Sut Ydw i'n Ychwanegu Waled I'r Ganolfan Reoli Ar iPhone? Dyma The Fix!

How Do I Add Wallet Control Center An Iphone

Rydych chi yn y llinell ddesg dalu gyflym ac rydych chi am ddod o hyd i'r ffordd gyflymaf i gael mynediad at Waled ar eich iPhone. Rydych chi eisoes wedi defnyddio deuddeg cwpon ac mae'r bobl y tu ôl i chi yn dechrau mynd yn ddiamynedd. Peidiwch â phoeni - bydd yr erthygl hon yn dangos i chi sut i ychwanegu Waled i'r Ganolfan Reoli ar iPhone felly gallwch chi dalu am eich nwyddau cyn gynted â phosib!

Sut I Ychwanegu Waled I'r Ganolfan Reoli Ar iPhone

I ychwanegu Waled i'r Ganolfan Reoli ar iPhone, dechreuwch trwy agor y Gosodiadau ap. Yna, tap Canolfan Reoli -> Addasu Rheolaethau . Oddi tano Mwy o Reolaethau , tapiwch y botwm gwyrdd a mwy i'r chwith o Waled i'w ychwanegu at y Ganolfan Reoli.Nawr pan fyddwch chi'n agor y Ganolfan Reoli, fe welwch botwm sy'n cynnwys yr eicon Waled. I gael mynediad i'ch Waled yn gyflym, tapiwch y botwm hwnnw!

Pa wybodaeth alla i ei chadw mewn waled?

Gall yr app Waled arbed gwybodaeth am eich cerdyn credyd a'ch cerdyn debyd, yn ogystal â phethau fel tocynnau ffilm, tocynnau byrddio, cwponau, a chardiau gwobrau. Pan fyddwch chi'n ychwanegu Waled i'r Ganolfan Reoli, dim ond swipe a tap i ffwrdd yw'r holl wybodaeth hon!

I'r Ffenestr, I'r Waled

Mae Waled bellach yn eich Canolfan Reoli wedi'i theilwra ac mae gennych fynediad cyflym a hawdd i'ch cardiau credyd a'ch tocynnau ffilm. Nawr eich bod chi'n gwybod sut i ychwanegu Waled i'r Ganolfan Reoli ar iPhone, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon gyda'r bobl rydych chi'n eu hadnabod sydd ddim ond yn cymryd ychydig yn rhy hir yn y llinell ddesg dalu. Hefyd, mae croeso i chi adael sylw i lawr isod os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill!

Diolch am ddarllen,
David L.