Mae fy iPhone yn farw! Dyma The Real Fix.My Iphone Is Dead Here S Real Fix

Mae gennych chi iPhone marw ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Nid yw hyd yn oed yn codi tâl pan fyddwch chi'n ei blygio i mewn i ffynhonnell bŵer! Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam mae'ch iPhone wedi marw a dangos i chi sut i ddatrys y broblem er daioni .Pam fod fy iPhone yn farw?

Mae yna ychydig o resymau posib pam fod eich iPhone wedi marw:  1. Mae allan o fatri ac mae angen ei godi.
  2. Mae'r meddalwedd wedi damwain, gan wneud y sgrin yn ddu ac yn anymatebol.
  3. Mae gan eich iPhone broblem caledwedd fel hen fatri diffygiol.

Ar y pwynt hwn, ni allwn fod yn hollol siŵr beth sy'n gyfrifol am eich iPhone marw. Fodd bynnag, byddwn yn barod i fentro bod meddalwedd eich iPhone wedi damwain, neu eich bod yn delio â phroblem caledwedd sy'n deillio o ddifrod dŵr. Bydd y camau isod yn eich helpu i ddarganfod a thrwsio'r gwir reswm pam mae'ch iPhone wedi marw!

Codwch Eich iPhone

Mae'n debyg eich bod eisoes wedi rhoi cynnig ar hyn, ond cysylltwch eich iPhone â gwefrydd gan ddefnyddio cebl Mellt. Rwy'n argymell rhoi cynnig ar fwy nag un gwefrydd a chebl, rhag ofn eu bod wedi torri ac yn achosi'r broblem.Pan fydd eich iPhone, gwefrydd, a chebl Mellt yn gweithio fel arfer, bydd eicon batri isel neu logo Apple yn ymddangos ar yr arddangosfa. Os yw arddangosfa eich iPhone yn dal i fod yn hollol ddu ar ôl ei blygio i mewn i wefrydd, symudwch ymlaen i'r cam nesaf!

Ailosod Caled Eich iPhone

Llawer o'r amser, mae'n ymddangos bod eich iPhone yn farw oherwydd bod ei feddalwedd wedi damwain ac wedi gwneud yr arddangosfa'n hollol ddu. Bydd ailosodiad caled yn gorfodi eich iPhone i ddiffodd ac yn ôl yn sydyn, a fydd fel arfer yn trwsio arddangosfa iPhone ddu neu wedi'i rewi.Mae'r ffordd i ailosod eich iPhone yn galed yn amrywio yn dibynnu ar ba fodel sydd gennych chi:

  • iPhone SE neu'n hŷn : Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm Cartref ar yr un pryd. Rhyddhewch y ddau fotwm pan fydd logo Apple yn ymddangos ar y sgrin. Bydd eich iPhone yn troi yn ôl ymlaen yn fuan wedi hynny.
  • iPhone 7 : Pwyswch a dal y botwm cyfaint i lawr a'r botwm pŵer ar yr un pryd nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.
  • iPhone 8 neu fwy newydd : Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny, yna pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr, yna pwyswch a dal y botwm ochr. Gadewch i ni fynd o'r botwm ochr pan fydd logo Apple yn ymddangos ar yr arddangosfa.

Os oedd yr ailosodiad caled yn adfywio eich iPhone marw, ni fyddai byth yn wirioneddol farw i ddechrau! Fe chwalodd y feddalwedd ar eich iPhone a gwneud sgrin eich iPhone yn ddu.

Er bod eich iPhone yn gweithio fel arfer eto, nid ydym wedi datrys gwraidd y broblem o hyd. Mae yna broblem feddalwedd sylfaenol o hyd a barodd i'ch iPhone ymddangos yn farw yn y lle cyntaf. Dilynwch y ddau gam datrys problemau nesaf yn yr erthygl hon i drwsio problem meddalwedd eich iPhone!

Pe na bai Ailosodiad Caled yn Trwsio'ch iPhone ...

Ni allwn ddiystyru'r posibilrwydd o fater meddalwedd hyd yn oed pe na bai ailosodiad caled yn trwsio'ch iPhone. Bydd y ddau gam nesaf yn yr erthygl hon yn eich helpu i wneud copi wrth gefn o'ch iPhone a'i roi yn y modd DFU.

Gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone

Fe fyddwch chi eisiau arbed copi wrth gefn cyn gynted â phosib os bydd yr ailosodiad caled yn gosod eich iPhone marw. Os oes problem feddalwedd fwy sylweddol yn achosi problemau ar eich iPhone, efallai mai dyma'ch cyfle olaf i'w gefnogi.

Hyd yn oed os na wnaeth ailosodiad caled drwsio'ch iPhone, mae'n bosib y byddwch chi'n dal i allu ei ategu gan ddefnyddio iTunes.

Yn gyntaf, plygiwch eich iPhone i mewn i gyfrifiadur sy'n rhedeg iTunes. Agor iTunes a chlicio ar eicon yr iPhone ger cornel chwith uchaf y cais. Cliciwch y cylch wrth ymyl Y Cyfrifiadur hwn , yna cliciwch Yn ôl i fyny nawr .

Os nad yw'ch iPhone yn ymddangos yn iTunes, ni fyddwch yn gallu ei ategu na'i roi yn y modd DFU. Symudwch i adran atgyweirio'r erthygl hon i ddysgu beth yw'r camau nesaf.

Rhowch Eich iPhone Yn y Modd DFU

Pan fyddwch chi'n rhoi eich iPhone yn y modd DFU ac yn adfer, mae ei god i gyd yn cael ei ddileu a'i ail-lwytho. Adferiad DFU yw'r math dyfnaf o adfer iPhone, a dyma'r cam olaf y gallwch ei gymryd i ddiystyru problem meddalwedd yn llwyr. Edrychwch ar ein canllaw cam wrth gam i ddysgu sut i roi eich iPhone yn y modd DFU !

Opsiynau Atgyweirio iPhone

Os yw'ch iPhone yn dal i farw, mae'n bryd dechrau archwilio'ch opsiynau atgyweirio. Llawer o'r amser, gall difrod dŵr eich gadael ag iPhone marw. Er ei fod yn llai tebygol, gallai batri eich iPhone gael ei ddifrodi neu farw'n llwyr.

Fy argymhelliad cyntaf fyddai sefydlu apwyntiad yn eich Apple Store , yn enwedig os yw'ch Apple wedi'i gwmpasu gan AppleCare +. Mae gan Apple wasanaeth postio i mewn rhagorol hefyd os nad ydych chi'n byw ger Apple Store.

Rydym hefyd yn argymell Pwls , cwmni atgyweirio ar alw a all ailosod batris ac weithiau trwsio difrod dŵr.

ni fydd iphone yn gefn i'r cyfrifiadur

Mae'ch iPhone Yn Fyw ac yn Dda!

Rydych chi wedi adfywio eich iPhone marw ac mae'n gweithio fel arfer eto! Nesaf mae eich iPhone wedi marw, byddwch chi'n gwybod sut i ddatrys y broblem. Gadewch unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych yn yr adran sylwadau i lawr isod.

Diolch am ddarllen,
David L.