A yw'n Ddiogel Defnyddio Olewau Hanfodol Ar Beli Sychwr? Pawb Yma!Is It Safe Use Essential Oils Dryer Balls

A yw'n ddiogel defnyddio olewau hanfodol ar beli sychwr? . Mae peli sychwr yn yn dda i'r amgylchedd, ac rydych chi'n golchi . Rydych chi'n gadael iddyn nhw droelli yn y sychwr. Maent yn sicrhau bod eich golchdy yn sychu'n gyflymach , yn meddalach a bod eich nid yw golchi dillad yn dod yn statig . A gallwch chi yn hawdd gwnewch nhw eich hun o wlân .

Y fantais yw y gallwch chi roi ychydig ddiferion o olew hanfodol arno fel bod popeth yn arogli'n braf.

Mae hyn hefyd yn arbed y sychwr cemegol dillad sydd ddim yn iach iawn i chi'ch hun na'r amgylchedd .

Ffordd naturiol o gael eich golchdy meddal iawn ac i arogli fel eich hoff olew hanfodol . Meddyliwch am dyweli meddal hyfryd gydag arogl lafant. ( yn hollol ddiogel )

3 neu 4 diferyn o olew hanfodol yn ddigonol ar gyfer un llwyth o olchfa, wedi'i ychwanegu at y cylch socian. Nid yw gwresogi olewau hanfodol yn eu niweidio ( maent yn ganlyniad distyllu stêm ar ferwbwynt dŵr ) neu newid eu priodweddau. Gall olew anweddu, ond mae mor effeithiol â stêm ag y mae ar ei ffurf hylif .

Cyflenwadau ar gyfer eich peli sychwr

peli olew hanfodolPêl o wlân naturiol, nodwch fod yn rhaid iddi fod yn wlân go iawn ac nid edafedd synthetig oherwydd mae'r gwlân i fod i gael ei ffeltio yn y peiriant golchi. A hen pantyhose.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch ddechrau'r edefyn a'i lapio o amgylch eich canol a'ch bys mynegai ddeg gwaith. Tynnwch ef oddi ar eich bys ac yna lapiwch yr edafedd o amgylch y canol 3 gwaith (bydd yn edrych fel bwa).

Dyma waelod eich pêl, lapiwch y wifren yn dynn o'i chwmpas a'i gwneud yn bêl. Parhewch â hyn nes bod eich pêl yr ​​un maint â phêl dennis.

Gwnewch hyn nes bod gennych o leiaf bedair pêl.

Torrwch y goes oddi ar bâr o deits. Rhowch y bêl gyntaf yn nhroed y pantyhose a'i chlymu yn union uwchben y bêl, yna rhowch yr ergyd nesaf i mewn a'i chysylltu, ailadroddwch nes bod yr holl beli yn y pantyhose.

Yna golchwch y peli â chwyr ar y lleoliad poeth (60 neu 90 gradd) . Bydd hyn yn gwneud i'r gwlân deimlo, gan roi pêl gadarn a chadarn i chi. Pan fydd y peli wedi'u golchi, rhowch nhw yn y sychwr yn y lleoliad uchaf.

Ar ôl i'r peli sychu'n llwyr, gallwch chi fynd â nhw allan o'r pantyhose, ac maen nhw'n barod i'w defnyddio.

Y tro nesaf y byddwch chi'n rhoi'ch golchdy yn y sychwr, gollwng ychydig ddiferion o'ch hoff olew hanfodol ar y peli sychwr a'u rhoi yn y sychwr ynghyd â'r golchdy.

Amrywiwch faint o olew hanfodol os ydych chi eisiau persawr mwy dibynadwy neu lai gwydn.

Mwynhewch olchiad ysgafn, persawrus iawn.

3 ffordd naturiol i wneud eich golchdy yn blewog

Mae llawer o bobl yn dal i ddefnyddio meddalydd ffabrig. Mae dau reswm i atal hyn: mae'n cynnwys sylweddau gwenwynig, ac mae gorchudd yn aros ar ffibrau eich tecstilau wrth olchi, ac mae'r cotio hwnnw'n cronni gyda phob golch, gan wneud eich dillad yn fwyfwy heriol i'w glanhau. Mae yna dri dewis arall sy'n rhoi canlyniad gwell na meddalydd ffabrig. Trwy newid i un o'r dewisiadau amgen hyn, rydych hefyd yn rhatach o lawer.

Awgrym 1

Peli sychwr: y meddalydd ffabrig naturiol gorau

Peli sychwr gwlân defaid sych yw fy ffrindiau gorau. Maen nhw'n para dim llai na mil o feiciau sychu a hefyd yn tynnu'r crychau o'ch dillad. Mae'r defnydd yn syml: ar ôl golchi rydych chi'n rhoi eich golchdy yn y sychwr, rydych chi'n ychwanegu tri peli sychwr , a dyna ni.

Peli sychwr mae iddynt sawl mantais: maent yn meddalu'ch golchdy, maent yn byrhau'r amser sychu, nid yw'ch dillad bellach yn statig, oherwydd y gwlân maent yn cael effaith gwrthfacterol, ac maent yn sicrhau bod blew eich ci ciwt, cath, cwningen neu fochyn cwta yn ei wneud peidio â glynu atodi eich dillad. Gallwch ddarllen mwy am hyn yn Tric euraidd i dynnu gwallt anifeiliaid anwes o'ch dillad

Os ydych chi mor gysylltiedig â'r arogl melys hwnnw o'ch meddalydd ffabrig, dyma domen fonws ychwanegol: rhowch ychydig ddiferion o olew hanfodol ar y pêl sychwr , a bydd eich golchdy yn arogli'n well nag erioed o'r blaen. Rydw i fy hun yn defnyddio olew lafant oherwydd ei fod wir yn teimlo fel llwyn lafant sy'n blodeuo, ond yn union pa aer sy'n well gennych chi.

