Ni fydd Sgrin fy iPhone yn Troi! Dyma Pam & The Fix.My Iphone Screen Won T Turn

Nid yw sgrin eich iPhone yn troi ac nid ydych yn siŵr pam. Rydych chi'n dal eich iPhone bob ochr, ond nid yw'r sgrin newydd gylchdroi! Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam nad yw sgrin eich iPhone wedi troi a dangos i chi sut i ddatrys y broblem yn gyflym .Pam na Fydd Fy Sgrin iPhone yn Troi?

Ni fydd sgrin eich iPhone yn troi oherwydd bod Lock Cyfeiriadedd Portread yn cael ei droi ymlaen. Mae Lock Cyfeiriadedd Portread yn cadw arddangosfa eich iPhone yn y safle unionsyth, hyd yn oed os ydych chi'n dal eich iPhone bob ochr.Sut mae diffodd clo cyfeiriadedd portread?

I ddiffodd Lock Cyfeiriadedd Portread, agorwch y Ganolfan Reoli. Ar yr iPhone 8 a modelau cynharach, trowch i fyny o dan waelod y sgrin i agor y Ganolfan Reoli. Ar yr iPhone X, agorwch y Ganolfan Reoli trwy droi i lawr o gornel dde uchaf y sgrin.

Unwaith y bydd y Ganolfan Reoli ar agor, edrychwch am y botwm Lock Cyfeiriadedd Portread - mae'n edrych fel clo y tu mewn i saeth gron. Fe fyddwch chi'n gwybod bod Lock Cyfeiriadedd Portread ymlaen pan fydd y clo a'r saeth yn oren y tu mewn i fotwm gwyn.I'w ddiffodd, dim ond tapio ar y botwm yn y Ganolfan Reoli. Bydd eich Lock Cyfeiriadedd Portread i ffwrdd pan fydd y clo a'r saeth yn wyn y tu mewn i fotwm llwyd tywyll.

Beth yw'r Gwahaniaeth rhwng Modd Portread a Modd Tirwedd?

Mae llun werth mil o eiriau, felly yn hytrach na cheisio egluro'r gwahanol rhwng Modd Portread a Thirwedd, byddai'n well gen i ddangos i chi!Y sgrinluniau uchod yw sut mae arddangosfa eich iPhone yn edrych tra ei bod yn ganolog yn y Modd Portread. Isod mae sut olwg sydd ar eich iPhone tra ei fod wedi'i gyfeiriadu yn y Modd Tirwedd.

Ni fydd Sgrin fy iPhone yn Troi Mewn Rhai Apiau! Dyma Pam.

Hyd yn oed os yw Lock Cyfeiriadedd Portread wedi'i ddiffodd, efallai na fydd eich arddangosfa iPhone yn troi i'r ochr mewn rhai apiau. Pan fydd rhywun yn creu app, mae ganddo'r opsiwn i benderfynu a fydd yr ap yn gweithio ynddo ai peidio Modd Tirwedd .

Os na fydd yr ap yn troi at Modd Tirwedd pan ddaliwch eich iPhone bob ochr, gallai fod nad yw'r app yn ei gefnogi. Mae'n debyg ichi sylwi nad yw rhai apiau adeiledig ar eich iPhone, fel yr app Cloc a'r App Store, yn cylchdroi os ydych chi'n dal eich iPhone ar ei ochr.

batri iphone 5s yn marw'n gyflym

Os yw'r ap rydych chi'n ei ddefnyddio yn cefnogi Modd Tirwedd, fel yr ap Nodiadau neu Negeseuon, ceisiwch gau ac ailagor yr ap pan na fydd sgrin eich iPhone yn troi tra'ch bod chi'n ei ddefnyddio.

I gau allan o apiau ar yr iPhone 8 neu'n gynharach, pwyswch y botwm Cartref ddwywaith i actifadu'r switcher app a swipeio'r app i fyny ac i ffwrdd o'r sgrin.

Ar yr iPhone X, agorwch y switcher app trwy droi i fyny o waelod y sgrin ac oedi gyda'ch bys yng nghanol yr arddangosfa. Yna, pwyswch a dal rhagolwg yr app a thapio ar y botwm bach minws coch i gau allan o'r app.

Mae'n Amser Cyfeiriadedd

Rydych chi wedi darganfod pam fod eich iPhone wedi'i gloi yn y Modd Portread ac rydych chi wedi datrys y broblem er daioni. Y tro nesaf na fydd sgrin eich iPhone yn troi, byddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem. Diolch am ddarllen, ac mae croeso i chi adael unrhyw gwestiynau neu sylwadau eraill sydd gennych isod!