Mae Blwch Llwyd Yn Blocio Negeseuon Ar Fy iPhone. Yr Atgyweiriad!

Gray Box Is Blocking Messages My Iphone

Ni allwch ymateb i negeseuon testun oherwydd bod blwch llwyd gyda 0:00 yn eich atal rhag rhoi testun yn yr app Negeseuon ar eich iPhone. Dechreuodd llawer o bobl gael y broblem hon yn syth ar ôl i Apple ryddhau iOS 9. Yn yr erthygl hon, byddwn yn cerdded trwy'r atebion syml i cael gwared ar y bar llwyd sy'n eich atal rhag anfon iMessages a thestunau ar eich iPhone .Mae'r blwch llwyd i fod i ymddangos pan fyddwch chi'n anfon neges sain gyda'r app Negeseuon. Fel rheol, rydych chi'n pwyso ac yn dal eicon y meicroffon ar ochr dde'r blwch testun ac mae'r blwch llwyd yn ymddangos wrth i chi recordio'ch llais.sut i drwsio sim annilys

Dyna o ble mae'r 0:00 yn dod: Mae glitch yn yr app Negeseuon yn achosi i'r blwch llwyd ymddangos o flaen y blwch testun, er ei fod i fod i aros yn gudd yn y cefndir pan nad ydych chi'n recordio sain. Mae'r 0:00 yn cyfeirio at 0 munud a 0 eiliad o recordio sain, ac ni ddylech fyth weld hynny oni bai eich bod yn recordio sain.

Nid oes bwled hud sy’n trwsio iPhone pawb, ond os dilynwch yr awgrymiadau hyn, gallaf warantu gyda sicrwydd bron i 100% y byddwn yn datrys problem y blwch llwyd am byth. Mae croeso i chi wirio'r app Negeseuon ar ôl pob cam i weld a yw'r broblem wedi'i datrys. Os nad ydyw, ewch ymlaen i'r cam nesaf.Sut I Atgyweirio’r Blwch Llwyd Sy’n Eich Atal rhag Anfon Negeseuon Testun Ar Eich iPhone

1. Caewch yr Ap Negeseuon

Cliciwch ddwywaith ar y Botwm Cartref (y botwm crwn o dan yr arddangosfa) a swipeiwch yr app Negeseuon oddi ar ben eich sgrin i'w gau.

2. Trowch Eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Pwyswch a dal y botwm pŵer tan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos. Sychwch yr eicon o'r chwith i'r dde ac aros wrth i'ch iPhone ddiffodd - bydd yn cymryd sawl eiliad. Trowch eich iPhone yn ôl ymlaen trwy ddal y botwm pŵer nes bod logo Apple yn ymddangos ar yr arddangosfa.

3. Toglo ‘Show Subject Field’ a ‘Character Count’

Mynd i Gosodiadau -> Negeseuon a throwch ymlaen Dangos Maes Pwnc a Cyfrif Cymeriad. Caewch Gosodiadau a dychwelyd i'r app Negeseuon. Mae'n debygol eich bod wedi datrys y broblem - ond mae'n debyg nad ydych am i'r gosodiadau hyn gael eu gadael ymlaen am gyfnod amhenodol. Ewch yn ôl i Gosodiadau -> Negeseuon a diffodd Dangos Maes Pwnc a Cyfrif Cymeriad . Mewn llawer o achosion, dim ond troi'r gosodiadau hyn ymlaen ac yn ôl i ffwrdd eto sy'n cael gwared ar y blwch llwyd mewn Negeseuon.4. Trowch iMessage i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Mynd i Gosodiadau -> Negeseuon a tapiwch y switsh gwyrdd i'r dde o iMessage i droi iMessage i ffwrdd. Ni allwch anfon negeseuon sain pan fydd iMessage i ffwrdd, felly dylai'r blwch llwyd ddiflannu. Os yw'r blwch llwyd yn dal i fod yno, caewch yr app Negeseuon fel rwy'n ei ddisgrifio yng Ngham 1, ei ailagor, a gwirio eto.

apiau'n chwilfriwio ar iphone 6

Mae iMessage yn nodwedd wych, ac mae'n debyg na ddylech ei adael i ffwrdd. Ewch yn ôl i Gosodiadau -> Negeseuon a throi iMessage yn ôl ymlaen. Pan fyddwch chi'n ailagor yr app Negeseuon, dylai'r blwch llwyd fod wedi diflannu.

Datrys Problemau.

Yn yr erthygl hon, gwnaethom osod y blwch llwyd a oedd yn eich atal rhag anfon negeseuon testun ac iMessages ar eich iPhone. Mae'n glitch gyda'r app Negeseuon yn iOS 9, a heb os, bydd Apple yn ei drwsio cyn bo hir. Tan hynny, hoffwn glywed pa gam a sefydlodd y broblem i chi yn yr adran sylwadau isod.

Pob hwyl,
David P.