Mae fy iPhone yn Troi i ffwrdd Mewn Tywydd Oer! Dyma Pam A Beth I'w Wneud.My Iphone Turns Off Cold Weather

Mae'ch iPhone yn diffodd mewn tywydd oer ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Mae hyd yn oed yn cau i ffwrdd pan mae llawer o fywyd batri ar ôl! Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam mae'ch iPhone yn diffodd pan mae'n oer yn ogystal a argymell rhai awgrymiadau ar sut i gadw'ch iPhone yn gynnes mewn tywydd oer.Pam fod fy iPhone yn diffodd mewn tywydd oer?

Dyluniodd Apple yr iPhone i ddiffodd o dan amodau eithafol, fel tywydd oer iawn neu boeth iawn. Mae hyn yn helpu mewn gwirionedd amddiffyn eich iPhone rhag camweithio o ganlyniad i foltedd isel o'r batri. Afal yn argymell eich bod ond yn defnyddio'ch iPhone (a dyfeisiau iOS eraill) pan fydd y tymheredd rhwng 32-95 gradd Fahrenheit er mwyn osgoi materion sy'n gysylltiedig â thymheredd.bîpiau ffôn am ddim rheswm

Pan fydd o dan y rhewbwynt y tu allan, cadwch eich iPhone yn gynnes ac yn ddiogel ym mhoced eich pants neu'ch cot, neu mewn bag llaw neu sach gefn. Os nad oes angen i chi ddefnyddio'ch iPhone, rydym yn argymell eich bod yn ei ddiffodd nes y gallwch gyrraedd man cynhesach. Gall damwain meddalwedd neu lygredd ffeil ddigwydd pe byddech chi'n defnyddio'ch iPhone pan fydd yn pweru yn sydyn oherwydd tywydd oer.

A yw’n Bosibl Bod Rhywbeth Yn Anghywir Gyda Batri Fy iPhone?

Ni allwn fod yn siŵr a oes problem fwy difrifol gyda batri eich iPhone ai peidio. Er ei bod yn arferol i iPhone ddiffodd mewn tywydd oer, gallai hefyd fod yn arwydd bod angen ailosod batri eich iPhone.Ydych chi wedi sylwi ar broblemau eraill gyda bywyd batri eich iPhone, fel batri sy'n draenio'n gyflym iawn? Os oes gennych chi, efallai yr hoffech chi archwilio'ch opsiynau atgyweirio. Ond cyn i chi wneud, edrychwch ar ein herthygl “Pam fod Batri fy iPhone yn marw mor gyflym?” i gael cyngor ar sut i wella bywyd batri eich iPhone. Mae'r mwyafrif helaeth o faterion batri iPhone yn meddalwedd cysylltiedig a bydd ein herthygl yn eich helpu i osgoi'r problemau hynny.

Dwi'n Meddwl Mae Rhywbeth Yn Anghywir Gyda Batri Fy iPhone. Beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych chi wedi darllen trwy ein herthygl batri iPhone, ond rydych chi'n dal i gael problemau batri sylweddol gyda'ch iPhone, efallai y bydd angen i chi ei atgyweirio. Y peth cyntaf rydyn ni'n argymell eich bod chi'n ei wneud yw ymweld â'ch Apple Store lleol (gwnewch yn siŵr trefnu apwyntiad yn gyntaf!) a chael prawf diagnostig wedi'i berfformio ar eich iPhone.

Mae rhan o'r prawf diagnostig hwn yn cynnwys dadansoddiad pasio neu fethu o'ch batri. Os yw'ch iPhone yn pasio'r prawf batri (mae'r rhan fwyaf o iPhones yn ei wneud), yna ni fydd Apple yn disodli'r batri, hyd yn oed os yw'ch iPhone yn dal i gael ei orchuddio o dan warant.pam na allaf arwyddo i mewn i imessage

Os oes angen i chi gael batri newydd yn ei le, ond eisiau opsiwn mwy fforddiadwy nag Apple, rydym yn argymell Pwls. Bydd Puls yn anfon technegydd ardystiedig atoch chi, yn trwsio'ch iPhone o fewn yr awr, ac yn gwarantu eu gwaith am oes.

Cynnes A Chlyd

Nawr rydych chi'n gwybod pam mae'ch iPhone yn diffodd mewn tywydd oer a sut i nodi a oes problem caledwedd fwy difrifol gyda'ch iPhone. Gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch ffrindiau a'ch teulu fel eu bod nhw wedi paratoi yn ystod misoedd y gaeaf. Diolch am ddarllen a chofiwch dalu Payette Ymlaen bob amser!