Nid yw'r Ap MyAT & T yn Gweithio Ar Fy iPhone! Dyma The Real Fix.Myat T App Isn T Working My Iphone

Rydych chi'n ceisio cysylltu â'ch cyfrif myAT & T o'ch iPhone, ond nid yw rhywbeth yn gweithio'n iawn. Mae'r ap myAT & T yn caniatáu ichi gysylltu â'ch cyfrif wrth fynd, ond nid yw bob amser yn gweithio yn ôl y disgwyl. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam nad yw'r app myAT & T yn gweithio ar eich iPhone a dangos i chi sut i ddatrys y broblem er daioni !Caewch Allan o'r Ap MyAT & T.

Y peth cyntaf i roi cynnig arno pan nad yw'r myAT & T yn gweithio ar eich iPhone yw cau ac ailagor yr ap. Mae'n bosib bod yr ap wedi damwain, gan achosi iddo roi'r gorau i weithio.Cyn y gallwch gau allan o'r app myAT & T, bydd yn rhaid i chi actifadu'r switcher app. Ar iPhone 8 neu'n gynharach, cliciwch ddwywaith ar y botwm Cartref i agor switcher yr app.Ar yr iPhone X, swipe i fyny o waelod iawn y sgrin i ganol y sgrin. Pan fydd eich bys yn cyrraedd canol y sgrin, oedi am eiliad a bydd switcher yr ap yn agor.

Ar eich iPhone 8 neu'n gynharach, swipe y myAT & T i fyny ac oddi ar y sgrin i'w gau. Ar eich iPhone X, pwyswch a dal rhagolwg yr app myAT & T nes bod botwm minws coch yn ymddangos yng nghornel chwith uchaf yr app. Yna, caewch yr ap naill ai trwy dapio'r botwm minws coch neu ei droi i fyny ac oddi ar ben y sgrin.

Ailgychwyn Eich iPhone

Os na wnaeth cau'r app myAT & T weithio, ceisiwch ailgychwyn eich iPhone. Mae’n bosib bod ap gwahanol wedi stopio gweithio, gan achosi i feddalwedd eich iPhone chwalu.I ddiffodd eich iPhone 8 neu'n gynharach, pwyswch a dal y botwm pŵer (a elwir hefyd yn botwm Cwsg / Deffro) tan llithro i bweru i ffwrdd ac mae'r eicon pŵer coch yn ymddangos ar y sgrin. Yna, swipe yr eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Mae'r broses yn debyg ar yr iPhone X, heblaw eich bod chi'n pwyso ac yn dal y naill botwm cyfaint a'r botwm ochr tan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos.

Arhoswch 15 - 30 eiliad, yna pwyswch a dal y botwm pŵer (iPhone 8 ac yn gynharach) neu'r botwm ochr (iPhone X) i droi eich iPhone yn ôl. Gadewch i ni fynd o'r botwm pan fydd logo Apple yn ymddangos ar yr arddangosfa.

Diweddarwch yr Ap MyAT & T.

Os nad yw'r app myAT & T yn gweithio ar ôl i chi ailgychwyn eich iPhone, gallwn gael gwared ar fân wall meddalwedd. Y peth nesaf i'w wneud yw gwirio i weld a oes diweddariad app ar gael. Mae AT&T yn aml yn rhyddhau diweddariadau i'w app er mwyn trwsio bylchau a chyflwyno nodweddion newydd.

I wirio am ddiweddariad ap, agorwch yr App Store a tapiwch y Diweddariadau tab ar waelod yr arddangosfa. Chwiliwch am app myAT & T o dan y rhestr o ddiweddariadau sydd ar ddod. Os oes diweddariad ar gael, tapiwch y Diweddariad botwm i'r dde o'r app.

Dileu ac Ailosod yr Ap MyAT & T.

Os nad oedd diweddariad meddalwedd ar gael, mae'n bryd datrys problemau am broblem feddalwedd ddyfnach gyda'r app myAT & T. I wneud hyn, byddwn yn dadosod ac yna'n ailosod yr ap - bydd hyn yn rhoi cychwyn cwbl ffres iddo!

I ddileu'r app myAT & T, pwyswch a dal eicon yr app nes bod eich apiau'n dechrau jiggle ac X bach yn ymddangos yng nghornel chwith uchaf eicon yr app. Tap y X. , yna tap Dileu pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar ganol y sgrin.

Nawr bod yr ap wedi'i ddileu, ewch i'r App Store a dewch o hyd i'r app myAT & T. Pan fyddwch wedi dod o hyd iddo, tapiwch y botwm lawrlwytho ar ei ochr dde. Ers i chi osod yr ap o'r blaen, efallai y bydd y botwm lawrlwytho yn edrych fel cwmwl bach gyda saeth yn pwyntio allan ohono. Bydd cylch statws bach yn ymddangos ar ôl i chi dapio'r botwm gosod.

Cysylltwch â Chefnogaeth Cwsmer AT&T

Os ydych chi wedi ailosod yr ap myAT & T, ond nid yw'n gweithio o hyd, efallai y bydd problem na all tîm cymorth cwsmeriaid AT & T ei datrys yn unig. Gallwch gyrraedd eu tîm cymorth i gwsmeriaid trwy ffonio 1-800-331-0500 neu ymweld â'u Tudalen Cysylltu â Ni . Gallwch hefyd gyrraedd cynrychiolydd yn gyflym trwy anfon neges drydar i @ATTCares ar Twitter.

Ap AT&T: Wedi'i Sefydlog!

Rydych chi wedi gosod yr ap myAT & T ar eich iPhone, neu mae gennych opsiwn gwych ar gyfer cysylltu â chynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi nod tudalen ar yr erthygl hon fel eich bod chi'n gwybod beth i'w wneud y nesaf nad yw'r myAT & T yn gweithio ar eich iPhone! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi adael sylw i lawr isod.

Diolch am ddarllen,
David L.