Sut Ydw i'n Newid Wyneb Gwylio Afal? Dyma The Real Fix.

How Do I Change An Apple Watch Face

Rydych chi wedi blino ar eich wyneb Apple Watch ac rydych chi am ei newid. Mae yna lawer o wynebau brodorol wedi'u hymgorffori yn eich Apple Watch yn ogystal â digon o apiau wyneb Gwylio trydydd parti. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i newid wyneb Apple Watch !

Sut I Newid Eich Wyneb Gwylio Apple

Pwyswch a daliwch ar wyneb Apple Watch. Gallwch newid i'r chwith neu'r dde i ddewis o wynebau Apple Watch diofyn. Gallwch hefyd tapio Addasu i wneud yr wynebau Gwylio brodorol hyn ychydig yn fwy unigryw i chi.

Os ydych chi'n newid yr holl ffordd i'r dde, fe welwch yr opsiwn i ychwanegu wyneb Gwylio diofyn newydd.Dewch o Hyd i Mwy o Wynebau Gwylio Yn Ap Gwylio'r iPhone

Gall fod ychydig yn haws llywio trwy'r app Watch ar eich iPhone pan rydych chi'n edrych i newid wyneb Apple Watch. Agorwch yr app Gwylio a tapiwch y Oriel Wyneb tab ar waelod y sgrin.

Pan ddewch o hyd i wyneb Gwylio yr ydych yn ei hoffi, tapiwch arno. Byddwch yn cael ychydig o opsiynau addasu i wneud wyneb y Gwyliad yn unigryw i chi mewn gwirionedd. Pan fyddwch chi wedi gorffen, tapiwch Ychwanegu .Fe welwch mai'r wyneb Gwylio rydych chi newydd ei ychwanegu bellach yw eich wyneb Apple Watch!

Dadlwythwch Wynebau Gwylio Apple Newydd

Gallwch gael mynediad at lawer mwy o wynebau Apple Watch trwy osod app wyneb Gwylio. Agorwch yr App Store ar eich iPhone a tapiwch y Chwilio tab. Teipiwch “Apple Watch face” yn y blwch chwilio a thapio chwilio .

Mae yna i dunnell o apiau wyneb Apple Watch yn yr App Store, ond nid yw’r mwyafrif ohonynt yn werth eu lawrlwytho. Pâr yr wyf yn ei argymell yw Gwyliwch Albymau Wyneb a Gwneud Wynebau Gwylio .

I osod app wyneb Gwylio, tapiwch y botwm gosod ar y dde. Ers i mi osod yr app Facer Watch Faces o'r blaen, mae'r botwm gosod yn edrych fel cwmwl gyda saeth yn pwyntio i lawr. Os yw'n app nad ydych wedi'i osod o'r blaen, fe welwch botwm sy'n dweud Cael .

Nesaf, agorwch eich app wyneb Gwylio newydd ar eich iPhone. Porwch o gwmpas neu defnyddiwch y swyddogaeth chwilio i ddod o hyd i wyneb Apple Watch newydd. Dewisais wyneb Space Watch gan Facer.

Mae llawer o apiau wyneb Apple Watch fel Facer yn gweithio trwy syncio albwm i'ch Apple Watch. I gysoni'r albwm priodol, agorwch yr app Watch a tapiwch y Fy Gwylfa tab. Yna, tap Lluniau -> Albwm Synced -> Facer (neu enw eich app wyneb gwylio) .

Er mwyn i albwm synced ymddangos fel eich wyneb Apple Watch, bydd yn rhaid i chi ddewis y Lluniau wyneb ar eich Apple Watch. Pwyswch a daliwch eich wyneb Apple Watch, yna trowch o'r chwith i'r dde nes i chi gyrraedd wyneb y Lluniau.

beth mae pryfaid cop yn ei olygu yn ysbrydol

Wyneb Gwylio Afal: Wedi newid!

Rydych chi wedi newid eich wyneb Apple Watch yn llwyddiannus! Rwy'n gwybod y gall y broses hon fod ychydig yn ddiflas, felly croeso i chi adael sylw isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill. Mae gennym lawer o diwtorialau Apple Watch ar ein Sianel YouTube os ydych chi eisiau dysgu mwy.