Awgrym 2

Finegr naturiol yw'r meddalydd ffabrig rhataf .

Pan feddyliwch am finegr , rydych chi'n meddwl am yr awyr sur cas honno. Os ydych chi'n ychwanegu dash da o finegr naturiol i'ch dosbarthwr glanedydd, byddwch yn sylwi nad yw'ch dillad yn arogli fel finegr o gwbl . Yn y cyfamser, mae'ch cwyr yn cael ei feddalu. Yn enwedig gyda thyweli, fe welwch eu bod yn edrych hyd yn oed yn feddalach na gyda'r un meddalydd ffabrig hwnnw rydych chi'n talu'ch glas arno.

Mantais ychwanegol o finegr yw ei fod yn lladd yr holl ffyngau a achosir gan weddillion sebon (hyd yn oed yn eich peiriant golchi ei hun!), Fod lliwiau eich dillad yn parhau i fod yn brydferth, y bydd eich dillad yn llai statig, a llawer mwy. Darllenwch hefyd: 10 awgrym gwych ar gyfer defnyddio finegr ar gyfer eich golchdy

Ydych chi'n colli arogl melys eich hoff feddalydd ffabrig? Yna llenwch botel gyda finegr , ychwanegu cryn dipyn o ddiferion o olew hanfodol ac ysgwyd y botel cyn pob defnydd. Ni ddylech anghofio'r olaf, oherwydd fel arall mae'r olew yn gwahanu o'r finegr a byddwch yn cael staeniau saim ar eich dillad.

Gyda llaw, rwy'n defnyddio'r ddau fy hun: felly finegr yn y peiriant golchi fel bod fy mheiriant hefyd yn aros mewn cyflwr da ac yn sychwr pêlau yn y sychwr. Os ydych chi am ei wneud fel hyn, dim ond chi angen i ddiferu y olew hanfodol ar y peli sychu .

Tip 3

Gwnewch eich meddalydd ffabrig naturiol eich hun .

Os yw'n well gennych gadw at eich hen arferiad ond eisiau newid i gynnyrch sy'n cynnwys llai o sylweddau gwenwynig, gallwch ystyried gwneud meddalydd ffabrig eich hun. Dyna sut rydych chi'n gwneud hynny:

Anghenion

  • 20 ml finegr naturiol
  • 20 ml o ddŵr
  • Diferyn bach o glyserin
  • O bosib 15 diferyn o olew hanfodol

Wrth gwrs, gallwch chi hefyd wneud cyfran ddwbl, ond yn gyntaf byddwn i'n dechrau gyda photel fach i weld a ydych chi'n ei hoffi. Er enghraifft, cymerwch botel ddŵr wag ac arllwyswch y cyflenwadau uchod i'r cynhwysydd gyda thwmffat.

I ychwanegu arogl ychwanegol i'r golchdy a'ch golchdy, ychwanegwch ychydig ddiferion o olew hanfodol , gallwch arbrofi gyda hyn o ran arogleuon, gallwch ddewis math penodol o berarogl, ond gallwch hefyd gymysgu aroglau. Cofiwch ysgwyd yn dda bob tro cyn arllwys sblash o'ch meddalydd ffabrig cartref i'r peiriant glanedydd fel bod yr olew wedi'i gymysgu'n dda â gweddill y stwff.

Gwnewch i'r aroglau golchi dillad fod yn fwy blasus.

I greu arogl arbennig ychwanegol, gallwch chi gymysgu hefyd olewau hanfodol . Er enghraifft:

  • Sba Zen: 5 diferyn o olew lafant gyda 5 diferyn o ewcalyptws
  • Ynni: 6 diferyn o olew lemwn gyda 4 diferyn o olew rhosmari
  • Ymlaciwch: 6 diferyn o olew lafant gyda 4 diferyn o olew rosewood
  • Myfyrdod: 5 diferyn o olew lafant gyda 5 diferyn o olew bergamot
  • Ffres: 6 diferyn o olew lafant gyda 4 diferyn o olew mintys

Beth yw olewau hanfodol?

Gelwir olew hanfodol hefyd yn olew hanfodol, a'r olew persawrus sy'n cael ei dynnu o blanhigion neu ffrwythau. Mae'r olew i'w gael ym mhob rhan o'r planhigyn, yn y blodau a'r dail, ond hefyd yn y gwreiddiau neu yn y coed. Mae rhai olewau hanfodol yn llawer mwy costus nag eraill oherwydd mae angen llawer o ddeunydd i echdynnu defnynnau bach o olew ac mae un math, er enghraifft ag orennau, yn ei gwneud hi'n haws ennill cynhyrchiad uwch yn gyflym na gyda phlanhigyn neu ffrwyth arall.

Felly chi'n gweld, gellir rhoi'r meddalydd ffabrig hwnnw yn syth yn y sbwriel, gyda'r awgrymiadau uchod rydych chi hefyd yn rhatach o lawer yn y pen draw. Unwaith y byddwch wedi arfer â meddalu'ch golchdy mewn ffordd fwy naturiol, byddwch yn meddwl yn fuan am y meddalydd ffabrig: beth yw arogl plastig, iacod! Llwyddiant ag ef!

Cyfeiriadau:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3264233/?tool=pubmed

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22133088

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19292822

Cynnwys