Sut Ydw i'n Ailosod Caled iPhone XS & iPhone XS Max? Yr Atgyweiriad!How Do I Hard Reset An Iphone Xs Iphone Xs Max

Rydych chi newydd gael eich iPhone XS neu XS Max newydd, ond nawr mae wedi rhewi! Mae'n rhaid i chi ei ailgychwyn, ond nid ydych chi'n siŵr sut. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i ailosod iPhone XS ac iPhone XS Max yn galed .Sut I Ailosod Caled iPhone XS & iPhone XS Max

  1. Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny .
  2. Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr .
  3. Pwyswch a dal y botwm ochr .
  4. Rhyddhewch y botwm ochr pan fydd logo Apple yn ymddangos ar y sgrin. Gall hyn gymryd 20-30 eiliad mewn rhai achosion.

Bydd eich iPhone XS neu XS Max yn troi yn ôl ymlaen yn fuan ar ôl i logo Apple fflachio ar y sgrin!A yw'n Drwg Ailosod Caled Fy iPhone XS Neu XS Max?

Mae ailosodiadau caled yn atgyweiriad dros dro gwych pan fydd eich iPhone wedi'i rewi, yn sownd ar logo Apple, neu'n sownd ar sgrin ddu. Mae ailosodiad caled yn troi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen yn sydyn, sy'n ateb cyflym ar gyfer y problemau meddalwedd cyffredin hyn.

Fodd bynnag, mae cwpl yn cael problemau gyda'r ailosod caled. Yn gyntaf, nid yw ailosodiad caled mewn gwirionedd yn trwsio'r materion meddalwedd sylfaenol sy'n rhewi'ch arddangosfa iPhones. Mae'r problemau hynny'n dal i fodoli a byddant fel arfer yn codi eto os mai'r cyfan a wnewch yw ailosod eich iPhone yn galed. Rydym yn argymell rhoi eich iPhone yn y modd DFU i drwsio problemau meddalwedd dwfn!Rydych hefyd yn rhedeg y risg o lygru ffeiliau meddalwedd pan fyddwch chi'n ailosod eich iPhone yn galed. Yn wahanol i ailosodiad meddal (troi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen), nid yw'r rhaglenni, y swyddogaethau na'r cymwysiadau yn cau i lawr yn naturiol pan fyddwch chi'n ailosod eich iPhone yn galed.

Dyma foesol y stori: dim ond ailosod eich iPhone yn galed pan mae'n rhaid i chi wneud hynny. Ceisiwch ailosod eich iPhone yn feddal bob amser cyn troi at ailosodiad caled. Nid yw ailosodiadau caled yn trwsio problemau meddalwedd ar eich iPhone mewn gwirionedd, felly efallai y bydd angen i chi fynd gam ymhellach ac ailosod pob lleoliad neu DFU adfer eich iPhone.

Nid oedd hynny mor galed!

Rydych chi wedi llwyddo i ailosod eich iPhone yn galed ac mae'n gweithio'n normal eto! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch teulu a'ch ffrindiau fel y gallwch chi eu dysgu sut i ailosod iPhone XS neu iPhone XS Max yn galed. Oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill am yr iPhones newydd hyn? Gadewch nhw yn yr adran sylwadau isod!Diolch am ddarllen,
David L.