnodi, gallai ffrwydro'n llythrennol.

Prawf Batri Apple Store

Pan ewch â'ch iPhone i siop Apple i'w atgyweirio, mae technegwyr Apple yn rhedeg diagnostig cyflym sy'n datgelu llawer iawn o wybodaeth am iechyd cyffredinol eich iPhone. Prawf batri yw un o'r diagnosteg hyn, ac mae'n pasio neu'n methu. Yn fy holl amser yn Apple, credaf imi weld cyfanswm o ddau iPhones gyda batris a fethodd y prawf hwnnw, a gwelais ganlyniadau Llawer iPhones.

Os yw'ch iPhone yn pasio'r prawf batri (ac mae siawns o 99% y bydd) Apple Nid yw eich batri hyd yn oed os oes gennych warant. Os nad ydych eisoes wedi cymryd y camau a amlinellais yn yr erthygl hon, byddant yn eich anfon adref i'w gwneud. Ydw wedi wedi gwneud yr hyn yr wyf wedi'i awgrymu, gallwch ddweud wrthynt: 'Ceisiais eisoes ac ni weithiodd.'

Os ydych chi wir eisiau newid eich batri

Os ydych chi yswiriant bod gennych broblem batri a'ch bod yn chwilio am wasanaeth amnewid batri llai costus nag Apple, rwy'n argymell yn fawr Pwls , gwasanaeth atgyweirio a fydd yn dod i'ch cartref neu'ch swyddfa ac yn newid eich batri wrth i chi aros, mewn dim ond 30 munud.

I gloi

Rwy'n mawr obeithio ichi fwynhau darllen a dysgu o'r erthygl hon. Mae ei ysgrifennu wedi bod yn llafur cariad, ac rwy'n ddiolchgar am bob person sy'n ei ddarllen ac yn ei rannu â'u ffrindiau. Os ydych chi eisiau, gadewch sylw isod. Byddwn i wrth fy modd yn cael gwybod beth yw eich barn chi.

Rwy'n dymuno'r gorau i chi,
David Payette