Mae fy iPhone yn Cadw Beeping! Dyma Pam A'r Gwir Atgyweiriad.My Iphone Keeps Beeping

Mae eich iPhone yn bîpio ar hap ac nid ydych chi'n gwybod pam. Efallai y bydd hyd yn oed yn swnio mor uchel â larwm tân! Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam mae eich iPhone yn cadw beeping a dangos i chi sut i ddatrys y broblem hon er daioni .Pam fod fy iPhone yn cadw'n curo?

Llawer o'r amser, mae eich iPhone yn cadw bîp am un o ddau reswm: 1. Mae hysbysiadau twyllodrus yn gwneud synau ysgubol.
 2. Mae hysbyseb yn chwarae ffeil mp3 rydych chi'n ei chlywed trwy siaradwr eich iPhone. Mae'r hysbyseb yn debygol o ddod o ap sydd gennych ar agor ar eich iPhone, neu o dudalen we yr oeddech yn edrych arni yn yr app Safari.

Bydd y canllaw cam wrth gam isod yn eich helpu i ddarganfod a thrwsio'r gwir reswm pam mae'ch iPhone yn dal i guro!

Beth i'w Wneud Pan fydd Eich iPhone yn Cadw Beepio

 1. Gwiriwch Eich Gosodiadau Hysbysu

  Mae'n bosibl ffurfweddu hysbysiadau ar gyfer apiau mewn ffordd sy'n galluogi synau, ond analluogi rhybuddion ar y sgrin. Ar agor Gosodiadau a thapio Hysbysiadau . O dan Notification Style, fe welwch restr o'r holl apiau ar eich iPhone sy'n gallu anfon hysbysiadau.  Chwiliwch am apiau sydd ddim ond yn dweud “Swnio” neu “Swnio, Bathodynnau.” Mae'r rhain yn apiau sy'n gwneud synau ond nad oes ganddynt rybuddion ar y sgrin. Apiau sy'n dweud Baneri yw'r rhai sy'n arddangos hysbysiadau ar y sgrin.  Ni allaf anfon lluniau ar iphone

  I newid gosodiadau hysbysu app, tapiwch arno, yna dewiswch eich gosodiadau dewisol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn tapio ar o leiaf un o'r opsiynau o dan Rhybuddion i weld hysbysiadau ar y sgrin.

 2. Caewch Allan o Dabiau Yn Safari

  Os dechreuodd eich iPhone beibio tra roeddech chi'n pori'r we ar Safari, mae'n bosibilrwydd bod y bîp yn dod o hysbyseb ar y dudalen we yr oeddech chi'n edrych arni. Os yw hyn yn wir, efallai y gwelwch ffeil mp3 rhyfedd fel “smartprotector.xyz/ap/oox/alert.mp3” yn chwarae yn teclyn sain eich iPhone. I ddiffodd yr hysbyseb, caewch allan o'r tabiau sydd gennych ar agor yn Safari.

  I gau allan o'ch tabiau yn Safari, agorwch yr app Safari a gwasgwch a dal y botwm switcher tab yng nghornel dde isaf arddangosfa eich iPhone. Yna, tap Caewch Bob Tab (Rhif) .

 3. Caewch Allan o'ch Apiau

  Nid Safari yw'r unig ap a allai beri i'ch iPhone guro ar hap. Mae llawer o ddefnyddwyr wedi adrodd bod eu iPhone yn cadw beeping ar ôl defnyddio apiau fel theCHIVE, BaconReader, TutuApp, yr app TMZ, a llawer mwy.

  Os yw'ch iPhone yn dal i guro ar ôl i chi ddefnyddio ap penodol, mae'n well cau allan o'r app yn syth ar ôl i'r bîpio ddechrau. Os nad ydych yn siŵr pa ap sy'n achosi'r bîp, caewch allan o'ch holl apiau er mwyn bod yn ddiogel.

  I gau allan o apiau, cliciwch ddwywaith ar y botwm Cartref i agor y switcher app . Os nad oes botwm Cartref ar eich iPhone, ewch i fyny o waelod y sgrin i ganol y sgrin.

  Defnyddiwch eich bys i newid apiau i fyny ar ac oddi ar y sgrin. Fe wyddoch fod ap ar gau pan na fydd yn ymddangos mwyach yn y switcher app.

 4. Hanes Safari Clir a Data Gwefan

  Ar ôl cau allan o'ch apiau, mae'n bwysig clirio Hanes Safari a Data Gwefan hefyd. Efallai bod yr hysbyseb a wnaeth eich bîp iPhone wedi gadael cwci yn eich porwr Safari.

 5. Gwiriwch Am Ddiweddariadau App

  Nawr bod y bîpio wedi dod i ben, gwiriwch yr App Store i weld a oes diweddariad gan yr ap sy'n achosi i'ch iPhone bîpio ar hap. Mae datblygwyr yn aml yn rhyddhau diweddariadau i chwilod patsh ac yn trwsio problemau a adroddir yn eang.

  I wirio am ddiweddariadau app, agorwch Siop app a tap ar eicon eich Cyfrif yng nghornel dde uchaf y sgrin. Sgroliwch i lawr i'r adran diweddariadau app. Tap Diweddariad wrth ymyl app rydych chi am ei ddiweddaru, neu ei tapio Diweddarwch Bawb ar frig y rhestr.

Rheswm arall Pam y Gall Eich iPhone Fod Yn Beeping

Yn ddiofyn, mae eich iPhone ar fin derbyn rhybuddion gan y llywodraeth fel rhybuddion AMBER a rhybuddion Brys. Weithiau, bydd eich iPhone yn bîp yn uchel i sicrhau eich bod yn sylwi ar y rhybudd.

Os ydych chi am roi'r gorau i dderbyn y rhybuddion hyn, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Hysbysiadau. Sgroliwch yr holl ffordd i waelod y ddewislen i Rybuddion y Llywodraeth.

Tapiwch y switsh wrth ymyl AMBER Alerts neu rybuddion Brys i'w toglo ymlaen neu i ffwrdd. Os yw'r switshis yn wyrdd, byddwch yn derbyn y rhybuddion hyn. Os yw'r switshis yn llwyd, ni fyddwch yn derbyn y rhybuddion hyn.

sut i gael gafael ar gyfyngiadau ar iphone

Rydych chi wedi Trwsio Eich iPhone Beeping!

Gall fod yn hynod rwystredig ac yn gythruddo'n glywadwy pan fydd eich iPhone yn dal i guro. Yn ffodus, rydych chi wedi trwsio'r broblem hon ar eich iPhone ac yn gwybod beth i'w wneud os bydd yn digwydd eto! Gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol neu'n gadael sylw i ni isod os oes gennych gwestiynau eraill am eich iPhone.