Pam ddylwn i newid i AT&T? Y Newid Gorau I Hyrwyddo AT&TWhy Should I Switch T

Heddiw cerddais i mewn i siop AT&T, cyflwynais fy hun, a chefais sgwrs ddiddorol gyda chyflogai ynghylch pam y dylai pobl newid i AT&T. Y peth a ddywedodd a'm synnodd fwyaf oedd hynny mae dwywaith cymaint o bobl yn newid o'r cludwyr cost is fel Sprint a T-Mobile nag o Verizon, oherwydd mae AT&T yn cynnig gwell gwasanaeth, cyflymder a dibynadwyedd.O ran gwneud galwadau ffôn a syrffio'r we, dywed fod pobl yn barod i dalu ychydig mwy am wasanaeth gwell. Mae ansawdd gwasanaeth yn amrywio o un rhan o'r wlad i'r llall, ond mae'n bendant yn rhywbeth i'w ystyried, yn enwedig pan fo prisiau a chynigion ffôn AT&T mor dda ar hyn o bryd.Yr Hyrwyddiad “Newid I AT&T” Gorau

Gallwch chi cael bargen unigryw ar yr iPhone XR pan fyddwch chi'n newid i AT&T! Pam fyddech chi eisiau newid? Y rheswm cyntaf yw hynny gallwch chi godi iPhone XR newydd gydag AT&T a hepgor yr aros i ddod yn uwchraddiad yn gymwys gyda'ch cludwr cyfredol . Yn ail, rydych chi'n masnachu hyd at well gwasanaeth a chyflymder ar rwydwaith AT&T. Wedi'r cyfan, nid oes ots a oes gennych ffôn newydd cyflym os na all eich cysylltiad rhyngrwyd gadw i fyny.

sut mae diffodd clustffonau

A yw'n Anodd Newid?

Dim o gwbl! Mae newid yn cynnwys tri cham hawdd. Yn gyntaf, rydych chi'n porthi (y term technegol ar gyfer symud) eich rhif i AT&T ac yn actifadu eich cyfrif AT&T. Nesaf, rydych chi'n masnachu yn eich ffôn clyfar cyfredol - ond yn unig ar ôl rydych chi'n cael eich ffôn newydd gan AT&T. Mae hynny'n golygu hynny mae gennych chi ddigon o amser i drosglwyddo'ch data cyn i chi roi'r gorau i'ch hen ffôn. Yn olaf, rydych chi'n anfon y bil terfynol at AT&T gan eich cludwr cyfredol.Sut Ydw i'n Cael Fy Arian?

Dyma'r rhan orau: Bydd AT&T yn anfon cerdyn rhagdaledig Visa atoch yn y post ar gyfer cyfanswm ffi terfynu neu gynllun talu dyfais eich cludwr blaenorol. Mae'n rhaid i chi aros ychydig, ond fe gewch chi ddarn mawr o newid yn y post - ac mae pawb yn hoffi hynny.

Sut Ydw i'n Cael yr Hyrwyddiad?

Er mwyn manteisio ar yr hyrwyddiad hwn, cliciwch yma i fynd yn syth i’r dudalen gywir ar wefan AT&T. Rwy'n gwneud ffi atgyfeirio os byddwch chi'n cofrestru trwy ddolen ar y dudalen hon, ond nid ydych chi'n talu unrhyw beth ychwanegol: Mae'n ffordd wych o gefnogi Payette Forward, cael iPhone newydd, ac arbed criw o arian ar yr un pryd .

Ei lapio: Mwynhewch Eich Ffôn a'ch Cynllun Newydd!

Fy nghyngor olaf yw hyn: Hepgorwch yswiriant y cludwr a mynd am AppleCare + neu ddim o gwbl. Mae croeso i chi rannu eich meddyliau yn yr adran sylwadau isod - hoffwn eu clywed!Os hoffech chi ddysgu mwy am gynigion cyfredol y cludwyr eraill, edrychwch ar fy cyfrifiannell arbedion ffôn symudol neu fy cymhariaeth ochr yn ochr â chynlluniau teulu am drosolwg diduedd, hawdd ei ddeall.

dywed fy iphone fod gen i glustffonau i mewn ond does gen i ddim

Gallwch hefyd edrych ar ein offeryn cymharu ffôn symudol a offeryn cymharu cynllun ffôn ar UpPhone i weld sut y gallwch chi arbed ar y cynlluniau a'r ffonau symudol gorau allan yna!