Sut Ydw i'n Ychwanegu Estyniad i Gysylltiad iPhone? Dyma The Fix!How Do I Add An Extension An Iphone Contact

Rydych chi'n sâl ac wedi blino deialu estyniad eich ffrind bob tro y byddwch chi'n eu galw. Yn ffodus, gallwch arbed rhif estyniad eich ffrind yn eich cysylltiadau iPhone. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i ychwanegu estyniad i gyswllt iPhone !Sut I Ychwanegu Estyniad i Gyswllt iPhone

I ychwanegu estyniad i gyswllt iPhone, dechreuwch trwy agor yr app Cysylltiadau a thapio enw'r cyswllt rydych chi am ychwanegu estyniad iddo. Yna, tap Golygu yng nghornel dde uchaf y sgrin. Tap ar rif ffôn eich cyswllt a bydd y pad deialu yn ymddangos. Sicrhewch fod eich cyrchwr wedi'i leoli ar ôl y rhif.Ar y pad deialu, tapiwch y botwm + * # yn y gornel chwith isaf, yna tapiwch saib . Bydd coma yn ymddangos ar ddiwedd rhif ffôn eich cyswllt.Yn olaf, defnyddiwch y pad deialu i fynd i mewn i'r estyniad rydych chi am ei alw'n awtomatig, yna tapiwch Wedi'i wneud yng nghornel dde uchaf y sgrin. Nawr, pryd bynnag y byddwch chi'n galw'r cyswllt hwn, bydd yr estyniad yn cael ei ddeialu'n awtomatig.

i freuddwydio am lygoden fawr

Gwneud Saib yn Hirach

Os ydych chi am i'r saib fod yn hirach rhwng deialu rhif eich cyswllt a'u estyniad, gallwch dapio'r saib botwm sawl gwaith wrth olygu eu gwybodaeth gyswllt. Bob tro y byddwch chi'n tapio, bydd coma newydd yn ymddangos i'r dde o rif ffôn eich cyswllt.Defnyddio'r Botwm “Arhoswch” i Ymdrin â gwahanol Systemau Ffôn

Os ydych chi'n delio â chyswllt newydd, neu os yw'r rhwydwaith ffôn y mae eich cyswllt yn ei ddefnyddio wedi'i ddiweddaru'n ddiweddar, efallai na fyddwch chi'n gwybod pa mor hir y bydd yn rhaid i chi aros cyn gallu deialu eu estyniad.

Trwy dapio aros yn lle oedi, bydd eich iPhone yn aros i chi nodi pryd y dylai ddeialu'r estyniad rydych chi wedi'i ychwanegu at eich cyswllt.

I gael eich iPhone yn aros cyn deialu estyniad, agorwch yr app Cysylltiadau a thapio ar y cyswllt rydych chi am ychwanegu estyniad iddo. Yna, tap Golygu yng nghornel dde uchaf arddangosfa eich iPhone.

Nesaf, tapiwch rif eich cyswllt yr ydych am ychwanegu'r estyniad iddo. Tap y + * # botwm yng nghornel chwith isaf yr arddangosfa, yna tap aros . Bydd hanner colon yn ymddangos ar ôl eich rhif cyswllt.

Nawr, teipiwch estyniad eich cyswllt ar ôl y hanner colon. Ar ôl i chi ychwanegu'r estyniad, tapiwch Wedi'i wneud yng nghornel dde uchaf yr arddangosfa.

Sut I Ffonio Cyswllt ag Estyniad Aros

Nawr bod yr estyniad aros wedi'i sefydlu ar gyfer eich cyswllt iPhone, dyma sut y bydd y senario yn chwarae allan: byddwch chi'n ffonio'ch cyswllt ac yn cael eich cyfeirio at eu rhwydwaith ffôn. Pan ofynnir i chi ddeialu estyniad, tapiwch y botwm ffôn gwyrdd ger gwaelod arddangosfa eich iPhone. Bydd hyn yn deialu'r estyniad rydych chi wedi'i gadw ar gyfer eich cyswllt.

Ymestyn Eich Hun!

Rydych chi wedi llwyddo i gael estyniad i un o'ch cysylltiadau ac ni fyddwch chi byth yn anghofio sut i ychwanegu estyniad i gyswllt iPhone eto! Gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol, neu'n gadael sylw i ni isod os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone.

Diolch am ddarllen,
David L.