Mae fy Nghyfrinair Llais Llais iPhone yn Anghywir. Dyma The Fix!My Iphone Voicemail Password Is Incorrect

Nid yw'r mwyafrif ohonom byth yn sylweddoli bod angen cyfrinair post llais arnom ar ein iPhones nes bod y neges annifyr honno'n ymddangos allan o unman: “Cyfrinair Anghywir. Rhowch gyfrinair post llais. ” Rydych chi'n gwneud yr unig beth sy'n gwneud synnwyr: Rydych chi'n rhoi cynnig ar hen gyfrinair post llais. Mae'n anghywir. Rydych chi'n rhoi cynnig ar god pas eich iPhone ac mae'n anghywir hefyd. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam mae'ch iPhone yn gofyn am gyfrinair post llais a sut i ailosod eich cyfrinair post llais iPhone fel y gallwch gael mynediad i'ch post llais eto .Mae gweithwyr Apple yn gweld y broblem hon trwy'r amser. Mae fel arfer yn digwydd pan fyddant yn sefydlu iPhone newydd cwsmer, yn enwedig os mai AT&T yw'r darparwr diwifr. Maen nhw'n dadbocsio'r iPhone, ei sefydlu, a dim ond pan oedden nhw'n meddwl eu bod nhw'n cael eu gwneud, mae “cyfrinair post llais yn anghywir” yn ymddangos.Pam fod fy iPhone yn gofyn am gyfrinair post llais?

Mae AT&T yn defnyddio nodweddion diogelwch ychwanegol nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio gan ddarparwyr diwifr eraill. Maent wedi'u cynllunio i'ch cadw'n ddiogel, ond gallant fod yn annifyr ac arwain at lawer o amser yn cael ei wastraffu os nad ydych yn gwybod sut i fynd o'u cwmpas.

Erthygl gefnogol Apple mae dwy frawddeg o hyd ar y pwnc, ac mae'n gofyn ichi gysylltu â'ch darparwr diwifr neu nodi'ch cyfrinair yn yr app Gosodiadau. Nid yw'n arbennig o ddefnyddiol i'r mwyafrif o bobl, felly byddwn yn mynd i drafodaeth fanylach.Sut i Ailosod Cyfrinair Post Llais eich iPhone ar AT&T

Yn ffodus, mae'r camau sy'n angenrheidiol i ailosod cyfrinair post llais eich iPhone yn fyr ac yn syml cyn belled â'ch bod chi'n gwybod beth i'w wneud. Mae gennych dri opsiwn:

Dewis Cyntaf: Mae gan AT&T system awtomataidd a ddyluniwyd i'ch tywys trwy'r broses. Cyn galw, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod eich cod zip bilio.

 1. Ffoniwch 1 (800) 331-0500, ac ar yr adeg honno fe'ch anogir i nodi'ch rhif ffôn symudol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n nodi'ch rhif ffôn 10 digid llawn, gan gynnwys y cod ardal.
 2. Bydd y system awtomataidd yn dechrau rhestru'r llu o opsiynau a allai fod wedi golygu eich galwad.
 3. Am y tro, dim ond y trydydd opsiwn sydd angen i chi fod â diddordeb. Pwyswch “3” i gael cymorth post llais, ac yna pwyswch “3” eto i newid eich cyfrinair.
 4. Rhowch eich cod zip bilio pan ofynnir i chi.
 5. Ar y pwynt hwn, bydd y neges rhy gyfarwydd yn ymddangos: “Cyfrinair Anghywir - Rhowch Gyfrinair Post Llais.” Peidiwch â phoeni! Ni wnaethoch unrhyw beth o'i le.
 6. Yn olaf, bydd angen i chi nodi'ch rhif ffôn symudol unwaith eto, ond y tro hwn, nodwch eich rhif ffôn 7 digid, heb gynnwys y cod ardal.
 7. Rydych chi wedi gwneud!

Ail Ddewis: Mae AT&T yn darparu'r un gwasanaeth awtomataidd ar-lein trwy ei wefan. Er mwyn defnyddio'r opsiwn hwn, gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi cofrestru a mewngofnodi i'ch cyfrif “myWireless” .Pan fyddwch wedi mewngofnodi, gwnewch yn siŵr mai'r llinell symudol a ddangosir yw'r un â chyfrinair post llais yr iPhone yr ydych am ei newid. Yna dilynwch y camau hyn:

 1. Llywiwch y wefan gan ddechrau gyda: Ffôn / Dyfais -> Ailosod Pin Post Llais -> Tynnwch sylw at eich rhif ffôn symudol -> Cyflwyno
 2. Unwaith eto, fe welwch “Cyfrinair Anghywir - Rhowch Gyfrinair Post Llais.”
 3. Rhowch eich rhif ffôn symudol heb y cod ardal. Tap OK.
 4. Rydych chi wedi gwneud!

Trydydd Dewis: Os hoffech chi roi un cynnig olaf iddo o'ch blwch post llais, dilynwch y gyfres hon o gamau. Ystyriwch hyn yn ymdrech ffos olaf os yw popeth arall yn methu!

 1. Llywiwch eich dyfais symudol gan ddechrau gyda: Hafan -> Ffôn -> Keypad -> Dal “1”
 2. Fe'ch anogir i nodi'ch cyfrinair post llais cyfredol (os oes gennych un).
 3. Tapiwch y rhifau canlynol yn eu trefn: 4 -> 2 -> 1
 4. Unwaith eto: “Cyfrinair yn anghywir - Rhowch gyfrinair post llais.” Y tro hwn gallwch chi nodi'r cyfrinair newydd a tharo OK.
 5. Rydych chi wedi gwneud!

Beth Os byddaf yn Defnyddio Cludwr Heblaw AT&T?

Rydych chi mewn lwc, oherwydd dylai pethau fod yn llawer haws i chi ailosod eich cyfrinair. Efallai na fydd yn rhaid i chi ffonio'ch darparwr diwifr o gwbl, ond byddaf yn eich pwyntio i'r cyfeiriad cywir rhag ofn y gwnewch hynny. Dyma'r ddau opsiwn syml:

Opsiwn 1: Yr Ap Gosodiadau

Yn gyntaf, ewch i Gosodiadau -> Ffôn -> Newid Cyfrinair Post Llais . Dyma beth ddylech chi ei weld:

Rhowch iPhone Cyfrinair Post Llais Newydd

Opsiwn 2: Rhowch Alwad i'ch Darparwr Di-wifr

Os bydd yr opsiwn cyntaf yn methu, dylech ffonio cefnogaeth yn uniongyrchol. Dyma rifau gwasanaeth cwsmeriaid ar gyfer AT&T, Sprint, a Verizon Wireless:

 • AT&T: 1 (800) 331-0500
 • Sbrint: 1 (888) 211-4727
 • Di-wifr Verizon: 1 (800) 922-0204

Ar y pwynt hwn, dylid ailosod cyfrinair post llais eich iPhone a gobeithio eich bod yn dda mynd. Problem gyffredin arall y mae pobl yn ei hwynebu ar ôl sefydlu eu iPhone newydd yw nad yw eu cysylltiadau yn cysoni ar draws eu dyfeisiau. Os yw hynny'n digwydd i chi, gall fy erthygl helpu . Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone, gadewch sylw isod neu ymwelwch â Grŵp Facebook Payette Forward i gysylltu ag un o'n harbenigwyr.