Sut I Ragnodi Apps Ar iPhone: Esbonio Nodwedd Siop App Newydd!

How Preorder Apps Iphone

Rydych chi am ragnodi'r app hapchwarae mawr nesaf ar eich iPhone, ond nid ydych chi'n gwybod sut. Cyflwynodd Apple ragnodion ap yn fuan ar ôl rhyddhau'r diweddariad meddalwedd iOS 11.2. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i ragnodi apiau ar eich iPhone fel eu bod yn cael eu lawrlwytho cyn gynted ag y byddan nhw wedi'u rhyddhau !

Cyn Rhag-archebu, Gwnewch yn siŵr bod eich iPhone yn cael ei ddiweddaru!

Cyn ceisio rhag-archebu app, gwnewch yn siŵr bod eich iPhone yn cael ei ddiweddaru i o leiaf iOS 11.2. Os yw'ch iPhone yn rhedeg fersiwn gynharach o iOS, ni fyddwch yn gallu rhagnodi apiau ar eich iPhone.I ddiweddaru'ch iPhone, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd a thapio Dadlwytho a Gosod . Os yw iOS 11.2 eisoes wedi'i osod ar eich iPhone, bydd y ddewislen hon yn dweud “iOS 11.2 Mae'ch meddalwedd yn gyfredol.'

Sut I Ragnodi Apps Ar Eich iPhone

I ragnodi app ar eich iPhone, agorwch yr App Store a dewch o hyd i'r app rydych chi am ei ragnodi. Ar hyn o bryd, nid oes adran “Apps Rhag-archebu” yn yr App Store, ond efallai y gallwch ddod o hyd i restr o apiau y gallwch eu rhagnodi yn adran Heddiw yr App Store.

camera iphone 7 ddim yn gweithio sgrin ddu

Ar dudalen yr app, tap Cael i'r dde o'r app. Gofynnir i chi gadarnhau'r rhagarweiniad trwy ddefnyddio'ch cod pas, ID Cyffwrdd, neu ID ID yn dibynnu ar eich model o iPhone.Fe sylwch fod y naidlen gadarnhau wrth ragnodi apiau ychydig yn wahanol na phan fyddwch yn eu lawrlwytho ar unwaith. Wrth ragnodi ap, fe welwch y dyddiad rhyddhau disgwyliedig yn ogystal â pholisi sy'n nodi y bydd yn rhaid i chi godi tâl am yr ap pan fydd yn mynd yn fyw.

Ar ôl i chi gadarnhau'r rhagarweiniad, fe welwch lwydni CYN-GORCHYMYN botwm lle mae'r cylch statws lawrlwytho fel arfer yn ymddangos. Eicon yr app yr ydych newydd ei ragnodi ni fydd yn ymddangos ar sgrin Cartref eich iPhone .

mae iphone 6 yn dal i droi ymlaen ac i ffwrdd wrth wefru

Pryd Ydw i'n Cael Codi Tâl Am Raglen Ap iPhone?

Ni chodir tâl arnoch am ap iPhone sydd wedi'i rag-orchymyn nes bod yr ap yn cael ei ryddhau i'r cyhoedd. Yn ogystal, os bydd pris yr ap yn newid rhwng yr amser y byddwch chi'n ei ragnodi a'r diwrnod y bydd wedi'i ryddhau, bydd Apple yn codi tâl arnoch pa bynnag bris sydd isaf.

Preorder i Ffwrdd!

Rydych nawr yn gwybod sut i ragnodi apiau ar eich iPhone a gallwch chi baratoi ar gyfer gemau newydd a chyffrous. Gadewch sylw i lawr isod i roi gwybod i ni beth yw eich barn am ragnodi apiau a pheidiwch ag anghofio dweud wrth eich ffrindiau am y nodwedd hon trwy rannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol!