Ni fydd fy iPhone yn stopio dirgrynu! Dyma'r ateb yn y pen draw.Mi Iphone No Deja De Vibrar

Mae eich iPhone yn dal i ddirgrynu ac nid ydych chi'n gwybod pam. Weithiau mae'n dirgrynu ar hap am ddim rheswm! Yn yr erthygl hon, egluraf ichi beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn stopio dirgrynu .Ailgychwyn eich iPhone

Y peth cyntaf i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn stopio dirgrynu yw ei ddiffodd ac ymlaen eto. Mae ailgychwyn eich iPhone yn ddatrysiad cyffredin ar gyfer mân broblemau meddalwedd.Os oes gennych iPhone 8 neu'n gynharach, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos ar y sgrin. Os oes gennych iPhone X, pwyswch a dal y botwm ochr ac unrhyw un o'r botymau cyfaint. Llithro'r eicon pŵer o'r chwith i'r dde trwy 'sleid i bweru' i bweru oddi ar eich iPhone.pam mae fy batri yn marw'n gyflym

Arhoswch tua 30 eiliad i sicrhau bod eich iPhone wedi cau i lawr yn llwyr, yna pwyswch a dal y botwm pŵer (modelau iPhone 8 neu gynharach) neu'r botwm ochr (iPhone X) i'w droi ymlaen eto.

A yw'ch iPhone wedi'i rewi ac yn dirgrynu?

Os na fydd eich iPhone yn stopio dirgrynu Y. wedi'i rewi, bydd yn rhaid i chi orfodi ailgychwyn eich iPhone yn lle ei gau i lawr yn y ffordd arferol. Mae ailgychwyn grym yn gorfodi'ch iPhone i gau a phweru ymlaen yn gyflym, a all drwsio mân faterion meddalwedd, megis pan fydd eich iPhone yn rhewi.

I orfodi ailgychwyn a iPhone SE neu fersiwn gynharach , pwyswch a dal y botwm Power a'r botwm Cartref ar yr un pryd nes bod y sgrin yn diffodd a bod logo Apple yn ymddangos. Yn y iPhone 7 , pwyswch a dal y botwm cyfaint i lawr a'r botwm pŵer ar yr un pryd. Yn y iPhone 8, 8 Plus ac X. , pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny, yna'r botwm cyfaint i lawr, yna pwyswch a dal y botwm ochr.mae sgrin gyffwrdd iphone yn stopio gweithio

Caewch bob App iPhone agored

Gallai ap fod yn camweithio neu'n anfon hysbysiadau atoch yn y cefndir ar eich iPhone, gan beri iddo ddirgrynu'n barhaus. Trwy gau pob cais ar eich iPhone, gallwch drwsio problem feddalwedd bosibl.

Cyn y gallwch chi gau'r cymwysiadau ar eich iPhone, bydd angen i chi agor dewisydd y cais. I wneud hyn, gwasgwch y botwm Cartref ddwywaith (iPhone 8 ac yn gynharach) neu ewch i fyny o'r gwaelod tuag at ganol y sgrin (iPhone X). Nawr eich bod yn y dewisydd app, caewch eich apiau trwy eu troi i fyny ac allan o amser sgrin.

Gwiriwch am Ddiweddariad Meddalwedd

Os ydych chi'n rhedeg fersiwn hen ffasiwn o iOS, gallai fod y rheswm pam na fydd eich iPhone yn rhoi'r gorau i ddirgrynu. I wirio am ddiweddariad meddalwedd, ewch i Gosodiadau> Cyffredinol> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad meddalwedd ar gael, tapiwch Dadlwythwch a gosod . Os nad oes diweddariad meddalwedd ar gael, bydd yn dweud bod eich iPhone yn gyfredol.

sut mae cael fy iphone i gylchdroi

Diffoddwch yr holl ddirgryniadau ar iPhone

Oeddech chi'n gwybod bod yna ffordd i ddiffodd pob dirgryniad ar eich iPhone? Os ewch chi i Gosodiadau> Hygyrchedd> Cyffwrdd , gallwch ddiffodd pob dirgryniad am byth trwy ddiffodd y switsh wrth ymyl Dirgryniad .

Ni fydd diffodd pob dirgryniad yn mynd i'r afael â'r gwir reswm pam na fydd eich iPhone yn stopio dirgrynu. Mae'r broblem yn debygol o ail-ddigwydd cyn gynted ag y byddwch yn troi'r dirgryniad yn ôl. Mae hyn yn cyfateb i roi cymorth band ar doriad sydd wir angen pwythau!

I drwsio'r mater dyfnach sydd fwy na thebyg yn achosi i'ch iPhone ddal i ddirgrynu, ewch ymlaen i'r cam nesaf: adfer y DFU.

Rhowch eich iPhone yn y modd DFU

Adfer DFU yw'r math mwyaf dwys o adfer y gellir ei berfformio ar iPhone. Pan fyddwch chi'n rhoi eich iPhone yn y modd DFU a'i adfer, mae'r holl god ar eich iPhone yn cael ei ddileu a'i ail-lwytho, sydd â'r potensial i drwsio problemau meddalwedd dwfn iawn. Edrychwch ar ein canllaw cam wrth gam i ddysgu sut i roi eich iPhone yn y modd DFU a'i adfer !

Opsiynau atgyweirio

Os na fydd eich iPhone yn stopio dirgrynu o hyd ar ôl iddo gael ei roi yn y modd DFU a'i adfer, mae'r broblem yn debygol o fod yn fater caledwedd. Efallai bod y modur dirgrynu, y gydran gorfforol sy'n gwneud i'ch iPhone ddirgrynu, yn camweithio.

Os oes gennych gynllun AppleCare + ar gyfer eich iPhone, gwneud apwyntiad yn yr Apple Store i dechnegwyr Apple eich helpu chi. Rydym hefyd yn argymell Pwls , cwmni atgyweirio ar alw a fydd yn anfon technegydd profiadol yn uniongyrchol i'ch lleoliad.

Dirgryniad Sefydlog

Rydych wedi datrys y broblem yn llwyddiannus ac nid yw'ch iPhone yn dirgrynu mwyach! Y tro nesaf na fydd eich iPhone yn stopio dirgrynu, byddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone, mae croeso i chi adael sylw isod.

beth mae'n ei olygu i ddadlwytho app

Diolch,
David L.